logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Energiescans verenigingen en maatschappelijke organisaties

Wilt u als vereniging of maatschappelijke organisatie verduurzamen en besparen op het energieverbruik maar weet u niet goed hoe? Dan kunt u hiervoor terecht bij het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed van de provincie. Bezoek de website van het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed > . Dit loket geeft gratis inzicht in de duurzame kansen van uw gebouw(en) en hoe u die maatregelen kunt betalen. Wat is er mogelijk? Hoe pak je dit aan? Voor het antwoord op deze vragen kunt u dus terecht bij het provinciaal adviesloket. Voorheen was deze gratis hulp van de provincie er alleen voor de kleine gemeenten. Maar sinds kort kunnen ook Tilburgse maatschappelijke organisaties en verenigingen hier terecht. 

Hoe werkt het?

Alle informatie van het provinciaal loket vindt u op de website van Energiewerkplaats Brabant. Bezoek de website van Energiewerkplaats Brabant >. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Bezoek het aanmeldformulier > 
Een duurzaamheidscoach van het loket beoordeelt of het pand geschikt is voor deelname en neemt contact met u op. Hierna volgt een intakegesprek. Daarin wordt bepaald welke duurzame maatregelen nodig zijn en welke hulp het loket kan bieden. Als de wensen en mogelijkheden overeenkomen, doet de coach een voorstel. Gaat u akkoord met dit voorstel? Dan ondertekent u een intentieovereenkomst om gegevens te verstrekken en wordt het verduurzamingsadvies voor uw pand opgesteld. Als u meerdere panden bezit, worden maximaal 3 panden meegenomen in het advies. 

Kunt u niet meedoen?

Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u alsnog een eenmalige subsidie aanvragen bij de gemeente Tilburg voor het laten uitvoeren van een gratis energiescan. Wij vragen u dan uw afwijzing van het provinciaal loket als bijlage bij uw aanvraag te doen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt er een gratis energiescan uitgevoerd.  
Met een energiescan wordt in kaart gebracht hoe u als maatschappelijke organisatie energie kunt besparen. Een expert geeft dan aan welke besparingsmaatregelen op dit moment de meeste impact hebben voor uw organisatie. Het kan dan gaan om grotere investeringen, bijvoorbeeld in het pand van de organisatie. Maar ook om simpele aanpassingen of besparingsadviezen die (bijna) niets kosten. Denk bijvoorbeeld aan het bewust omgaan met het aan- en uitzetten van bepaalde apparaten, verlichting etc.

Subsidie aanvragen bij gemeente Tilburg

  1. Download het aanvraagformulier Energiescan (Word).
  2. Bovenaan het aanvraagformulier staat een overzicht van de mee te sturen bijlagen.
  3. Vul het aanvraagformulier in en stuur met alle bijlagen naar subsidies@tilburg.nl o.v.v. 'Aanvraag energiescan maatschappelijke organisaties'.

Goed om te weten

Zie voor alle voorwaarden de subsidieregeling. Let op: in de regeling wordt een eigen bijdrage van €175,- vermeld. Deze eigen bijdrage is komen te vervallen. U krijgt dus het volledige bedrag van de energiescan vergoed. Zie voor de bedragen het aanvraagformulier. 

Relevante documenten

Meer informatie

Voor vragen kunt u een mail sturen naar subsidies@tilburg.nl o.v.v. Aanvraag energiescan maatschappelijke organisaties.