Kenniskwartier

De gemeente heeft een gebiedsvisie Kenniskwartier opgesteld. Het Kenniskwartier is het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University/Stadsbos013 en de Westermarkt. De gebiedsvisie laat zien hoe het gebied zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen.

Het gaat dan over de stationsomgeving, nieuwe gebouwen en woningen, meer groen en minder verkeer. Maar ook over het aanpakken van sociale opgaven zoals bestrijden van armoede, schulden, eenzaamheid en werkloosheid. In de visie staan geen uitgewerkte plannen. De gemeente wil deze visie de komende jaren samen met bewoners, ondernemers en partners uitwerken tot concrete plannen.

Torenbuurt

Woningcorporatie Tiwos heeft een besluit genomen over hun huurwoningen in de Torenbuurt.

De eengezinswoningen blijven staan en worden gerenoveerd. Ze krijgen groot onderhoud en worden energiezuinig gemaakt. De werkzaamheden rondom de renovatie worden in 2023 voorbereid en starten in 2024.

De portiekflats van Tiwos blijven nog zeker 5 jaar staan. Waarschijnlijk worden deze in de periode tussen 2028 en 2033 gesloopt. Het officiële besluit over de sloop moet Tiwos nog nemen. Hier wordt in de komende periode, in overleg met de buurt, onderzoek naar gedaan. Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijkheid geven over waar de (vervangende) nieuwbouw bijvoorbeeld komt.

Het besluit van Tiwos heeft geen invloed op woningen van andere corporaties of woningen in particulier eigendom.

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een mail sturen naar: kenniskwartier@tilburg.nl