logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner. Voor de meeste evenementen is een evenementenvergunning nodig. Soms is het melden van een evenement voldoende.

Actieknop Evenementenvergunning Ondernemers

Evenementenvergunning aanvragen?

Ondernemers

Voordat u een vergunning aanvraagt

 1. Kijk of een evenementenvergunning nodig is
 2. Lees meer over het organiseren van een evenement.

Als u een evenemenentvergunning aanvraagt

 1. Bereid u voor op de aanvraag met de Toolbox evenementenvergunning. Daar vindt u informatie over bijlagen  die u moet aanleveren en aan welke eisen de bijlagen moeten voldoen.
 2. Vraag de vergunning uiterlijk 12 weken voor de opbouw van uw evenement aan.
 3. Zorg dat uw aanvraag volledig is en dat de bijlagen aan de eisen voldoen. Bij een aanvraag zit altijd een:
  1. draaiboek
  2. overzichtsplattegrond
  3. veiligheidsplan
  4. duurzaamheidsplan
 4. De gemeente kan achteraf meer documenten opvragen.
 5. Is de aanvraag te laat aangevraagd of niet op tijd compleet gemaakt? Houdt er dan rekening mee dat uw evenement misschien niet kan doorgaan. 

Drank schenken tijdens evenement

Wordt tijdens het evenement alcohol geschonken en is het evenement op een locatie zonder alcoholwetvergunning? Dan mag er geen sterk alcoholhoudende drank geschonken worden. Voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken heeft u een ontheffing nodig (artikel 35 van de Alcoholwet). Aan de ontheffing zijn kosten verbonden. De ontheffing artikel 35 geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan hebt u een alcoholwetvergunning nodig. Download het aanvraagformulier Artikel 35 Alcoholwet

Verkeersontheffing

Moet u door uw evenement met een voertuig in de Binnenstad zijn buiten de normale laad- en lostijden van 06:00 uur tot 11:00 uur? Dan heeft u een verkeersontheffing nodig. Meer over het aanvragen van een verkeersontheffing.

Hulp bij de aanvraag voor een A-evenement

Organiseert u een klein evenement waarvoor een vergunning nodig is (een A-evenement)? Dan kunt u gratis hulp krijgen bij het maken van de documenten, die nodig zijn voor de aanvraag. Neem voor hulp contact op met Evenementenbureau Montopinto via helpdesk@montopinto.events.

Beoordeling van uw aanvraag

Het beoordelen van een aanvraag bestaat uit twee fasen.

 1. Is de aanvraag compleet?
  Eerst wordt bekeken of uw aanvraag compleet is. Als dat niet zo is, krijgt u een brief waarin staat wat u nog moet opsturen. Daar heeft u 2 weken de tijd voor. Na 2 weken kan uw aanvraag ‘buiten behandeling gesteld worden’. Dat wil zeggen dat we de aanvraag niet kunnen beoordelen omdat de aanvraag niet compleet is. U krijgt dan geen vergunning.
 2. De inhoudelijke beoordeling
  Is de aanvraag compleet dan begint de inhoudelijke beoordeling. Vanaf dit moment zijn grote veranderingen niet meer mogelijk. De gemeente kan in deze fase nog om duidelijkheid vragen. 

Wanneer krijgt u antwoord?

De gemeente probeert 4 weken voor uw evenement een beschikking af te geven. Daarin staat of u wel of geen evenementenvergunning krijgt. Beschikkingen worden ook bekend gemaakt via Overheid.nl en de gemeentelijke media.  Dit kunnen redenen zijn voor een afwijzing: 

Kosten evenementenvergunning

Aan het in behandeling nemen van een vergunning zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn verschilt per risicocategorie A, B of C. Lees meer in de verordening op de heffing en invordering leges op Overheid.nl. 

Uw evenemententerrein wordt voor en na uw evenement gecontroleerd. in de tabel hieronder ziet u met wie u een afspraak moet maken voor de verplichte voor- en naschouw. Neem minimaal 2 weken voor de opbouw van uw evenement contact op.

EvenementenlocatieContactgegevens
Evenementen in de ReeshofVebego
wouter.beerens@vebego.nl
peter.lauret@vebego.nl 
Evenementen bedrijventerreinenDolmans/Broeren
info@dobro.nl 
Evenementen in bosgebiedenFirma Weijtmans
bosbeheertilburg@weijtmans.nl
Evenementen in MoerenburgVebego
gerard.vanvelthoven@vebego.nl
Evenementen in de rest van TilburgDiamant Groep
Groen@diamant-groep.nl
013-464 17 00
Contactgegevens voor- en naschouw evenement

U kunt (soms tegen betaling) gebruik maken van bepaalde voorzieningen als deze aanwezig zijn. Hieronder ziet u met wie u contact kunt opnemen. Doe dat minimaal 2 weken voor de opbouw van uw evenement.

VoorzieningContactgegevens
Stroom

Van de Heuvel | Openen van elektrakast
Stuur een e-mail naar tilburg@heuvelgroep.nl met:

 • Uw contactgegevens, e-mailadres en 06-nummer.
 • Dagen en tijden van het openen en sluiten van de kast.
 • Reden van toegang tot de elektrakast
 • Geef de unieke code van de kast door (begint met EVE of SPE).
WaterHydroscope
rombout.castelijns@hydroscope.nl
Spoed? Bel 06-53176288 of 076-572 77 87
Lozingen op het rioolGemeente Tilburg
frank.gijselhart@tilburg.nl
Slagbomen, inzinkbare palen, lenen sleutels/poortenGemeente Tilburg
ben.kox@tilburg.nl 
Spoed? 06-538 91 450 (alleen tijdens kantooruren)
VerkeersontheffingAanvragen via Verkeersontheffing - Gemeente Tilburg
ontheffingen@tilburg.nl
013-542 93 11
Onderhoudspartners evenementen

Hebt u een evenementensubsidie aangevraagd en die ontvangen? Vergeet dan niet uiterlijk 3 maanden na het evenement het verantwoordingsformulier evenementensubsidie in te leveren. De verantwoording is onderdeel van de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene subsidieverordening Tilburg.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Voor een vraag over een lopende aanvraag kunt u maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur bellen met 14 013.

Meer informatie

In de nota Prettig Geregeld staat veel informatie over het organiseren van een evenement in Tilburg. Ga naar het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) voor uitgebreide informatie over het evenementenbeleid.