Hulp aan huis (Wmo)

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Misschien kunt u Hulp aan Huis krijgen van de gemeente.

Voor wie is Hulp aan Huis?

  • U heeft een beperking waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken
  • U heeft geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld een partner, huisgenoten of anderen 
  • U woont in de gemeente Tilburg
  • U heeft de hulp nodig in de woning waarin u woont
  • U en eventuele huisgenoten boven de 18 jaar, hebben geen zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg

Hulp aan Huis aanvragen of verlengen

Neem contact op met Toegang Tilburg voor een persoonlijk gesprek. Vul het contactformulier in van Toegang Tilburg >

Tijdens een huisbezoek kijkt een medewerker van de Toegang Tilburg naar uw situatie, naar wat u zelf kunt, welke hulp u kunt krijgen van een partner, huisgenoten of anderen en welke hulp passend is. 

Wijziging Hulp aan Huis voor bestaande klanten

Op 1 januari 2020 is de regeling Hulp aan Huis veranderd. De gemeente bekijkt nu op een andere manier of iemand Hulp aan Huis krijgt en hoeveel passend is. Inwoners die in 2019 al Hulp aan Huis hadden, krijgen daarom in 2020 of 2021 een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente waarin hun situatie opnieuw wordt bekeken. Tot die tijd houden zij hun huidige Hulp aan Huis.

Gemeente Tilburg stopt met alfahulp

De gemeente stopt per 31 december 2021 met alfahulp. Vanaf die datum kunnen alfahulpen niet meer via 18K werken. De huidige alfahulpen kunnen overstappen naar een van de aanbieders waarmee de gemeente Tilburg een contract heeft. Klanten kunnen mee overstappen, zelf een aanbieder kiezen of een persoonsgebonden budget aanvragen. 

Zelf een organisatie voor Hulp aan Huis kiezen

Krijgt u hulp aan Huis, dan kiest u zelf van welke organisatie u hulp wilt ontvangen. U kunt kiezen voor hulp van Acteon Thuiszorg, Actief ZorgNuevo ZorgThalia Thuiszorg, Thuiszorg Inis of Tzorg. Of u regelt alles zelf met een persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2020 betalen mensen die Wmo hulp krijgen, een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo hulp samen. Wmo hulp is bijvoorbeeld een scootmobiel, begeleiding, een traplift en ook Hulp aan Huis. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u het CAK. Meer over de eigen bijdrage op www.hetCAK.nl.

Vergoeding eigen bijdrage

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De eigen bijdrage wordt ook vergoed via sommige pakketten van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht). U kunt een meedenker vragen u hierbij te helpen. Of vraag een Juridische organisatie om hulp. Meer over Juridische hulp op T-Helpt.

Hulp aan Huis en de Wlz

Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u geen Hulp aan Huis krijgen van de gemeente. U kunt hulp aanvragen via Klantadvies langdurige zorg van VGZ. Bel 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.