Onderhoud Van Tussenbroekstraat

In de gemeente zijn meerdere onderhoudsprojecten die de komende jaren gaan lopen. Een van die projecten is in de Van Tussenbroekstraat. Onderhoud in deze straat staat op de planning voor februari 2023 en duurt ongeveer 3 maanden.

Wat wordt aangepakt?

Er is tijdens dit project aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Extra groen: Er komen andere soort bomen die meer schaduw bieden om hittestress tegen te gaan;
  • Kabels en leidingen: Er wordt niet alleen gekeken naar de werkzaamheden die nu moeten worden uitgevoerd, maar er is met de netbeheerders ook gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen;
  • Opvangen regenwater: Er wordt naar mogelijkheden gekeken om verdroging tegen te gaan door het regenwater op te vangen in de bodem in plaats van het af te voeren via de riolering;
  • Parkeren: Parkeerplaatsen worden geoptimaliseerd.

Input bewoners

Tijdens de bewonersavond in februari zijn de bewoners geïnformeerd over het voorlopig ontwerp voor de Van Tussenbroekstraat. De meeste bewoners die hierbij aanwezig waren hebben ervoor gekozen om de situatie (zoveel mogelijk) te behouden. Uw wensen zijn indien technisch en financieel mogelijk, verwerkt in het definitief ontwerp. 

Definitief ontwerp

Via de onderstaande link kunt u het definitief ontwerp bekeken en de toelichting hierbij lezen.

Voorlopige planning

De werkzaamheden worden vooralsnog uitgevoerd van februari 2023 tot eind mei 2023. Een en ander is echter onder voorbehoud van de planning van Enexis. Uiteraard houden we u op de hoogte van de definitieve planning.

Speelplek Van Anrooylaan

In de Van Tussenbroekstraat zijn er helaas weinig tot geen mogelijkheden om (extra) groen aan te brengen. Daarom is op verzoek van bewoners gekeken naar de mogelijkheden voor extra groen bij de speelplek. Ook krijgt de speelplek een opknapbeurt. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen februari en mei van 2023 en duren naar verwachting enkele weken. 

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij de projectleider Bayram Küçük. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e-mail: bayram.kucuk@tilburg.nl.