Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner. Voor de meeste evenementen is een vergunning nodig. Soms is het melden van een evenement voldoende.

Voordat u een vergunning aanvraagt

Direct aanvragenEvenementen- vergunning

COVID-19 plan

In het COVID-19 plan legt u uit welke maatregelen u neemt. Download de hygiënemaatregelen COVID-19(PDF, 239,0 KB) en ga naar de website van de Veiligheidsregio Midden-Brabant om te zien waaraan uw activiteit of evenement moet voldoen om coronaproof te zijn.

Veiligheidsplan

Iedereen die een evenementenvergunning aanvraagt moet ook een veiligheidsplan aanleveren. Gebruik hiervoor het format veiligheidsplan(DOCX, 666,7 KB). Dan weet u zeker dat u een compleet plan aanlevert. De handleiding veiligheidsplan (PDF, 4,3 MB)legt uit hoe het format moet invullen.

Tekening evenemententerrein

Voeg een tekening toe van de inrichting van het evenemententerrein. Hierop staan de nooduitgangen, podia, tenten, toiletten enzovoort. Gebruik als basis voor de tekening de zogenaamde 'ondergronden' van de locatie. De meest recente kunt u downloaden via data.overheid.nl (in DWG, DGN of SHP formaat). Wilt u gebruik maken van een PDF? Neem dan contact op met uw accountmanager via evenementenaccount@tilburg.nl

Drank schenken tijdens evenement

Tijdens de aanvraag komt het wel of niet schenken van alcohol aan bod. is uw evenement op een locatie zonder drank- en horecavergunning? Dan heeft u voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken een ontheffing nodig (artikel 35 van de Alcoholwet). Aan de ontheffing zijn kosten verbonden. De ontheffing artikel 35 geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Verkeersontheffing

Moet u voor uw evenement in het voetgangersgebied zijn buiten de normale laad- en lostijden van 06:00 uur tot 11:00 uur? Dan heeft u een verkeersontheffing nodig. Meer over het aanvragen van een verkeersontheffing.

Brandveiligheid

Op locaties zonder brandveiligheidseisen gelden de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U moet altijd aan de regels van dit besluit voldoen. Als u een evenementenvergunning aanvraagt, worden de regels en voorschriften daarin meegenomen.

Beoordeling van uw aanvraag

Na ontvangst wordt bekeken of uw aanvraag compleet is en voldoet aan de eisen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Zo niet dan heeft u 2 weken de tijd voor aanpassingen of aanvullingen. Daarna zijn grote veranderingen niet meer mogelijk en wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Redenen voor een afwijzing kunnen zijn:

  • het gevaar voor de openbare orde, volksgezondheid of (brand)veiligheid
  • de verkeersbelemmering
  • het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten
  • gevaar van verontreiniging, beschadiging natuur of openbare voorzieningen
  • garantie voor een goed verloop van het evenement
  • sanctie(s) tegen organisator of slecht gedrag van organisator (Bibob-toets)

Download voor meer informatie de nota Prettig Geregeld (onderaan deze pagina)

Afhandeling

Zo snel mogelijk of uiterlijk 4 weken voor het evenement hoort u of u de vergunning krijgt of niet. Een verleende vergunning wordt naar de aanvrager verstuurd met de voorwaarden waar u zich aan moet houden. Vergunningen worden ook bekend gemaakt via Overheid.nl en de gemeentelijke media.

Kosten evenementenvergunning

Dat ligt aan de samenstelling en hoe complex het evenement is. Lees meer in de verordening op de heffing en invordering leges (onder kopje financiën en economie).

Meer informatie

In de nota Prettig Geregeld staat alle informatie die u nodig heeft voor het organiseren van een evenement in Tilburg. Ga naar het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) voor uitgebreide informatie over het evenementenbeleid 2019-2022.

Subsidie voor een evenement

Heeft u tussen 1 augustus 2019 en 1 september 2019 een evenementensubsidie aangevraagd en die ontvangen? Vergeet dan niet uiterlijk 3 maanden na het evenement het verantwoordingsformulier evenementensubsidie in te leveren. De verantwoording is onderdeel van de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene subsidieverordening Tilburg (onder kopje financiën en economie).

Contact

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Voor een vraag over een lopende aanvraag kunt u maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur bellen met 14 013.