logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Nieuwe inrichting Korenbloemstraat

De Korenbloemstraat wordt opnieuw ingericht. Dit betekent dat er langs de weg fietsstroken worden aangelegd. Daarnaast worden lantaarnpalen en ander straatmeubilair vervangen of opgeknapt en wordt het groen aangepakt. Ook komt er een aparte riolering voor regenwater. De werkzaamheden zijn gestart in april 2023 en duren tot het einde van het jaar.

Artist impression Korenbloemstraat

Definitief ontwerp

In 2021 is het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat gedeeld met de buurt en heeft een klankbordgroep meegedacht over de herinrichting. Ook is er een enquête gehouden onder bewoners. Deze reacties zijn, voor zover mogelijk, meegenomen in het nieuwe definitieve ontwerp.

De grootste aanpassing in het ontwerp was dat de voorgestelde wijzigingen aan het pleintje Staringstraat niet zijn meegenomen in het definitief ontwerp. Hier is vanaf gezien omdat dit zou betekenen dat er minder parkeerplaatsen komen. Hierdoor zou de parkeerdruk in de omliggende straten groter kunnen worden. Daarnaast zouden de aanpassingen aan het straatwerk en riolering aan het pleintje mogelijk te ingrijpend zijn voor enkele (wortels van) bomen om dit te overleven. 

Daarom wordt het pleintje zelf niet groots aangepakt. Bij het halve maantje komt geen wadi (verlaging in het groen). Wel wordt het hele groenvak wat verlaagd. Op deze manier kan er nog gevoetbald en gespeeld worden. 

Hieronder ziet u de definitieve ontwerpen voor de Korenbloemstraat.

 • In het definitief ontwerp zijn 138 parkeerplaatsen opgenomen. Dat is 1 parkeerplaats minder dan nu. Bekijk de wijzigingen
 • Enkele parkeerplaatsen verschuiven, waardoor de loopafstand kan toenemen. 
 • De parkeerplekken worden afgewisseld met groen. Door de extra groenstroken wordt foutparkeren lastiger. 

De nieuwe inrichting van de Korenbloemstraat wordt een rijbaan met fietssuggestiestroken (rode stroken langs de weg, maar geen officieel fietspad):

 • De fietsers rijden aan beide kanten van de weg op een fietssuggestiestrook van ca. 1,8 m breed, waardoor auto’s meer in het midden van de weg gaan rijden
 • De breedte van de weg naast de fietssuggestiestroken is 1,6 m
 • Door de fietssuggestiestroken lijkt de weg smaller, waardoor automobilisten vanzelf minder hard rijden. Auto’s mogen wel over de fietssuggestiestroken rijden. 
 • De fietsstroken krijgen een donkerrode kleur en de weg krijgt een donkerbruine kleur. De verharding bestaat uit straatstenen.
   
 • In de Korenbloemstraat komen van noord tot zuid meer groenvakken. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn sommige groenvakken wat verschoven of aangepast. In het trottoir voor het plein met de Staringstraat komen twee grotere groenvakken.
 • De nieuwe beplanting bestaat onder andere uit kruiden- en bloemenmengsels met bollen, diverse heesters en solitairen en bodembedekkers.
 • De groenvakken op de hoeken van kruispunten wordt wat lagere beplanting beplant om te voorkomen dat er te weinig zicht is op de aanliggende straat.
 • Er worden enkele bomen gekapt die in slechte staat zijn. Deze worden vervangen door nieuwe bomen. Enkele kleinere bomen worden gekapt omdat ze niet in het straatbeeld passen, zoals twee Boltrompetbomen aan het begin van de P.C. Hooftstraat en drie Pluimessen in de groenvakken bij de huisnummers 144-148. 
 • Verspreid over het plan worden 9 bomen geplant. Zo worden de gekapte bomen gecompenseerd en vergroenen we de straat. 
 • Op enkele plekken komen er geveltuinen bij. Dit is op verzoek van bewoners. Deze bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Op de pagina klimaatbestendig wonen staat wat inwoners nog meer kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Tilburg. Kijk voor meer inspiratie en subsidiemogelijkheden op www.duurzamertilburg.nl

Begin april 2023 start de firma APK in opdracht van BrabantWater en Enexis met het verleggen van kabels en leidingen. Dit is nodig, omdat er ondergrondse voorzieningen komen om het regenwater op te vangen om zo wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te voorkomen.
De werkzaamheden aan de kabels en leidingen lopen vooruit op de gemeentelijke werkzaamheden. Aannemer Den Ouden Infra start begin mei met het vervangen van het riool en de nieuwe inrichting van de straat. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin 2024 klaar zijn.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Ze starten aan de kant van het Korvelplein en eindigen bij Ringbaan-West. De aannemer informeert per fase de direct aanwonenden voor de start van de werkzaamheden.

Inspectie woningen Korenbloemstraat

Voor de start van de werkzaamheden wil de gemeente de woningen in de Korenbloemstraat laten inspecteren. Een fotografische vooropname laten we uitvoeren om de huidige staat van panden goed in beeld te hebben. De firma Quattro-expertise voert deze opname uit. Quattro-expertise neemt hierover contact met u op. Quattro-expertise noteert en fotografeert eventuele gebreken die vooraf al aanwezig zijn. Het is in uw eigen belang om deze inspectie te laten uitvoeren.

Meer informatie in de Bouwapp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Korenbloemstraat’
 • Open het project en klik op ‘volgen’
 • Selecteer betreffende doelgroep

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven en werkverkeer kan overlast veroorzaken. Sommige woningen zijn tijdelijk minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.