Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van €20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk. Daardoor weten we steeds beter wat wel en niet werkt en wat leidt tot een betere inzet van middelen.

Denk daarbij aan initiatieven zoals:

 • optimale isolatie van gebouwen
 • duurzame mobiliteit
 • maximaal gebruik van (rest)warmte
 • aardgasvrije wijken
 • versnellen van energiebesparing bij woningen en bedrijven
 • uitbreiden van de productie van duurzame energie
 • stimuleren van circulair ondernemen
 • klimaatmaatregelen in de openbare ruimte

Voorwaarden

Projecten die in aanmerking komen, zijn concrete klimaattransitieprojecten die geen of maar ten dele gebruik kunnen maken van bestaande financiële regelingen. De projecten zijn gereed voor uitvoering.

Beoordeling en toetsing

Elk project wordt apart beoordeeld. Want niet elk project heeft even veel effect op de energietransitie. Hierbij hanteren we de volgende harde eisen:

 • Er moet een aantoonbare bijdrage geleverd worden aan de klimaatdoelen.
 • Er moet aangetoond zijn in welke mate het project revolverend (financieel/maatschappelijk) is.

Daarnaast kijken we bij de beoordeling naar:

 • Het aanjaag- en opschalingseffect bij andere partijen (zoals bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties). Dit moet aantoonbaar aanwezig zijn.
 • Het risicoprofiel van de investering of maatregel. Het risico is bij voorkeur laag.
 • Het effect voor de gemeente. De uitvoering moet voor de gemeente goed te 'handelen' zijn.
 • De uitvoering van het project is in de gemeente Tilburg.
 • De regeling wordt verlengd, dus ook initiatieven die starten ná maart 2022 kunnen een aanvraag indienen.

Het college besluit over onttrekkingen uit het fonds.

Bijdrage aanvragen

Om een aanvraag te doen, stuurt u een e-mail naar klimaatfonds@tilburg.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier. Meer informatie over de aanvraag vindt u in de Regeling Klimaatfonds.

Wet- en regelgeving

Betrokken wet- en regelgeving:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar klimaatfonds@tilburg.nl.
Verder aan de slag met klimaatdoelen? Kijk op de website Duurzamer Tilburg.