Wethouder Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx is sinds 2014 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

Gezondheid, Zorg en Cultuur 

 • Gezondheid (volksgezondheid, GGD en verslavingszorg)
 • Passende ondersteuning en Zorg (jeugdzorg, WMO, toegang, beschermd wonen, maatschappelijke opvang)
 • Ouderen
 • Cultuur, Erfgoed (immaterieel) en Bibliotheken
 • Europa en internationaal
 • Mondiale bewustwording
 • 2e loco

Wijkwethouder

 • Oude Stad-Noord (Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat, Loven-Besterd en Theresia)
 • Project Mommerskwartier

Vervanger

Wethouder Esmah Lahlah

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Woordvoerder wethouder Marcelle Hendrickx

Roos Leemhuis is woordvoerder van wethouder Marcelle Hendrickx. Ze is bereikbaar via mail: woordvoering@tilburg.nl

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Marcelle Hendrickx. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Marcelle Hendrickx op Social Media

Nevenfuncties

Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de wethouder.

 • Regio Hart van Brabant: Bestuurscommissie jeugd: lid en lid kartrekkersgroep
 • GGD Hart voor Brabant: Vicevoorzitter dagelijks bestuur - Lid Algemeen Bestuur
 • RAV Brabant Midden-West-Noord: Lid Algemeen Bestuur
 • Coöperatie de Toegang: Bestuurslid Algemene Leden Vergadering (ALV)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant: Bestuurslid toezichtsraad
 • Regiovervoer Midden Brabant: Bestuurslid Stuurgroep
 • Strategische Alliantie ETZ-Gemeente Tilburg Gezondheid: Lid Stuurgroep
 • Bestuurlijk Platform Huiselijk geweld en kindermishandeling: Lid Bestuur
 • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)    

Niet ambtsgebonden nevenfuncties / op persoonlijke titel 

 • Landelijke Wethouders Vereniging: Voorzitter
 • Landelijke regiegroep Nu Niet Zwanger GGD GHOR Nederland: Voorzitter
 • Landelijke programma 'Kansrijke Start' Ministerie VWS: Ambassadeur
 • E. du Perronprijs: Lid van de jury
 • Maatschappelijke adviesraad Tilburg School of Humanities and Digital Sciences: Lid
 • VNG (Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs): 
  Lid (Portefeuille: Publieke gezondheid, Jeugd, Cultuur & Erfgoed)
  Bestuurlijk opdrachtgever huiselijk geweld en kindermishandeling
  Bestuurlijk opdrachtgever Toekomst Scenario Jeugdbescherming

Marcelle Hendrickx krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Marcelle Hendrickx.