Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Vanaf 15 september ook voor studenten met een zelfstandige woning.

Extra 500 euro

De regering verhoogt de energietoeslag van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft u vóór 15 september al een energietoeslag van 800 euro ontvangen? Dan maakt de gemeente op 6 oktober nog 500 euro aan u over. Dat gaat automatisch, daar hoeft u niets voor te doen. Krijgt u de energietoeslag na 15 september? Dan ontvangt u in één keer 1.300 euro. 

Hoge energierekening?
Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Wat stuurt u mee met uw aanvraag

Uw situatieStuur dit document mee
U betaalt de energierekening zelf direct aan uw energiebedrijf (ook voor studenten)Uw laatste bankafschrift met daarop de betaling van de energierekening. Op het bankafschrift is ook uw naam, adres en rekeningnummer te zien.
U betaalt de energierekening via de huur of servicekosten (ook voor studenten)
 • Een document waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt via de huur en/of servicekosten. 
 • Uw laatste bankafschrift met daarop de betaling van de huur en/of servicekosten. Op het bankafschrift is ook uw naam, adres en rekeningnummer te zien.
U volgt een MBO, HBO of WO opleiding
 • Document met inschrijving opleiding.
 • Document met al uw inkomsten van de laatste 3 maanden. U mag dit laten zien met bankafschriften of loonstroken. 
 • Uw laatste bankafschrift met daarop de afschrijving van de huur of hypotheek.

Wanneer krijgt u antwoord?

Wij zorgen dat u binnen 8 weken een antwoord krijgt. Soms hebben we nog extra informatie nodig. Dan nemen we contact met u op. 

Wilt u hulp bij de aanvraag van de energietoeslag?

Ga voor hulp bij de aanvraag zonder afspraak naar het spreekuur van de Formulierenhulp Dichtbij.

Voorwaarden energietoeslag

Kunt u alle voorwaarden met 'ja' beantwoorden? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden energietoeslag

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U woont in de gemeente Tilburg.
 • U bent 21 jaar of ouder. Of u bent een student van 18,19 of 20 jaar.
 • U woont op uzelf (eventueel met partner en/of kinderen) in een woning
  • met een eigen adres
  • met een eigen deur waar u naar binnen gaat. Deze deur kan op slot. 
  • met een eigen keuken, wc en badkamer. U deelt deze niet met andere huishoudens.    
 • U hebt een laag (gezamenlijk) inkomen.
 • U bent niet dakloos of thuisloos.
 • U woont niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis).
 • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Andere punten

 • Eén energietoeslag per adres.
 • Een eenmalig bedrag van 1.300 euro.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. 
 • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Deze toeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of toeslagen.

Het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF)

Hebt u geen recht op de energietoeslag? En komt u ernstig in de financiële problemen door de stijgende energiekosten? Misschien kunt u een vergoeding krijgen via het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF). Het fonds biedt maatwerk voor huishoudens die in nood komen door de hogere energierekening. U kunt financiële steun aanvragen via www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/. Daar staan ook de voorwaarden.

Inkomenstabel normen (120%)

Energietoeslag| Inkomenstabel per 1 juli 2022
LeefsituatieLeeftijdNetto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
AlleenstaandStudent 18-19-20 jr€ 1.256,08
21 jr - AOW€ 1.256,08
vanaf AOW€ 1.397,27
Alleenstaande ouderStudent 18-19-20 jr€ 1.256,08
21 jr - AOW€ 1.614,96
vanaf AOW€ 1.703,53
Gehuwd/SamenwonendStudent 18-19-20 jr€ 1.256,08
21 jr - AOW€ 1.794,40
vanaf AOW€ 1.892,81

*)U bent een alleenstaande ouder als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de energietoeslag.

Het inkomen berekenen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • Inkomsten uit werk/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, partneralimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • Krijgt u als alleenstaande ouder een kindgebonden budget? Dan telt u €274 mee als inkomen. het bedrag daarboven niet.  
 • Voor studenten: Neem het bedrag waar u als student recht op heeft van DUO (ook als u minder leent). Dat is voor een student WO of HBO €932,87 en voor een student MBO €766,06.Tel daar alle inkomsten van u (en uw partner) bij op. Bijvoorbeeld van een bijbaantje.

Niet meetellen 

 • Kinderalimentatie
 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Gedeelte van een Kindgebonden budget (€274 telt u mee als inkomen, het bedrag daarboven niet) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Woonkostentoeslag
 • Voor studenten:
  • Het bedrag dat u echt ontvangt van DUO (kan minder zijn dan waar u recht op heeft).
  • Financiële bijdrage van ouder(s) voor de studie.

Voor studenten

De gemeente gaat uit van het maximaal DUO-bedrag. Ook als u daar als student niet (helemaal) gebruik maakt. Want het maximaal bedrag is inkomen dat u als student zou kunnen krijgen. In de maximale beurs van DUO zit ook de bijdrage van ouders verwerkt. Vervolgens telt u het werkelijk ontvangen bedrag van DUO en bijdrage van ouder(s) niet mee, om dubbel tellen te voorkomen. 

Verandert uw inkomen iedere maand?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 maanden. Tel uw netto inkomsten (zonder vakantietoeslag) van de laatste 3 maanden bij elkaar op. Deel het door 3. Is het gemiddelde inkomen gelijk of lager dan toegestaan (zie inkomenstabel)? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente vraagt achteraf nog inkomensgegevens bij u op. 

Hebt u een eigen bedrijf of werkt u niet voor een baas?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2021. Dus neem uw jaarinkomen over 2021 en deel het door 12 maanden. Is het gemiddelde gelijk of lager dan toegestaan (zie inkomenstabel)? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente vraagt achteraf nog inkomensgegevens bij u op. 

 

Geen recht

 • Jongeren tot 21 jaar die geen MBO, HBO of WO opleiding volgen.
 • Dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag.

Hiermee volgt de gemeente de regels van de overheid. Als u dak- of thuisloos bent of in een instelling woont, dan heeft u geen energiekosten. Bent u 20 jaar of jonger, dan zijn uw ouders nog verplicht u financieel te helpen. 

Bezwaar maken energietoeslag

Heeft u de energietoeslag ontvangen, maar wilt u de toeslag niet? Of bent u het niet eens met een afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

De energietoeslag automatisch ontvangen

Was u voor 1 april 2022 bekend bij ons? Dan heeft u de energietoeslag automatisch ontvangen op 29 april 2022. Woont u met meerdere mensen met een uitkering op één adres? Dan heeft de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres de energietoeslag ontvangen. 

U bent bekend bij de gemeente: 

 • als u een uitkering had van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz. Kreeg u op 1 april of later een uitkering? Dan vraagt u de energietoeslag zelf aan. 
 • als u tussen 1 januari en 31 maart 2022 de Meedoenregeling had. Kreeg u op 1 april of later de Meedoenregeling, dan vraagt u de energietoeslag zelf aan.
 • als u een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waarom is er de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. De regering verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er extra steun van de regering: de energietoeslag. 

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening. Meer over hulp bij geldzorgen.