Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Extra 500 euro?

Het kabinet wil 500 euro extra geven aan mensen die de energietoeslag al hebben ontvangen. Het kabinet moet nog geld beschikbaar stellen. U kunt geen aanvraag doen voor het extra geld. Wel kunt u de energietoeslag aanvragen als u dat nog niet hebt gedaan. Als de gemeente het geld van het kabinet krijgt, dan maken we dat automatisch over naar huishoudens die de energietoeslag al krijgen. Meer informatie volgt eind september.  

Hoge energierekening?
Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Kopie bankafschrift meesturen

Wij vragen u om digitaal een kopie mee te sturen van uw laatste bankafschrift met daarop:

 • de laatste betaling van de energierekening en
 • uw naam, adres en rekeningnummer moet te zien zijn.

Afhandeling

Wij zorgen dat u binnen 8 weken een antwoord krijgt. Soms hebben we nog extra informatie nodig. Dan nemen we contact met u op. 

Hulp bij het aanvragen

Voor hulp bij het aanvragen van de energietoeslag kunt u zonder afspraak naar het spreekuur van de Formulierenhulp Dichtbij.

Voorwaarden energietoeslag

 • U woont in de gemeente Tilburg.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (DUO) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS). 
 • U hebt een laag (gezamenlijk) inkomen.
 • U bent niet dakloos of thuisloos.
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis).
 • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Andere punten

 • Eén energietoeslag per adres.
 • Een eenmalig bedrag van 800 euro.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. 
 • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering.

Het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF)

Hebt u geen recht op de energietoeslag? En komt u ernstig in de financiële problemen door de stijgende energiekosten? Misschien kunt u een vergoeding krijgen via het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF). Het fonds biedt maatwerk voor huishoudens die in nood komen door de hogere energierekening. U kunt vanaf half juni financiële steun aanvragen via www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/. Daar staan ook de voorwaarden.

Inkomenstabel normen (120%)

Energietoeslag| Inkomenstabel per 1 juli 2022
LeefsituatieLeeftijdNetto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
Alleenstaand21 jr - AOW€ 1.256,08
vanaf AOW€ 1.397,27
Alleenstaande ouder21 jr - AOW€ 1.614,96
vanaf AOW€ 1.703,53
Gehuwd/Samenwonend21 jr - AOW€ 1.794,40
vanaf AOW€ 1.892,81

*)U bent een alleenstaande ouder als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft. Aan deze bedragen bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Het inkomen berekenen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • Krijgt u als alleenstaande ouder een kindgebonden budget? Dan telt u €274 mee als inkomen. het bedrag daarboven niet.  

Niet meetellen 

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Gedeelte van een Kindgebonden budget (€274 telt u mee als inkomen, het bedrag daarboven niet) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Woonkostentoeslag

Bent u zelfstandige en wisselt uw inkomen?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2021. Dus neem uw jaarinkomen over 2021 en deel het door 12 maanden. Is het gemiddelde gelijk of lager dan toegestaan? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente zal achteraf nog inkomensgegevens bij u opvragen. 

Geen recht

Jongeren tot 21 jaar, studenten, dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag. Hiermee volgt de gemeente de richtlijnen van de overheid. Als u dak- of thuisloos bent of in een instelling woont, dan heeft u geen energiekosten. Bent u 20 jaar of jonger, dan zijn uw ouders nog financieel onderhoudsplichtig. Meestal wonen jongeren niet zelfstandig met een eigen energierekening. 

Bezwaar maken energietoeslag

Heeft u de energietoeslag ontvangen, maar wilt u de toeslag niet? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

De energietoeslag automatisch ontvangen

Iedereen die voor 1 april 2022 bekend bij ons was, heeft de energietoeslag automatisch ontvangen op 29 april 2022. Woont u met meerdere mensen met een uitkering op één adres? Dan heeft de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres de energietoeslag ontvangen. 

U bent bekend bij de gemeente: 

 • als u een uitkering had van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz.
 • als u tussen 1 januari en 31 maart 2022 de Meedoenregeling had. Kreeg u op 1 april of later de Meedoenregeling, dan vraagt u de energietoeslag zelf aan.
 • als u een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waarom is er de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. 

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening. Meer over hulp bij geldzorgen.