U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Hulp aan huis

Hulp aan huis (Wmo)

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Misschien kunt u Hulp aan Huis krijgen van de gemeente.

Voor wie is Hulp aan Huis?

 • U heeft een beperking waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken
 • U heeft geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld een partner, huisgenoten of anderen 
 • U staat ingeschreven in de Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout
 • U heeft de hulp nodig in de woning waarin u woont
 • U heeft geen zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg

Hulp aan huis aanvragen of verlengen

Bel 14 013 voor een afspraak met Loket Z. Dat verplicht u tot niets. U neemt mee:

 • een bankafschrift of bankpas
 • een geldig identiteitsbewijs, ook van uw eventuele partner
 • een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB60), ook van uw eventuele partner. De verklaring is nodig om het tarief te berekenen. Zonder inkomensverklaring kan de afspraak niet doorgaan.

Tijdens de afspraak wordt direct besloten of u hulp aan huis krijgt of niet. Een medewerker legt uit wat er verder gaat gebeuren. Bent u bekend bij Loket Z en kunt u niet naar het loket komen? Dan mag ook een familielid, kennis of begeleider in uw plaats komen. Die persoon moet wel alle documenten meenemen.

Hoeveel hulp aan huis

Met hulp aan huis krijgt u 1 tot 3 uur hulp per week. De meeste mensen zijn daarmee geholpen. Heeft u meer dan 3 uur hulp per week nodig, dan bespreken we dat tijdens een persoonlijk gesprek, het liefst bij u thuis. Als meer uren hulp nodig is, dan krijgt u die.

Werkwijze hulp aan huis

Krijgt u hulp aan huis, dan kunt u op 2 manieren hulp regelen.

1. Alles zelf regelen met een 'Alfahulp'

Een alfahulp helpt u bij het huishouden. De alfahulp werkt voor zichzelf, niet voor een organisatie. U hoeft niet zelf op zoek te gaan, dat doet 18K voor u. U ontvangt 'Alfacheques' waarmee u de hulp betaalt. Zelf alles regelen betekent:

 • U bent werkgever en sluit met uw hulp een arbeidscontract af.
 • U maakt zelf afspraken over wat er moet gebeuren en wanneer.
 • Niet tevreden? Dan bespreekt u dat zelf met uw hulp. U kunt 18K om een andere hulp vragen.
 • Hulp langer dan 2 weken ziek? Dan stuurt 18K als dat mogelijk is op uw verzoek een andere hulp.
 • U hoeft geen loonbelasting of premies werkgeversverzekeringen af te dragen.
 • U hoeft geen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dat doet gemeente.
 • U betaalt met Alfacheques voor hulp aan huis.

2. Alles laten regelen door een zorgorganisatie

Dan gebruikt u 'Dienstencheques'. De persoon die u komt helpen is in dienst van een zorgorganisatie. Die organisatie regelt alles met de hulp. Daarom is hulp via de Dienstcheque iets duurder dan via de Alfacheque.

 • U kiest voor een organisatie die een contract heeft met de gemeente Tilburg. Dat zijn op dit moment: Acteon Thuiszorg, Actief Zorg, Thalia Thuiszorg, Tzorg of Nuevo.
 • De zorgorganisatie regelt afspraken tussen u en de hulp.
 • Bent u ontevreden, dan bemiddelt de zorgorganisatie.
 • Is uw hulp langer dan 2 weken ziek, dan zorgt de organisatie voor vervanging.
 • U hoeft geen verzekering af te sluiten. De hulp is verzekerd via zijn of haar zorgverzekering.
 • U betaalt met Dienstencheques voor hulp aan huis.

Eigen bijdrage 2019

Voor hulp aan huis betaalt u een eigen bijdrage. Deze is in 2019 tussen de 1 en 15 euro per uur, afhankelijk van uw inkomen. U krijgt hiervoor een rekening van de gemeente (via 18K). U betaalt nooit meer dan 156 uur per jaar (52 maal 3 uur). Krijgt u meer dan 156 uur hulp aan huis, dan zijn de extra uren gratis.

Eigen bijdrage 2020

Vanaf 1 januari 2020 betalen mensen die Wmo hulp krijgen, een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo hulp samen. Wmo hulp is bijvoorbeeld een scootmobiel, begeleiding, een traplift en ook Hulp aan Huis. Vanaf 2020 ontvangt u de rekening voor de eigen bijdrage vanhet CAK en niet meer van 18K.

Vergoeding hulp aan huis

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De cheques worden (gedeeltelijk) vergoed via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Vragen over hulp aan huis

Met vragen over de werkwijze, een rekening of het ontvangen van cheques belt u de helpdesk van 18K. Gebruikt u de dienstencheques en wilt u meer uren hulp? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Voor meer alfacheques neemt u contact op met Loket Z van de gemeente.

Hulp aan huis vanaf 2020

Hulp aan huis gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2020 wordt hulp aan huis voor iedereen een maatwerkvoorziening. De gemeente kijkt breed naar uw situatie, naar wat u zelf kunt en welke hulp u kunt krijgen van een partner, familie of bekenden. Krijgt u hulp, dan kunt u kiezen voor hulp via een zorgaanbieder of zelf hulp regelen met een persoonsgebonden budget. Voor inwoners die al hulp aan huis hebben komt er een overgangsregeling. Maakt u in 2019 gebruik van Hulp aan huis, dan krijgt u een brief met meer informatie. Lees het nieuwsbericht over de veranderingen bij Hulp aan Huis >
 

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Hulp aan huis en de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) verandert. Vanaf 1 januari 2017 is zorg vanuit de Wlz in combinatie met hulp aan huis via de gemeente niet meer mogelijk. Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.