Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner. Voor een evenementen is een vergunning nodig. Soms is het melden van een evenement voldoende.

Actieknop Evenementenvergunning Ondernemers

Evenementenvergunning aanvragen?

Ondernemers

Voordat u een vergunning aanvraagt

 1. Lees eerst meer over het organiseren van een evenement.
 2. Kijk of een evenementenvergunning nodig is

Als u een evenementvergunning aanvraagt

 1. Regel de aanvraag uiterlijk 12 weken voor de opbouw van uw evenement.
 2. Zorg dat u alles bij de hand hebt voordat u aan de aanvraag begint. Gebruik de Toolbox ter voorbereiding. Bij een aanvraag zit altijd een:
  • programma
  • overzichtsplattegrond
  • veiligheidsplan
  • duurzaamheidsplan
 3. Voor de vergunning kan meer nodig zijn. Bijvoorbeeld een bewonersbrief, verkeersplan, geluidsberekening, overeenkomst eigenaar locatie, beveiligingsbedrijf of EHBO leverancier, informatiebundel, constructietekeningen, tentboeken of indelingsplattegronden.
 4. Is de aanvraag te laat of niet compleet? Dan kan het evenement niet doorgaan.

Veiligheidsplan

Iedereen die een evenementenvergunning aanvraagt moet ook een veiligheidsplan aanleveren. Gebruik hiervoor een van de formats uit de Toolbox Evenementenvergunning

Duurzaamheidsplan

Vanaf 2023 is een duurzaamheidsplan verplicht voor alle evenementenvergunningen. Via de Toolbox kunt u een invulformulier, toelichting en voorbeeld downloaden. Let op: het gebruik van een duurzame beker is vanaf 2023 verplicht voor alle B- en C-evenementen. Vanaf 2024 wordt dit verplicht voor alle evenementen.Tijdens carnaval, Koningsnacht en -dag en kermis gelden er extra afspraken. Lees hier meer over op de pagina duurzame bekers.

Drank schenken tijdens evenement

Wordt tijdens het evenement alcohol geschonken en is het evenement op een locatie zonder alcoholwetvergunning? Dan hebt u voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken een ontheffing nodig (artikel 35 van de Alcoholwet). Aan de ontheffing zijn kosten verbonden. De ontheffing artikel 35 geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan hebt u een alcoholwetvergunning nodig. Download het aanvraagformulier Artikel 35 Alcoholwet

Verkeersontheffing

Moet u voor uw evenement in het voetgangersgebied zijn buiten de normale laad- en lostijden van 06:00 uur tot 11:00 uur? Dan heeft u een verkeersontheffing nodig. Meer over het aanvragen van een verkeersontheffing.

Hulp bij het aanvragen van een vergunning voor een A-evenement

Voor het organiseren van een evenement is meestal een vergunning verplicht. Informatie over de evenementenvergunning vindt u op de pagina evenementen. Organiseert u een klein evenement (een A-evenement), dan kunt u hulp krijgen bij het opstellen van de vergunningaanvraag. U kunt hiervoor gratis een beroep doen op Evenementenbureau Montopinto. De helpdesk is bereikbaar via helpdesk@montopinto.events.

Beoordeling van uw aanvraag

Het beoordelen van een vergunningsaanvraag bestaat uit twee fasen.

 1. Is de aanvraag compleet?
  Eerst wordt bekeken of uw aanvraag compleet is en of de gemeente nog (extra) informatie nodig heeft. U krijgt een brief als u nog (extra) gegevens moet aanleveren. Vanaf dat moment hebt u 2 weken de tijd om de aanvraag compleet te maken. Na deze 2 weken kan uw aanvraag buiten behandeling gesteld worden omdat de aanvraag dan niet compleet is. U krijgt dan geen vergunning.

