U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Hulp aan huis

Hulp aan huis (Wmo)

Hulp aan huis is voor mensen die door ziekte, beperking of ouderdom, het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben die dit kunnen overnemen. Hulp aan huis kost tussen de 1 en 15 euro per uur. U betaalt met cheques die u vooraf ontvangt en achteraf afrekent. Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), vraag dan via uw hulpverlener of zorgkantoor om hulp bij het huishouden.

Hoeveel hulp aan huis

Met hulp aan huis krijgt u 1 tot 3 uur hulp per week. De meeste mensen zijn daarmee geholpen. Heeft u meer dan 3 uur hulp per week nodig, dan bespreken we dat tijdens een persoonlijk gesprek, het liefst bij u thuis. Als meer uur hulp nodig is, dan krijgt u die.

Werkwijze hulp aan huis

Krijgt u hulp aan huis, dan kunt u op 2 manieren hulp regelen.

Alles zelf regelen met een 'Alfahulp'

Een alfahulp ondersteunt u bij het huishouden, maar is niet in dienst van een organisatie. U hoeft niet zelf op zoek te gaan. 18K regelt de hulp voor u. U ontvangt 'Alfacheques' waarmee u de hulp betaalt. Zelf alles regelen betekent:

 • U bent werkgever en sluit met uw hulp een arbeidscontract af.
 • U maakt zelf afspraken over wat er moet gebeuren en wanneer.
 • Niet tevreden? Dan bespreekt u dat zelf met uw hulp. U kunt 18K om een andere hulp vragen.
 • Hulp langer dan 2 weken ziek? Dan stuurt 18K als dat mogelijk is op uw verzoek een andere hulp.
 • U hoeft geen loonbelasting of premies werkgeversverzekeringen af te dragen.
 • U hoeft geen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dat doet gemeente.
 • U betaalt met Alfacheques voor hulp aan huis.

Alles laten regelen door een zorgorganisatie

Dan gebruikt u 'Dienstencheques'. Degene die u komt helpen is in dienst van een zorgorganisatie. De organisatie regelt alle afspraken met de hulp. Daarom is hulp via de dienstcheque iets duurder dan via de Alfacheque.

 • U kiest voor een organisatie die een contract heeft met de gemeente Tilburg. Dat zijn op dit moment: Acteon Thuiszorg, Actief Zorg, Thalia Thuiszorg, Tzorg of Nuevo.
 • De zorgorganisatie regelt afspraken tussen u en de hulp.
 • Bent u ontevreden, dan bemiddelt de zorgorganisatie.
 • Is uw hulp langer dan 2 weken ziek, dan zorgt de organisatie voor vervanging.
 • U hoeft geen verzekering af te sluiten. De hulp is verzekerd via zijn of haar zorgverzekering.
 • U betaalt met Dienstencheques voor hulp aan huis.

Kosten en betaling hulp aan huis

Tijdens de aanvraag is besproken hoeveel uur hulp u nodig heeft. 18K stuurt u steeds een voorraad cheques voor 3 maanden. U geeft de hulp voor ieder gewerkt uur één cheque. Uw hulp levert de cheques in bij 18K of de zorgorganisatie. Per cheque/uur betaalt u zelf een deel van de hulp, dat noemen we de eigen betaling. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie. Loket Z berekent samen met u de hoogte van het bedrag. 18K brengt de eigen betaling achteraf bij u in rekening. U betaalt nooit meer dan 156 uur per jaar (52 weken maal 3 uur). Krijgt u meer dan 156 uur hulp, dan zijn de extra uren gratis. Voor hulp aan huis betaalt u geen eigen bijdrage aan het CAK.

Vergoeding hulp aan huis

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De cheques worden (gedeeltelijk) vergoed via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Vragen over hulp aan huis

Met vragen over de werkwijze, een rekening of het ontvangen van cheques terecht bij de helpdesk van 18K. Gebruikt u de dienstencheques en wilt u meer uren hulp? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Voor meer alfacheques neemt u contact op met Loket Z van de gemeente.

Teruggebeld worden voor afspraak?
Direct regelen

Hulp aan huis aanvragen

Bel 14 013 voor een afspraak met Loket Z. Ook voor het omzetten van hulp bij het huishouden, voordat uw indicatie verloopt. Neem mee:

 • een bankafschrift of bankpas
 • een geldig identiteitsbewijs, ook van uw eventuele partner
 • een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst, ook van uw eventuele partner. U kunt deze verklaring (IB60) gratis opvragen bij de Belastingdienst. De verklaring is nodig om het tarief te berekenen. Zonder inkomensverklaring kan de afspraak niet doorgaan.

Tijdens de afspraak wordt besloten of u hulp aan huis krijgt en legt een medewerker uit wat er verder gaat gebeuren. Bent u bekend bij Loket Z en kunt u niet naar het loket komen? Dan mag ook een familielid, kennis of begeleider in uw plaats komen. Die persoon moet wel alle documenten meenemen. 

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Hulp aan huis en de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) verandert. Vanaf 1 januari 2017 is zorg vanuit de Wlz in combinatie met hulp aan huis via de gemeente niet meer mogelijk. Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.