logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Vernieuwing Textielplein

Het Textielplein wordt gerenoveerd. Op het plein een beter bruikbaar en groener park met waterberging. Ook de veiligheid van de straten rond het plein wordt verbeterd.

Vanaf begin 2021 hebben de gemeente Tilburg en ontwerpbureau Plein Civiel hard gewerkt aan een plan voor de renovatie van het plein. Het begon in januari, met een buurtenquête waar vele bewoners hun ideeën gaven over de wijkverbetering. Een bewonerswerkgroep heeft vervolgens actief meegedacht en nu is er een definitief ontwerp.

Filmpjes en definitief ontwerp

Ontwerper Suzanne van der Bruggen (Plein Civiel): “Bij het plan dat er nu ligt hebben we invulling gegeven aan de wens van veel bewoners om het park uitnodigender en gezelliger te maken. Veel mensen vinden het jammer dat er niet veel te doen is in het park. Om wateroverlast in de buurt te voorkomen komen er verlagingen, waar het regenwater bij stevige regenbuien wordt opgevangen en in de grond kan wegzakken. Meestal zullen deze overigens droogstaan. De hoogteverschillen die hierdoor ontstaan hebben we gebruikt om speel-, sport- en zitplekken te maken.”

Beter voor plant en dier

Het wordt aantrekkelijk om te wandelen in het park: Er koment nieuwe paden en meer afwisselende en kleurrijke beplanting. Ook komt er bijvoorbeeld een bruggetje. De nieuwe beplanting zorgt ervoor dat het park straks betere plek is voor vogels en insecten, maar ook voor kleine zoogdieren als egels. Het hondenlosloopveld krijgt een andere plek in het park.

Veiliger

De weg door het park, van het Kamgarenplein naar de Dessinateurstraat, is straks niet meer toegankelijk voor auto’s. Wel komt hier een pad voor fietsers en voetgangers. Hierdoor wordt het park niet langer in tweeën gesplitst.

De stoep, rijbaan en de parkeervakken van de straten rondom het plein wordt vernieuwd. Het Textielplein tussen Ringbaan-Noord en de Hasseltstraat wordt smaller en het asfalt wordt vervangen door straatstenen, passend bij een 30/km zone. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt voor extra groen en parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen in het hele gebied blijft gelijk. 

De riolering wordt vervangen en de verlichting wordt opnieuw geplaatst en waar nodig vernieuwd.

Meer informatie

Heb je een vraag over dit project? Dan kun je terecht bij Marco Klessens, bereikbaar via marco.klessens@tilburg.nl