logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Toelichting subsidie kleinschalige evenementen tijdens de jaarwisseling 2023/2024

In deze toelichting leest u waar uw kleinschalig evenement tijdens de jaarwisseling 2023/2024 aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Regeling subsidie voor kleinschalige evenementen tijdens de jaarwisseling 2023/2024

Op 10 juli 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om 30.000 euro extra beschikbaar te stellen voor kleinschalige evenementen als deze gehouden worden tijdens de jaarwisseling 2023-2024. Daarom is er een extra subsidieregeling beschikbaar. Deze regeling is te vinden op Bestuurs Informatie Systeem gemeente Tilburg.

Op de subsidies van de gemeente Tilburg zijn de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg van kracht tenzij daarvan in de regeling van wordt afgeweken.

Prettig geregeld

In het document Prettig Geregeld leggen we uit wat er allemaal nodig is als u in de gemeente Tilburg een evenement wilt organiseren. Er wordt uitgelegd wanneer er een vergunning nodig is en welke stappen de organisatie moeten zetten. U kunt Prettig Geregeld vinden op Bestuurs Informatie Systeem gemeente Tilburg

Vaak is er voor uw evenement een vergunning of een melding nodig. U dient dit dan los van uw subsidieaanvraag te organiseren. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op: Evenementen - Gemeente Tilburg.

Eenmalige subsidie voor kleinschalige oud & nieuw evenementen

Organiseert u een evenement, tijdens de jaarwisseling 2023-2024, in een wijk of dorp in Tilburg dat gericht is op alle inwoners van deze wijk of dit dorp? Dan heeft u mogelijk recht op een eenmalige subsidie voor kleinschalige oud & nieuw evenementen.

De regeling is bedoeld voor evenementen die:

In de gemeente Tilburg zijn verschillende wijkregisseurs actief. Op de digitale kaart ziet u met welke wijkregisseur u uw evenement moet afstemmen.

De eenmalige subsidie voor kleinschalige oud & nieuw evenementen werkt als een snel loket. Op 1 oktober 2023 om 10:00 uur gaat de regeling open voor inschrijving en deze sluit zodra het subsidieplafond is bereikt. Er is 30.000 euro beschikbaar. Daarnaast is 70.000 euro beschikbaar voor kleinschalige evenementen die worden gehouden maximaal 12 maanden na de aanvraagdatum (dus ook voor evenementen tijdens de jaarwisseling).

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend. De aanvragen tellen pas mee als ze volledig zijn (alle verplichte bijlagen zijn toegevoegd). Daarna wordt de afstemming met de Wijkregisseur en Culturele of Maatschappelijke organisatie gecontroleerd. Voldoet deze niet? Dan moet u dit alsnog aanvullen. Uw aanvraag telt pas mee nadat dit is afgerond en deze compleet is.

De aanvragen dient u in via het digitale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier staat vanaf 1 oktober op Subsidies - Gemeente Tilburg. Een aanvraag moeten volledig zijn ingevuld en voorzien van de verplichte bijlagen. Een volledige aanvraag bestaat uit:

De bijlagen kunt u uploaden bij het webformulier. U mag de bijlagen ook mailen naar evenementensubsidie@tilburg.nl.

Aanvraagformulier

Onderaan deze pagina staat een checklist aanvraagformulier kleinschalige evenementen. In de checklist ziet u welke vragen in het aanvraagformulier moeten worden beantwoord. Met deze checklist kunt u de aanvraag voorbereiden.

De aanvraag dient u in via het aanvraagformulier op Subsidies - Gemeente Tilburg.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag subsidie kleinschalige evenementen? U kunt gratis een beroep doen op Evenementenbureau Montopinto. Montopinto helpt organisatoren om subsidieaanvragen voor te bereiden en succesvolle activiteiten te organiseren. Ook voor advies bij een eventuele vergunningsaanvraag kunt u bij Montopinto terecht. De helpdesk is bereikbaar via helpdesk@montopinto.events.

Hoe zit het met de vergunning of melding voor mijn evenement?

Voor het organiseren van een evenement is meestal een vergunning verplicht. De evenementenvergunning moet u uiterlijk 12 weken vóór de start van uw evenement aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. 

Als u subsidie krijgt voor uw evenement geeft u dat niet automatisch recht op een vergunning. Omgekeerd kan aan een afgegeven vergunning ook geen recht op subsidie worden ontleend. Meer informatie over de evenementenvergunning treft u op de pagina evenementen.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb?

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar evenementensubsidie@tilburg.nl

Bijlage

Checklist bij aanvraagformulier subsidie kleinschalige evenementen