Hulp aan huis (Wmo)

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Misschien kunt u Hulp aan Huis krijgen van de gemeente.

Voor wie is Hulp aan Huis?

  • U heeft een beperking waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken
  • U heeft geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld een partner, huisgenoten of anderen 
  • U woont in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout
  • U heeft de hulp nodig in de woning waarin u woont
  • U heeft geen zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg

Hulp aan Huis aanvragen of verlengen

Bel 14 013 voor een persoonlijk gesprek. Tijdens een huisbezoek kijkt de gemeente naar uw situatie,  naar wat u zelf kunt, welke hulp u kunt krijgen van een partner, huisgenoten of anderen en welke hulp u van de gemeente nodig heeft.

Zelf een organisatie voor Hulp aan Huis kiezen

Krijgt u hulp aan Huis, dan kiest u zelf van welke organisatie u hulp wilt ontvangen. U kunt kiezen voor hulp van Acteon Thuiszorg, Actief Zorg, Thalia Thuiszorg, Tzorg of Nuevo. Of u regelt alles zelf met een persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage 2020

Vanaf 1 januari 2020 betalen mensen die Wmo hulp krijgen, een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo hulp samen. Wmo hulp is bijvoorbeeld een scootmobiel, begeleiding, een traplift en ook Hulp aan Huis. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u het CAK. Let op! Wegens een achterstand bij het CAK is het mogelijk dat u de eerste facturen pas in april of mei 2020 ontvangt. U krijgt dan meerdere facturen tegelijk.

Vergoeding eigen bijdrage

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De eigen bijdrage wordt ook vergoed via sommige pakketten van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Hulp aan Huis en de Wlz

Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u geen Hulp aan Huis krijgen van de gemeente. U kunt hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.