Energietoeslag voor lagere inkomens

De energietoeslag 2023 is een bedrag van 800 euro voor inwoners met een laag inkomen. Veel inwoners kregen dit bedrag 1 december automatisch en hebben hierover een brief ontvangen. 

Heeft u begin december geen geld of brief ontvangen? En voldoet u aan de voorwaarden? Vraag de energietoeslag dan zelf aan. Dit kan tot en met 31 maart 2024. Tip! Kijk eerst wat u nodig heeft voor de aanvraag. Is uw aanvraag compleet? Dan hoort u binnen 8 weken of u de toeslag krijgt. 

Energietoeslag aanvragen

Hoge energierekening?

Energietoeslag aanvragen

Voorwaarden energietoeslag

Geen recht

Ook handig om te weten

Wat stuurt u mee met uw aanvraag?

Uw situatie Stuur dit document digitaal mee
U betaalt de energierekening direct aan het energiebedrijf Uw laatste bankafschrift met daarop de betaling van de energierekening. Op het bankafschrift is ook uw naam, adres en rekeningnummer te zien.
U betaalt de energierekening via de huur of servicekosten
 • Een document waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt via de huur en/of servicekosten. 
 • Uw laatste bankafschrift met daarop de betaling van de huur en/of servicekosten. Op het bankafschrift is ook uw naam, adres en rekeningnummer te zien.
U hebt een eigen bedrijf of u werkt als zzp-er
 • Belastingaangifte 2022 (niet de belastingaanslag)

Wilt u hulp bij de aanvraag van de energietoeslag?

Ga voor hulp bij de aanvraag zonder afspraak naar het spreekuur van de Formulierenhulp. Vergeet niet uw DigiD mee te nemen en de documenten waar wij naar vragen.

Krijg ik de energietoeslag automatisch?

Bezwaar maken energietoeslag

Heeft u de energietoeslag ontvangen, maar wilt u de toeslag niet? Of bent u het niet eens met een afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Vragen over de energietoeslag?

Stuur een e-mail naar energietoeslag@tilburg.nl

Energietoeslag Inkomenstabel per 1 januari 2024 (120%)
Uw situatie Uw leeftijd Netto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
Alleenstaand 21 jr tot  AOW € 1.463,57
vanaf AOW € 1.625,37
Alleenstaande ouder* 21 jr tot  AOW € 1.881,73
vanaf AOW € 1.982,56
Gehuwd/Samenwonend 21 jr tot  AOW € 2.090,81
vanaf AOW € 2.202,84

*) U bent een alleenstaande ouder als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de energietoeslag. 

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op. In de inkomenstabel kunt u zien met welk inkomen u recht kunt hebben op de energietoeslag.

Optellen 

 • Inkomsten uit werk/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, partneralimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Bent u  een alleenstaande ouder en krijgt u een kindgebonden budget? Dan telt u €290 van het kindgebonden budget mee als inkomen. Het bedrag daarboven niet.  

Niet meetellen 

 • Energietoeslag of een bijdrage voor energiekosten uit het landelijk noodfonds
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag of woonkostentoeslag
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderalimentatie
 • Alleen voor alleenstaande ouders: gedeelte van een kindgebonden budget (€290 telt u mee als inkomen, het bedrag daarboven niet) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Reiskosten

Verandert uw inkomen iedere maand?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 maanden. Tel uw netto inkomsten (zonder vakantietoeslag) van de laatste 3 maanden bij elkaar op. Deel het door 3. Is het gemiddelde inkomen gelijk of lager dan toegestaan? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente kan achteraf nog inkomensgegevens bij u opvragen. 

Hebt u een eigen bedrijf of werkt u niet voor een baas?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2022. Dus neem uw jaarinkomen over 2022 en deel het door 12 maanden. Is het gemiddelde gelijk of lager dan toegestaan? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente kan achteraf nog inkomensgegevens bij u opvragen. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

De overheid heeft besloten om in januari het Landelijk Noodfonds Energie weer te openen. Dat is voor huishoudens met laag of laagmidden inkomen én een hoge energierekening die 8% tot 10% van het inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Het Noodfonds kijkt dus naar de hoogte van de energierekening ten opzichte van het inkomen.

Tilburgs Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF)

Hebt u geen recht op de energietoeslag of komt u ondanks deze toeslag toch in de financiële problemen door de hoge energieprijzen? Ga voor hulp op maat naar bij het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF). Ga voor meer informatie naar www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/.

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening. Meer over hulp bij geldzorgen op de pagina Schulden.

We zien dat steeds meer mensen moeite hebben om de energiekosten te betalen. Wilt u weten hoe u zelf nog energie kunt besparen? Ga naar de pagina Energiebespaartips op Duurzamertilburg.nl.

Websites