logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijzigen geslachtsregistratie

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen? Dan kunt u dit laten veranderen bij de gemeente waar u geboren bent. U kunt hierbij ook uw voornamen wijzigen.

Deze wijziging vraagt u aan bij de gemeente waar u geboren bent. Bent u in het buitenland geboren, wijzig de registratie dan bij de gemeente Den Haag. U moet minimaal 1 jaar in Nederland wonen en een geldige verblijfsstatus hebben.

Non-binair

Bel voor een afspraak naar 14 013. U neemt mee:

Transgender

Bel voor een afspraak naar 14 013. U neemt mee:

Bij de afspraak kunt u ook uw voornamen veranderen.

Na uw afspraak

Na uw afspraak is de registratie van uw geslachtswijziging op de geboorteakte en in de BRP in 14 dagen geregeld. Daarna kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is namelijk niet meer geldig.

Kosten & vergoeding

Het wijzigen van de registratie van uw geslacht is gratis. Maar de deskundigenverklaring die transgenders nodig hebben, kost wel geld. En als non-binair maakt u kosten voor uw rechtszaak. Ook zijn er kosten voor het nieuwe legitimatiebewijs. Als Tilburger komt u in aanmerking voor 'Subsidie wijzigen geslachtsregistratie' als u 1 of meerdere van deze kosten heeft gemaakt.