Tilburg Akkoord 2.0

Wijkbewoners weten het beste wat de wijk nodig heeft. Wie een goed idee heeft om de buurt beter te maken, kan dit melden bij Tilburg Akkoord. 2.0. De thema's die centraal staan zijn door bewoners zelf benoemd, namelijk: werk, inkomen en onderwijs.

Spelregels

Het Tilburg Akkoord 2.0. is een convenant tussen TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos en de gemeente Tilburg en stimuleert ideeën voor maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. De uitvoering van het Tilburg Akkoord 2.0. is belegd bij MOM Tussenheid 013.

Initiatieven in de stad kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Hierbij gelden de volgende spelregels.

Voorwaarden

 • Het initiatief draagt bij aan één van de ambities van het Tilburg Akkoord
 1. jongeren doen het goed op school en halen een diploma,
 2. elk huishouden heeft een kostwinner,
 3. inwoners leven boven de armoedegrens
 • Het initiatief sluit aan bij de PACT-aanpak of het wijkplan en wordt ondersteund door de wijkmanager en de omgevingsmanager van het gebied
 • Initiatieven zijn concreet en voldoende uitgewerkt
 • De initiatieven bieden uitzicht op duurzame resultaten
 • De initiatieven dragen bij aan concrete / herkenbare verbetering van de leefomgeving
 • De initiatieven dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid

Deze voorwaarden worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. 

MOM Tussenheid 013

MOM Tussenheid 013 ondersteunt aanvragers in de uitwerking van initiatieven. Aanvragen worden gedaan bij MOM Tussenheid 013 (zie hieronder). Ook kunnen initiatiefnemers daar terecht met vragen over deze subsidie.

MOM Tussenheid 013 toetst de aanvragen op de volgende punten:

 • De aanvraag wordt gedaan door wijkbewoners, bewonersinitiatieven, bedrijven of professionele organisaties
 • De aanvraag is een eenmalige bijdrage om initiatieven mogelijk te maken
 • Het initiatief kan niet gefinancierd worden uit eigen middelen
 • De aanvraag vervangt geen aflopende cq vervallen regelingen
 • De aanvraag conflicteert niet met bestaande wet- en regelgeving
 • De aanvraag kan niet vanuit andere regelingen of voorzieningen gerealiseerd worden
 • De aanvraag is geen aanvulling op individuele voorzieningen
 • De aanvraag bedraagt maximaal €50.000.

Subsidie aanvragen

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt bestaat uit Auke Blaauwbroek, Fabiola Dap en Pieter Jansen. Een correct ingevulde aanvraag wordt binnen 6 weken afgehandeld, behoudens onvoorziene omstandigheden of behoefte aan nadere informatie door de commissie. Uw aanvraag moet tenminste 10 werkdagen vóór de vergadering van de adviescommissie binnen zijn via de site www.tussenheid013.nl.

Aanvraagformulier Tilburg Akkoord

Meer informatie

Initiatiefnemers - bedrijven, verenigingen, instellingen en bewoners - kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor financiële middelen die voor de realisering van het idee nodig zijn. Bezoek voor meer informatie de website van Tussenheid 013