U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Hulp aan huis

Hulp aan huis (Wmo)

Hulp aan huis is voor mensen die -door ziekte, beperking of ouderdom- het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben, die dit kunnen overnemen. Hulp aan huis kost tussen de 1 en 15 euro per uur. U betaalt met cheques die u vooraf ontvangt en achteraf afrekent.

 

Hulp aan huis en de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) verandert. Vanaf 1 januari 2017 is hulp aan huis via de gemeente in combinatie met zorg vanuit de Wlz niet meer mogelijk.

 1. Krijgt u zorg vanuit de Wlz en heeft u hulp bij het huishouden nodig?
  Dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen via Klantadvies langdurige zorg.  
 2. Had of heeft u in 2016 zorg vanuit de Wlz én u hulp aan huis via de gemeente?
  Dan krijgt u vanuit 1 april 2017 hulp bij het huishouden via de Wlz. De hulp aan huis van de gemeente wordt vanaf dat moment stopgezet. In december 2016 heeft u hierover een brief ontvangen van het Zorgkantoor met meer informatie.

Wilt u meer weten of hulp bij het huishouden vanuit de Wlz aanvragen? Bel dan Klantadvies langdurige zorg van VGZ via 088-1311660, mail naar klantadvieslz@vgz.nl of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl.

 

Hoe werkt hulp aan huis via de Wmo

Als u gebruik kunt maken van hulp aan huis via de Wmo, dan kiest u zelf wat voor hulp u neemt.

 • Alles laten regelen met de dienstencheque
  Kies de dienstencheque als u alles wilt laten regelen door  Acteon, Actief Zorg, Thalia Thuiszorg, Tzorg of Nuevo. De zorgaanbieder maakt alle afspraken met uw hulp en uw hulp is in dienst van de zorgaanbieder. U betaalt met de dienstencheque.
 • Alles zelf regelen met de alfacheque
  Dan krijgt u hulp van iemand die zelfstandig werkt via 18K. Dus 18K zorgt voor een alfahulp, maar de rest regelt u zelf in overleg met uw hulp. U betaalt met de alfacheque.
 • Vanaf 1 januari 2017 worden er geen wooncheques meer uitgereikt.
 

Kosten en betaling hulp aan huis via de Wmo

Tijdens de aanvraag bespreekt u hoeveel uur hulp u nodig heeft. Krijgt u hulp aan huis, dan ontvangt u van 18K steeds een voorraad cheques voor 3 maanden. U geeft de hulp één cheque voor ieder gewerkt uur. Uw hulp levert de cheques in bij 18K waarna 18K de ingeleverde cheques bij u in rekening brengt.

Per cheque/uur betaalt u zelf een deel, dat noemen we de eigen betaling. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen. Het uurtarief ligt tussen de 1 en 15 euro. U betaalt een eigen betaling over maximaal 156 uur hulp per jaar (52 weken maal 3 uur). Krijgt u van de gemeente meer uren hulp, dan betaalt u over de extra uren geen eigen betaling. Voor hulp aan huis betaalt u geen eigen bijdrage aan het CAK.

 

Vergoeding hulp aan huis via de Wmo

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een vergoeding mogelijk is. De cheques worden (gedeeltelijk) vergoed via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u zich (nog) niet kunnen aansluiten bij deze verzekering, dan is soms bijzondere bijstand mogelijk.

 

Vragen over hulp aan huis via de Wmo

U maakt al gebruik van hulp aan huis? Dan kunt met vragen over de werkwijze, een rekening of het ontvangen van cheques terecht bij de helpdesk van 18K. Wilt u meer uren hulp en gebruikt u de dienstencheque? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Voor meer alfacheques neemt u contact op met Loket Z van de gemeente.

Teruggebeld worden voor afspraak?
Direct regelen

 

Hulp aan huis via de Wmo aanvragen

Maak voor het aanvragen van hulp aan huis een afspraak met Loket Z. Ook voor het omzetten van hulp bij het huishouden, voordat uw indicatie verloopt.

 • Bel 14 013 voor een afspraak.
 • Neem mee:
  - een bankafschrift of bankpas
  - een geldig identiteitsbewijs, ook van uw eventuele partner
  - een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst, ook van uw eventuele partner. U kunt deze verklaring (IB60) gratis opvragen bij de Belastingdienst. De verklaring is nodig voor het berekenen van het tarief. Zonder inkomensverklaring kan de afspraak niet doorgaan.

Tijdens de afspraak wordt besloten of u hulp aan huis krijgt en een medewerker legt alle vervolgstappen uit. Bent al bekend bij Loket Z, maar niet in staat om naar het loket te komen? Dan mag ook een familielid, kennis of begeleider in uw plaats komen. Die persoon moet wel alle documenten meenemen. 

Bezwaar maken hulp aan huis

Heeft u een besluit ontvangen over hulp aan huis en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

 

Hulp aan huis zonder Wmo

Voor Tilburgers die geen aanspraak konden doen op de Wmo was er de huishoudcheque, maar die bestaat niet meer. De pilot waarbij iedere Tilburger voor 10 euro per uur huishoudelijke hulp kon inkopen werd gedeeltelijk betaald door de Rijksoverheid. De Rijksbijdrage stopt aan het einde van 2016. Daarom is besloten te stoppen met de pilot. De huishoudcheque kan niet meer aangevraagd worden. Maakt u al gebruik van de Huishoudcheque, dan kunt u dat nog tot het einde van 2016 blijven doen.