logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen over nieuwjaar in Tilburg

Heeft u een goed idee voor een activiteit in uw dorp of wijk tijdens de jaarwisseling 2024/2025? De gemeente Tilburg gaat opnieuw activiteiten van inwoners mogelijk maken tijdens oud en nieuw. Hieronder antwoorden op mogelijke vragen die u daarover heeft.

Veelgestelde vragen over nieuwjaar in Tilburg

Wat voor activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie?  

Alle activiteiten die zorgen voor een gezellige en feestelijke oud & nieuw in de dorpen en wijken van de gemeente Tilburg maken kans op de subsidie. Wel gelden er een aantal voorwaarden:  

  1. De activiteit is in de gemeente Tilburg; 
  2. De activiteit start/is op 31 december 2024;  
  3. De activiteit wordt georganiseerd ter viering van oud & nieuw 2024-2025; 
  4. De activiteit wordt georganiseerd in het kader van Tilburg Vuurwerkvrij; 
  5. De activiteit is openbaar toegankelijk; 
  6. De activiteit is gratis toegankelijk; 
  7. De activiteit draagt bij aan een inclusieve stad waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking; 
  8. De activiteit is afgestemd met de wijkregisseur van het betreffende dorp/de betreffende wijk.  

Voor wie is de subsidieregeling? 

De subsidieregeling is er voor buurten, verenigingen en andere (groepen) inwoners, maar ook voor (horeca)ondernemers buiten de binnenstad. Voor horecaondernemers in de binnenstad is er apart budget om samen te zorgen voor een feestelijke oud en nieuw. 

Kan ik hulp krijgen bij de subsidieaanvraag voor mijn activiteit?  

Op donderdag 29 augustus is er een inspiratiebijeenkomst op het Stadhuis voor uitleg en vragen van inwoners over de subsidieregeling. Stem uw activiteit daarnaast af met de wijkregisseur van de gemeente Tilburg voor uw dorp of wijk. Op de digitale kaart ziet u welke wijkregisseur bij uw dorp of wijk hoort

Ook kunt u vragen stellen door een e-mail te sturen naar nieuwjaar@tilburg.nl. We proberen uw vragen dan zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald?  

Per activiteit is er maximaal 5.000 euro beschikbaar. Bij de aanvraag voor de subsidie moet een begroting zitten waaruit blijkt wat de kosten van de activiteit zijn en welke inkomsten er naast de subsidie nog meer zijn, zoal sponsoring of andere subsidies. Het aangevraagde subsidiebedrag moet in verhouding staan met het soort activiteit, het beoogde aantal deelnemers of bezoekers en overige inkomsten.  

 Wanneer wordt de subsidie uitgekeerd?  

Zodra de subsidieaanvraag compleet is ingediend, moet deze eerst worden goedgekeurd. Dit duurt enkele dagen. De aanvrager ontvangt per e-mail bericht over de beslissing. Hierin staat ook welk bedrag de aanvrager krijgt. De betaling van het bedrag volgt hierna doorgaans binnen ongeveer vier weken.  

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?  

De subsidieregeling werkt als een snel loket. Op 1 oktober om 10.00 uur gaat de regeling open voor aanvragen. De aanvraagmogelijkheid sluit op vrijdag 8 november of zodra het subsidieplafond is bereikt. In totaal is er 100.000 euro beschikbaar. 

Complete aanvragen handelen wij af en kennen wij toe op volgorde van binnenkomst. Uw aanvraag telt pas mee als deze volledig is ingevuld en voorzien van de verplichte bijlagen.