logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg Akkoord 2.0

Wijkbewoners weten het beste wat de wijk nodig heeft. Wie een goed idee heeft om de buurt beter te maken, kan dit melden bij Tilburg Akkoord. 2.0. De thema's die centraal staan zijn door bewoners zelf benoemd, namelijk: werk, inkomen en onderwijs.

Spelregels

Het Tilburg Akkoord 2.0. is een convenant tussen TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos en de gemeente Tilburg en stimuleert ideeën voor maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. De uitvoering van het Tilburg Akkoord 2.0. is belegd bij MOM Tussenheid 013.

Initiatieven in de stad kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Hierbij gelden de volgende spelregels.

Voorwaarden

  1. jongeren doen het goed op school en halen een diploma,
  2. elk huishouden heeft een kostwinner,
  3. inwoners leven boven de armoedegrens

Deze voorwaarden worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. 

MOM Tussenheid 013

MOM Tussenheid 013 ondersteunt aanvragers in de uitwerking van initiatieven. Aanvragen worden gedaan bij MOM Tussenheid 013 (zie hieronder). Ook kunnen initiatiefnemers daar terecht met vragen over deze subsidie.

MOM Tussenheid 013 toetst de aanvragen op de volgende punten:

Subsidie aanvragen

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt bestaat uit Auke Blaauwbroek, Fabiola Dap en Pieter Jansen. Een correct ingevulde aanvraag wordt binnen 6 weken afgehandeld, behoudens onvoorziene omstandigheden of behoefte aan nadere informatie door de commissie. Uw aanvraag moet tenminste 10 werkdagen vóór de vergadering van de adviescommissie binnen zijn via de site www.tussenheid013.nl.

Aanvraagformulier Tilburg Akkoord

Meer informatie

Initiatiefnemers - bedrijven, verenigingen, instellingen en bewoners - kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor financiële middelen die voor de realisering van het idee nodig zijn. Bezoek voor meer informatie de website van Tussenheid 013