logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Cultuur Reeshof

De subsidieregeling Cultuur Reeshof is bestemd voor het bevorderen van het cultuuraanbod en de cultuurparticipatie in de Reeshof. Hieronder leest u de voorwaarden van de subsidie en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Uitgangspunten

Dit is een eenmalige projectsubsidie. Met de subsidie kunt u eenmalige en herhalende kunst en- cultuuractiviteiten organiseren in Reeshof.

Voorwaarden en kosten die onder de subsidie vallen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

Beoordelingscriteria

De subsidie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Eisen subsidieaanvraag

De aanvraag stuurt u naar: cultuurreeshof@tilburg.nl.

Dit moet u aanleveren:

Behandeling en beoordeling

Het college legt alle aanvragen voor aan een externe commissie. Deze commissie bestaat uit Peter Kok, Willem Bartelings en Harry van der Klink. De behandeling en beoordeling gaan als volgt: 

Hoogte subsidieaanvraag

U kunt maximaal € 24.999,- aanvragen.

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor deze regeling is € 212.000,-. Het kan zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, omdat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het beschikbare budget.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Subsidieregeling Cultuur Reeshof
Gemeentelijke regeling Algemene Subsidieverordening

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Imke Simons (beleidsmedewerker Cultuur) | 06-50090660 | cultuurreeshof@tilburg.nl