Herinrichting parkeerterrein Bodehof

Het parkeerterrein aan de Bodehof krijgt een nieuwe inrichting. Hiervoor is een ontwerp gemaakt waarin ook de kap van een aantal bomen is opgenomen.

Waarom herinrichten

Het parkeerterrein aan de Bodehof is toe aan een opknapbeurt. In de huidige situatie zijn de parkeerplaatsen te smal. Daarnaast wordt de bestrating op een aantal plekken omhoog gedrukt door boomwortels en heeft een aantal bomen onvoldoende groeiruimte. 

Bij de herinrichting pakt de gemeente deze problemen aan. Er wordt gezorgd voor een optimale balans  tussen groen met voldoende groeiruimte voor de bomen en kwalitatief goede parkeerplekken.

Het ontwerp

Begin 2021 kregen alle bewoners een vragenlijst toegestuurd. Een aantal bewoners heeft deze vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Alle informatie is beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. In november 2022 is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden tijdens een inloopmiddag. Bezoekers konden hun reactie op het ontwerp geven en vragen stellen. Daarna is het ontwerp verder uitgewerkt.

 In het ontwerp staat dat er 6 bomen moeten worden gekapt. Dit betekent overigens niet dat het nieuw ingerichte parkeerterrein minder groen wordt. We planten bomen terug.

Bezwaar kapvergunning

Voor het kappen van de 6 bomen is door de gemeente Tilburg vergunning verleend. Er is vervolgens een bezwaar ingediend. Na een Hoorzitting heeft de Bezwarencommissie advies uitgebracht aan het College. Het College heeft het advies van de Bezwarencommissie overgenomen. De bezwaarmakers hebben vervolgens een voorlopige voorziening ingediend bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. Gemeente Tilburg is nu in afwachting van de uitspraak van de Voorzieningenrechter. In afwachting van deze uitspraak zal de gemeente de herinrichtingswerkzaamheden niet opstarten.

Planning

Zodra we meer weten over het vervolg van de herinrichting van het parkeerterrein aan de Bodehof, informeert de gemeente u via een brief. De verwachting is in ieder geval dat we pas na de zomer kunnen starten met de werkzaamheden. De oorspronkelijke planning was  dit voorjaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor de Bodehof, neem dan contact op met Joost Hermans, projectleider van de gemeente. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer
06 - 29 69 95 61 en per e-mail joost.hermans@tilburg.nl.