logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Onderhoud Van Tussenbroekstraat

De gemeente gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de Van Tussenbroekstraat en een speelplek aanleggen in de Van Anrooylaan. In oktober 2022 bent u geïnformeerd over de planning van deze werkzaamheden.

Werkzaamheden Van Tussenbroekstraat

Tijdens informatieavonden hebben bewoners gevraagd of de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met de aanleg glasvezel. Daarom begint KPN in april met de aanleg van glasvezel. Half mei starten vervolgens de werkzaamheden van de gemeente en aan de kabels en leidingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar op 1 augustus 2023. Het groen wordt vervolgens in het najaar geplant.

Voor de start van de onderhoudswerkzaamheden ontvangt u een brief van de aannemer met meer informatie. Alle informatie over glasvezel ontvangt u van KPN.

Kleine aanpassing ontwerp Van Tussenbroekstraat

Naar aanleiding van het laatste ontwerp heeft de gemeente enkele opmerkingen gehad. Deze kleine aanpassingen zijn alsnog verwerkt in het ontwerp.

Planning werkzaamheden speelplek

Tegelijkertijd met de werkzaamheden in de Van Tussenbroekstraat legt de gemeente ook de speelplek in de Van Anrooylaan aan. Door de aangepaste planning van de onderhoudswerkzaamheden verschuift ook de planning van de werkzaamheden aan de speelplek. Ook over deze planning wordt u tijdig door de aannemer van de speelplek geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Küçük, projectleider gemeente. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 12 49 en via e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl