logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Hulp aan huis (Wmo)

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Misschien kunt u Hulp aan Huis krijgen van de gemeente.

Voor wie is Hulp aan Huis?

Kunt u deze 5 vragen met 'ja' beantwoorden, dan kunt u misschien hulp aan huis krijgen:

Hulp aan Huis aanvragen of verlengen

Neem contact op met Toegang Tilburg voor een persoonlijk gesprek. Tijdens een huisbezoek kijkt een medewerker van de Toegang Tilburg naar uw situatie, naar wat u zelf kunt, welke hulp u kunt krijgen van een partner, huisgenoten of anderen en welke hulp passend is.  Contact opnemen met Toegang Tilburg >

Zelf een organisatie voor Hulp aan Huis kiezen

Krijgt u hulp aan Huis, dan kiest u zelf van welke organisatie u hulp wilt ontvangen. U kunt kiezen voor hulp van Acteon Thuiszorg, Actief ZorgNuevo ZorgThalia Thuiszorg, Thuiszorg Inis of Tzorg. Of u regelt alles zelf met een persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage

Voor hulp aan huis betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is in 2023 €19,00 per maand. Per 1 januari 2024 is de eigen bijdrage € 20,60 per maand. Het is een vast bedrag per maand voor alle Wmo hulp samen, behalve voor beschermd wonen met huisvesting. Het bedrag is landelijk vastgesteld door de overheid. De eigen bijdrage kan ieder jaar hoger worden. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK. Meer over de eigen bijdrage op hetcak.nl.

Vergoeding eigen bijdrage

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De eigen bijdrage wordt ook vergoed via sommige pakketten van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht). U kunt een meedenker vragen u hierbij te helpen. Of vraag een Juridische organisatie om hulp. Meer over Juridische hulp op T-Helpt.

Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u geen Hulp aan Huis krijgen van de gemeente. U kunt hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.

Websites