Ontheffing milieuzone

De milieuzone in de gemeente Tilburg is het gebied binnen de ringbanen, aangegeven met speciale verkeersborden. Bepaalde (diesel)vrachtwagens mogen hier niet rijden.

Eisen milieuzone

Alleen dieselvrachtwagens met Euro IV motor of schoner mogen de milieuzone in. Voor vrachtwagens op benzine, aardgas of LPG geldt geen toegangsbeperking, deze mogen de milieuzone in.
Per 1 januari 2022 worden de eisen landelijk aangescherpt. Vanaf die datum mogen alleen dieselvrachtwagens met Euro VI de milieuzone in. Dieselvrachtwagens met euronorm 0 t/m V mogen vanaf 1 januari 2022 de milieuzone dus niet meer in.

Ontheffing milieuzone nodig?Direct aanvragen

Soorten ontheffingen milieuzone

Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente Tilburg. Er zijn 3 soorten ontheffingen:

  1. Dagontheffing
    Kosten: 27,90 euro. Een dagontheffing is geldig tot de volgende ochtend 6:00 uur. Vraagt u de ontheffing voor de dag zelf aan, dan is deze pas geldig vanaf het moment van betaling. U kunt maximaal 12 ontheffingen per jaar en per kenteken aanvragen.
  2. Ontheffing levertijd nieuwe vrachtwagen
    Kosten: 27,90 euro. Als u kunt aantonen dat u een voldoende schone vrachtwagen heeft besteld, kunt u een tijdelijke ontheffing krijgen tot het moment van levering.
  3. Hardheidsclausule
    Kosten: 167,40 euro. Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in de financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Bij de aanvraag van de ontheffing leest u meer over de voorwaarden.

Weet u niet zeker of u een ontheffing nodig heeft? Kijk dan eerst op de website van milieuzones en vul de kentekencontrole in. Heeft u een landelijke ontheffing, dan hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente Tilburg aan te vragen.

Boete milieuzone

Voldoet uw vrachtwagen niet aan de milieueisen en heeft u ook geen ontheffing? Dan is de boete 236 euro. Via het kenteken controleert de gemeente of uw vrachtwagen aan de milieueisen voldoet en of uw vrachtwagen een ontheffing heeft.