Ontheffing milieuzone

De milieuzone in de gemeente Tilburg is het gebied binnen de ringbanen, aangegeven met speciale verkeersborden. Bepaalde (diesel)vrachtwagens mogen hier niet rijden.

Eisen milieuzone 2022

Per 1 januari 2022 zijn de eisen landelijk aangescherpt. Voor dieselvrachtwagens geldt dat alleen wagens met emissiesklasse 6 motor of schoner de milieuzone in mogen. Voor vrachtwagens op benzine, aardgas of LPG geldt geen toegangsbeperking. Dieselvrachtwagens met emissieklasse 0 t/m 5 mogen dus niet meer binnen de ringbanen rijden.

Ontheffing milieuzone nodig?Direct aanvragen

Soorten ontheffingen milieuzone

Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente Tilburg. Er zijn 3 soorten ontheffingen:

  1. Dagontheffing
    Kosten: 28,45 euro. Een dagontheffing is geldig tot de volgende ochtend 6:00 uur. Vraagt u de ontheffing voor de dag zelf aan, dan is deze pas geldig vanaf het moment van betaling. U kunt maximaal 12 ontheffingen per jaar en per kenteken aanvragen.
  2. Ontheffing levertijd nieuwe vrachtwagen
    Kosten: 28,45 euro. Als u kunt aantonen dat u een voldoende schone vrachtwagen heeft besteld, kunt u een tijdelijke ontheffing krijgen tot het moment van levering.
  3. Hardheidsclausule
    Kosten: 170,55 euro. Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in de financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Bij de aanvraag van de ontheffing leest u meer over de voorwaarden.

Weet u niet zeker of u een ontheffing nodig heeft? Kijk dan eerst op de website van milieuzones en vul de kentekencontrole in. Heeft u een landelijke ontheffing, dan hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente Tilburg aan te vragen.

Boete milieuzone

Voldoet uw vrachtwagen niet aan de milieueisen en heeft u ook geen ontheffing? Dan is de boete 236 euro. Via het kenteken controleert de gemeente of uw vrachtwagen aan de milieueisen voldoet en of uw vrachtwagen een ontheffing heeft.

Green Deal 'Zero Emission Stadslogistiek'

De gemeente Tilburg heeft december 2020 formeel aangekondigd in 2025 een nul-emissiezone in te voeren voor bedrijfsmatig gebruikte bestel- en vrachtwagens binnen de Ringbanen. Het doel van de 'Green Deal Zero Emission Stadslogistiek' is de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van het stadverkeer te verminderen tot 0%. Daarnaast willen partijen de geluidsoverlast beperken. Het Ministerie van IenW publiceerde de afspraken over overgangstermijnen.

Concreet betekent dit dat er in Tilburg op termijn alleen nog volledig uitstootvrije vracht- en bestelwagens rijden. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die met hun wagen in het centrum moeten zijn. Maar ook voor de oplaadcapaciteit en ons elektriciteitsnetwerk