logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Van verkennen tot start bouw

Wilt u in Tilburg een bouwproject uitvoeren? Of iets veranderen aan de leefomgeving? Bijvoorbeeld een boom kappen of iets slopen. Op deze pagina vindt u de 4 fases die u moet doorlopen om het project uit te voeren.

Fase 1: verkennen

Of u een vergunning nodig heeft, een melding moet indienen of informatie moet aanleveren kunt u opzoeken in het Omgevingsloket, via de vergunningcheck. Hier vindt u ook de regels die gelden op de locatie waar u het project wilt uitvoeren. Kies hier voor de optie 'regels op de kaart'. In het Omgevingsloket vindt u ook een helpcentrum, met daarin meer uitleg. Komt u er niet uit? Een bouwbedrijf of architect kan u bij grote projecten vaak verder helpen. Voor korte vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het contactformulier. 

Fase 2: Vooroverleg

Wilt u weten of u idee mogelijk is? Of wilt u bevestiging dat u geen vergunning nodig hebt? Hiervoor kunt u een conceptverzoek indienen. Een conceptverzoek is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het omgevingsplan. Met een conceptverzoek hebt u nog geen toestemming om uw bouwplan uit te voeren. U moet nog wel een officiële vergunningaanvraag doen. Een conceptverzoek is alleen mogelijk bij bouwactiviteiten. 

Fase 3: vergunningaanvraag of melding

Weet u dat uw idee mogelijk is, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket. Lees de informatie in het Omgevingsloket goed door. 

Fase 4: Melden start bouw

Zodra u de vergunning hebt ontvangen kunt u starten met (ver)bouwen. De gemeente controleert of u volgens de vergunning bouwt. Hebt u de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 1-1-2024? meld dan de start bouw via het webformulier. Hebt u na 1-1-2024 een vergunning aangevraagd? Meld de start bouw via het Omgevingsloket.