logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Melis Stokestraat

De gemeente knapt het gebied rondom de Melis Stokestraat op. De riolering wordt vervangen, de stoep en rijbaan worden vernieuwd en er komt meer groen, om meer dieren en insecten aan te trekken (biodiversiteit).

Ook houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat: meer periodes van droogte en extreme regenval (klimaatadaptatie). Zo is het gebied straks klaar voor de toekomst.

Terugblik

De opdracht voor het opknappen van de Melis Stokestraat ligt er vanaf 2019/2023. Destijds is een schetsontwerp gepresenteerd aan de bewonerswerkgroep.

Het idee was toen om het onderhoud van de Melis Stokestraat af te stemmen met de ontwikkelingen van het NOAD-terrein. Vanwege de vertraging in de ontwikkelingen van het NOAD-terrein kwam dit project in de wachtstand. Omdat de ontwikkelingen toch weer wat langer op zich laten wachten, is besloten om het project Melis Stokestraat weer op te pakken.

Voorlopig ontwerp

Begin april 2023 besprak de bewonerswerkgroep Melis Stokestraat het voorlopig ontwerp met de gemeente. Een aantal reacties van deze werkgroep zijn meegenomen en aangepast in het ontwerp. Eind april 2023 is het aangepaste ontwerp gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst aan de omwonenden.

Tijdens de bewonersavond reageerden de aanwezigen positief op de presentatie. Men vindt het fijn dat er aandacht is voor de omgeving Melis Stokestraat.

In het voorlopig ontwerp zijn de volgende onderdelen meegenomen en besproken tijdens de bijeenkomst:

Nevenproject NOAD terrein

In het NOAD terrein zijn we voornemens om langzaam verkeersverbindingen aan te leggen. Een van de woonblokken zal ontsloten worden vanaf de Melis Stokestraat. Meer informatie leest u op de pagina 'Noad terrein' op deze website.

Planning

De globale planning is als volgt:

Meer Informatie

Heb je vragen over het project, neem dan contact op met de projectleider Jeroen Willems via telefoonnummer 06 – 29 66 67 51 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl.