Hulp aan huis (Wmo)

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Misschien kunt u Hulp aan Huis krijgen van de gemeente.

Voor wie is Hulp aan Huis?

  • U heeft een beperking waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken
  • U heeft geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld een partner, huisgenoten of anderen 
  • U woont in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout
  • U heeft de hulp nodig in de woning waarin u woont
  • U en eventuele huisgenoten boven de 18 jaar, hebben geen zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg

Hulp aan Huis aanvragen of verlengen

Bel Toegang Tilburg om u aan te melden voor een persoonlijk gesprek. Tijdens een huisbezoek kijkt een medewerker van de Toegang Tilburg naar uw situatie,  naar wat u zelf kunt, welke hulp u kunt krijgen van een partner, huisgenoten of anderen en welke hulp passend is. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant.

Wijziging Hulp aan Huis voorbestaande klanten

Op 1 januari 2020 is de regeling Hulp aan Huis veranderd. De gemeente bekijkt nu op een andere manier of iemand Hulp aan Huis krijgt en hoeveel passend is. Inwoners die in 2019 al Hulp aan Huis hadden, krijgen daarom in 2020 of 2021 een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente waarin hun situatie opnieuw wordt bekeken. Tot die tijd houden zij hun huidige Hulp aan Huis.

Zelf een organisatie voor Hulp aan Huis kiezen

Krijgt u hulp aan Huis, dan kiest u zelf van welke organisatie u hulp wilt ontvangen. U kunt kiezen voor hulp van Acteon Thuiszorg, Actief Zorg, Thalia Thuiszorg, Tzorg of Nuevo. Of u regelt alles zelf met een persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage 2020

Vanaf 1 januari 2020 betalen mensen die Wmo hulp krijgen, een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo hulp samen. Wmo hulp is bijvoorbeeld een scootmobiel, begeleiding, een traplift en ook Hulp aan Huis. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u het CAK.

Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei 2020

Wmo-klanten betalen in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage vanwege corona. Deze maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor Beschermd wonen of voor opvang. Voor deze groep loopt de hulp en/of ondersteuning door. Lees het nieuwsbericht van het CAK

Let op! Achterstand facturen CAK

Het CAK heeft in 2020 nog geen facturen gestuurd en kan niet zeggen wanneer ze dit gaan doen. U krijgt straks een factuur voor meerdere maanden tegelijk. Houd hier rekening mee. Bijvoorbeeld door vast 19 euro per maand opzij te zetten. Wilt u de facturen liever in delen betalen? Dan kunt u bij het CAK een gratis betalingsregeling aanvragen. Dit kan pas nadat u de facturen voor 2020 heeft ontvangen.

Vergoeding eigen bijdrage

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De eigen bijdrage wordt ook vergoed via sommige pakketten van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Hulp aan Huis en de Wlz

Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u geen Hulp aan Huis krijgen van de gemeente. U kunt hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.