logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Aanpassing kruising Lage Witsiebaan - Reitse Hoevenstraat

Na de opening van de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk in de Reitse Hoevenstraat blijkt dat de kruising met de Lage Witsiebaan niet functioneert zoals bedacht. De gemeente past de kruising aan. Ook het deel van de Lage Witsiebaan tussen de Postelse Hoeflaan en de Ringbaan-West wordt aangepast.

Het werk begint eind maart en duurt ongeveer drie maanden.

Aanpassingen

In overleg met de verkeerskundige van de provincie is besloten om het fietspad direct tegen de rijbaan van de Reitse Hoevenstraat aan te leggen, zoals in de rest van de Reitse Hoevenstraat. Het fietspad ligt dan niet meer in de schaduw van de grote bomen en is daardoor veel beter zichtbaar. Ook de fietsers zijn veel beter en eerder zichtbaar. Na de aanpassing is er sprake van één oversteek in plaats van twee kruispunten. 

Aan de oostzijde van het fietspad komt een zebrapad. Dit verduidelijkt de voorrangssituatie en zo is er meer afstand tussen de plek waar de auto’s voorrang moeten verlenen en waar de fietsers rijden. Om de snelheid van de auto’s te verlagen wordt het plateau in klinkers uitgevoerd.

Zicht duidelijker

Weggebruikers op de Reitse Hoevenstaat, het fietspad en het zebrapad hebben voorrang. Er komen haaientanden. Hiermee wordt het zicht in de lengterichting van de Lage Witsiebaan doorbroken en is de voorrangssituatie nog duidelijker.

Om het klemrijden van de fietsers op de Lage Witsiebaan te voorkomen wordt de straat versmald van de oostzijde tot aan de inrit van het winkelcentrum. Daar waar de weg versmalt komt een zogenaamd sluisje. Dit voorkomt dat fietsers worden klem gereden. Aan de westzijde wordt de Lage Witsiebaan versmald tot aan de rotonde Postelse Hoeflaan.

Hieronder kan het nieuwe ontwerp bekeken of gedownload worden.