logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herinrichting parkeerterrein Bodehof

Het parkeerterrein aan de Bodehof krijgt een nieuwe inrichting. In de nieuwe situatie worden de parkeerplaatsen breder en krijgt het groen meer groeiruimte.

Waarom herinrichten

Het parkeerterrein aan de Bodehof is toe aan een opknapbeurt. In de huidige situatie zijn de parkeerplaatsen te smal. Daarnaast wordt de bestrating op een aantal plekken omhoog gedrukt door boomwortels en heeft een aantal bomen onvoldoende groeiruimte. 

Bij de herinrichting pakt de gemeente deze problemen aan. Er wordt gezorgd voor een optimale balans tussen groen met voldoende groeiruimte voor de bomen en kwalitatief goede parkeerplekken.

Het ontwerp

Begin 2021 kregen alle bewoners een vragenlijst in de bus. Een aantal bewoners heeft deze vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Alle informatie is beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. In november 2022 is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden tijdens een inloopmiddag. Bezoekers konden hun reactie op het ontwerp geven en vragen stellen. Daarna is het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

In het ontwerp staat dat er 6 bomen moeten worden gekapt. Dit betekent overigens niet dat het nieuw ingerichte parkeerterrein minder groen wordt. We planten bomen terug.

Kapvergunning bomen

Om de herinrichting mogelijk te maken moeten 6 bomen worden gekapt. De gemeente had hiervoor een kapvergunning aangevraagd. Tegen de kapvergunning voor deze bomen was een bezwaar ingediend. Tijdens de rechtszaak hierover is de gemeente in het gelijkgesteld door de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat de bomen gekapt mogen worden.

Planning

De werkzaamheden aan het parkeerterrein starten later dan gepland. Dit komt doordat er een bezwaar was ingediend tegen de kapvergunning. De bomen worden in februari 2024 gekapt. De gemeente zoekt momenteel naar een aannemer om de werkzaamheden aan het parkeerterrein uit te laten voeren. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in het najaar van 2024. Wanneer de aannemer start met de werkzaamheden, ontvangen de omwonenden hierover een brief.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor de Bodehof, neem dan contact op met Joost Hermans, projectleider van de gemeente. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 
06 - 29 69 95 61 en per e-mail joost.hermans@tilburg.nl.