 2. De inhoudelijke beoordeling
  Is de aanvraag compleet dan begint de inhoudelijke beoordeling. Vanaf dit moment zijn grote veranderingen niet meer mogelijk. De gemeente kan in deze fase nog om verduidelijking vragen. U ontvangt 4 weken voor uw evenement een vergunning of een afwijzing. Als uw vergunning wordt afgewezen dan kan dat zijn vanwege:
  • het gevaar voor de openbare orde, volksgezondheid of (brand)veiligheid
  • de verkeersbelemmering
  • het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten
  • gevaar van verontreiniging, beschadiging natuur of openbare voorzieningen
  • garantie voor een goed verloop van het evenement
  • sanctie(s) tegen organisator of slecht gedrag van organisator (Bibob-toets)

Download voor meer informatie de nota Prettig Geregeld (onderaan deze pagina).

Wanneer krijgt u antwoord?

Uiterlijk 4 weken voor het evenement ontvangt u een beschikking. Daarin staat of u wel of geen evenementenvergunning krijgt. Beschikkingen worden ook bekend gemaakt via Overheid.nl en de gemeentelijke media.

Kosten evenementenvergunning

Aan het in behandeling nemen van een vergunning zijn kosten verboden. Hoe hoog deze kosten zijn verschilt per risicocategorie A, B of C. Lees meer in de verordening op de heffing en invordering leges op Overheid.nl. 

Uw evenemententerrein wordt voor en na uw evenement gecontroleerd. in de tabel hieronder ziet u met wie u een afspraak moet maken voor de verplichte voor- en naschouw. Neem minimaal 2 weken voor de opbouw van uw evenement contact op.

Contactgegevens voor- en naschouw evenement
Evenementenlocatie Contactgegevens
Evenementen in de Reeshof Brouwers Groenaannemers B.V.
wouter@brouwersgroenaannemers.nl
Evenementen bedrijventerreinen Dolmans/Broeren
dvandijk@broerenbv.nl
Evenementen in bosgebieden Firma Weijtmans
bosbeheertilburg@weijtmans.nl
Evenementen in Moerenburg Brouwers Groenaannemers BV
bas@brouwersgroenaannemers.nl
013-515 94 27
Evenementen in de rest van Tilburg Diamant Groep
Groen@diamant-groep.nl
013-464 17 00

U kunt (soms tegen betaling) gebruik maken van bepaalde voorzieningen als deze aanwezig zijn. Hieronder ziet u met wie u contact kunt opnemen. Doe dat minimaal 2 weken voor de opbouw van uw evenement.

Onderhoudspartners evenementen
Voorziening Contactgegevens
Stroom Van de Heuvel | Openen van elektrakast
Stuur een e-mail naar tilburg@heuvelgroep.nl met:
 • Uw contactgegevens, e-mailadres en 06-nummer.
 • Dagen en tijden van het openen en sluiten van de kast.
 • Reden van toegang tot de elektrakast
 • Spoed? Bel 013-455 21 35. Geef de unieke code van de kast door (begint met EVE of SPE).
Water Hydroscope
rombout.castelijns@hydroscope.nl
Spoed? Bel 06-53176288 of 076-572 77 87
Lozingen op het riool Gemeente Tilburg
johan.vriens@tilburg.nl of bel 013-542 87 27
Slagbomen, inzinkbare palen, lenen sleutels/poorten Gemeente Tilburg
jan.speijers@tilburg.nl
Spoed? 06-537 25 864 (alleen tijdens kantooruren)
Verkeersontheffing Aanvragen via Verkeersontheffing - Gemeente Tilburg
ontheffingen@tilburg.nl
013-542 93 11

Hebt u een evenementensubsidie aangevraagd en die ontvangen? Vergeet dan niet uiterlijk 3 maanden na het evenement het verantwoordingsformulier evenementensubsidie in te leveren. De verantwoording is onderdeel van de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene subsidieverordening Tilburg.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Voor een vraag over een lopende aanvraag kunt u maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur bellen met 14 013.

Meer informatie

In de nota Prettig Geregeld staat veel informatie over het organiseren van een evenement in Tilburg. Ga naar het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) voor uitgebreide informatie over het evenementenbeleid.