U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Hulp aan huis

Hulp aan huis (Wmo)

Hulp aan huis is voor mensen die door een ziekte of beperking zelf geen huishoudelijk werk kunnen doen en van wie familie, vrienden, buren of bekenden niet kunnen helpen. Hulp aan huis kost tussen de 1 en 15 euro per uur.

Eerst in eigen omgeving hulp regelen

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Dan moet u eerst in uw eigen omgeving proberen hulp te vinden. Voor het schoonmaken kunt u bijvoorbeeld zelf een huishoudelijke hulp inhuren via particuliere websites. In veel wijkcentrums kunt u voor een klein bedrag samen met anderen eten en de meeste supermarkten bezorgen boodschappen bij u thuis. U kunt ook kijken of er vrijwilligers zijn die u kunnen helpen met schoonmaken, de was, boodschappen doen of met kleine klusjes. Ga naar www.T-Helpt.nl voor informatie over organisaties in de buurt.

Voorwaarden hulp aan huis

 • U woont in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout
 • U kunt het huishoudelijk werk niet helemaal alleen doen door een ziekte of beperking
 • Vrienden, familie, buren of bekenden kunnen het werk niet voor u doen
 • Hulp aan huis via de gemeente is niet mogelijk als u zorg ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg

Hoeveel hulp aan huis

Met hulp aan huis krijgt u 1 tot 3 uur hulp per week. De meeste mensen zijn daarmee geholpen. Heeft u meer dan 3 uur hulp per week nodig, dan bespreken we dat tijdens een persoonlijk gesprek, het liefst bij u thuis. Als meer uren hulp nodig is, dan krijgt u die.

Hulp aan huis aanvragen of verlengen

Bel 14 013 voor een afspraak met Loket Z. Dat verplicht u tot niets. U neemt mee:

 • een bankafschrift of bankpas
 • een geldig identiteitsbewijs, ook van uw eventuele partner
 • een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB60), ook van uw eventuele partner. De verklaring is nodig om het tarief te berekenen. Zonder inkomensverklaring kan de afspraak niet doorgaan.

Tijdens de afspraak wordt direct besloten of u hulp aan huis krijgt of niet. Een medewerker legt uit wat er verder gaat gebeuren. Bent u bekend bij Loket Z en kunt u niet naar het loket komen? Dan mag ook een familielid, kennis of begeleider in uw plaats komen. Die persoon moet wel alle documenten meenemen.

Werkwijze hulp aan huis

Krijgt u hulp aan huis, dan kunt u op 2 manieren hulp regelen.

1. Alles zelf regelen met een 'Alfahulp'

Een alfahulp helpt u bij het huishouden. De alfahulp werkt voor zichzelf, niet voor een organisatie. U hoeft niet zelf op zoek te gaan, dat doet 18K voor u. U ontvangt 'Alfacheques' waarmee u de hulp betaalt. Zelf alles regelen betekent:

 • U bent werkgever en sluit met uw hulp een arbeidscontract af.
 • U maakt zelf afspraken over wat er moet gebeuren en wanneer.
 • Niet tevreden? Dan bespreekt u dat zelf met uw hulp. U kunt 18K om een andere hulp vragen.
 • Hulp langer dan 2 weken ziek? Dan stuurt 18K als dat mogelijk is op uw verzoek een andere hulp.
 • U hoeft geen loonbelasting of premies werkgeversverzekeringen af te dragen.
 • U hoeft geen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dat doet gemeente.
 • U betaalt met Alfacheques voor hulp aan huis.

2. Alles laten regelen door een zorgorganisatie

Dan gebruikt u 'Dienstencheques'. De persoon die u komt helpen is in dienst van een zorgorganisatie. Die organisatie regelt alles met de hulp. Daarom is hulp via de Dienstcheque iets duurder dan via de Alfacheque.

 • U kiest voor een organisatie die een contract heeft met de gemeente Tilburg. Dat zijn op dit moment: Acteon Thuiszorg, Actief Zorg, Thalia Thuiszorg, Tzorg of Nuevo.
 • De zorgorganisatie regelt afspraken tussen u en de hulp.
 • Bent u ontevreden, dan bemiddelt de zorgorganisatie.
 • Is uw hulp langer dan 2 weken ziek, dan zorgt de organisatie voor vervanging.
 • U hoeft geen verzekering af te sluiten. De hulp is verzekerd via zijn of haar zorgverzekering.
 • U betaalt met Dienstencheques voor hulp aan huis.

Kosten en betaling hulp aan huis

U betaalt zelf een een deel van de hulp aan huis, dat noemen we de eigen betaling. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie. Loket Z berekent samen met u de hoogte van het bedrag. Tijdens de aanvraag is besproken hoeveel uur hulp u nodig heeft. 18K stuurt u steeds een voorraad cheques voor 3 maanden. U geeft de hulp voor ieder gewerkt uur één cheque. Uw hulp levert de cheques in bij 18K of de zorgorganisatie. 18K brengt de eigen betaling achteraf bij u in rekening. U betaalt nooit meer dan 156 uur per jaar (52 weken maal 3 uur). Krijgt u meer dan 156 uur hulp, dan zijn de extra uren gratis.

Vergoeding hulp aan huis

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De cheques worden (gedeeltelijk) vergoed via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Eigen bijdrage CAK

Het kan zijn dat u naast hulp aan huis ook andere zorg krijgt via de gemeente. Voor Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Sinds 2019 is de eigen bijdrage via het CAK maximaal 17,50 euro per vier weken. In Tilburg is hulp aan huis geen maatwerkvoorziening, maar een algemene voorziening. Daardoor is de hulp voor meer mensen beschikbaar. Daarom blijft u voor hulp aan huis een aparte rekening ontvangen.

Vragen over hulp aan huis

Met vragen over de werkwijze, een rekening of het ontvangen van cheques belt u de helpdesk van 18K. Gebruikt u de dienstencheques en wilt u meer uren hulp? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Voor meer alfacheques neemt u contact op met Loket Z van de gemeente.

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Hulp aan huis en de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) verandert. Vanaf 1 januari 2017 is zorg vanuit de Wlz in combinatie met hulp aan huis via de gemeente niet meer mogelijk. Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.