logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van 20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie waar een grote financiële investering voor nodig is.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties.

Podcast

Ontdekspoor is een programma/podcast van Omroep Tilburg met als thema natuurbeleving en ontdekken. In #5 gaan Louis van Erkel en Lucy Bathgate in gesprek over het Klimaatfonds. De podcast is te beluisteren en te bekijken via YouTube.

Klimaatdoelen

Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk. Daardoor weten we steeds beter wat wel en niet werkt en wat leidt tot een betere inzet van middelen.

Denk daarbij aan initiatieven als:

Voorwaarden

Projecten die in aanmerking komen, zijn concrete klimaattransitieprojecten die geen of maar ten dele gebruik kunnen maken van bestaande financiële regelingen.Ook zijn de projecten gereed voor uitvoering. Het Klimaatfonds is niet bedoeld voor particuliere woningeigenaren, daarvoor hebben we als gemeente andere subsidies. Burgerinitiatieven (bijvoorbeeld een vereniging of stichting) kunnen wel aanspraak maken op het Klimaatfonds. 

Beoordeling en toetsing

Elk project wordt apart beoordeeld. Want niet elk project heeft even veel effect op de energietransitie. Hierbij hanteren we de volgende harde eisen:

Daarnaast kijken we bij de beoordeling naar:

Het college besluit over onttrekkingen uit het fonds.

Bijdrage aanvragen

Om een aanvraag te doen, stuurt u een e-mail naar klimaatfonds@tilburg.nl. U ontvangt dan een intakeformulier. Meer informatie over de aanvraag vindt u in de Regeling Klimaatfonds.

Wet- en regelgeving

Betrokken wet- en regelgeving:

Meer informatie