Nieuwsoverzicht

College stelt aanpassing minimaregeling uit tot 1 januari 2022

Gebouw van het UWV
03 juli 2020

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen door middel van minimaregelingen. Die regelingen zouden in 2021 versoberd worden voor inwoners met een inkomen tussen de 100 en 120% van het sociaal minimum. Dat wordt vanwege corona uitgesteld tot 2022.

Uitbreidingsplannen voor ETZ Ziekenhuis

Luchtfoto van het ETZ Ziekenhuis
03 juli 2020

In 2013 zijn het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis gefuseerd en samengegaan als ETZ. Het ziekenhuis wil de komende jaren alle spoedzorg bij elkaar brengen op locatie ETZ Elisabeth.

Formulieren burgerzaken op tilburg.nl werken vanavond niet

Aan de slag met de smartphone
03 juli 2020

Vandaag, 3 juli wordt tussen 18:00 en 24:00 uur gewerkt aan de koppeling met de BRP (basisregistratie personen). Daardoor zijn de meeste burgerzaken-formulieren niet te gebruiken.

Maatregelen om Tilburg klimaatbestendiger te maken

Stadsstrand met strandstoelen en bezoekers
03 juli 2020

Tilburg gaat meer ruimte maken voor bomen en planten, gaat bedrijventerreinen vergroenen en natuurlijke waterbergingen in de stad aanleggen. Deze en andere punten staan in de Uitvoeringsagenda Koel Tilburg.

Vakantiekermis Tilburg

02 juli 2020

Dit jaar is een kans voor Tilburgers om hun stad als vakantiestad te ontdekken, onder het motto 'Tilburg Vakantiestad'. In de zomer zijn er verschillende evenementen, waaronder de vakantiekermis.

Herdenking afschaffing slavernij op Omroep Tilburg

Herdenking van het Slavernijverleden in Tilburg
01 juli 2020

Tilburg herdenkt vandaag, 1 juli, de afschaffing van de slavernij. Vanwege corona wordt dit een kleinschalige, besloten bijeenkomst. Inwoners kunnen er toch bij zijn door vanavond te kijken naar de uitzending van Omroep Tilburg vanaf 20:00 uur. 

Regio vraagt hulp aan Rijk via videobooschap

Moeder en kindje spelen spelletje kikker hengelen
30 juni 2020

De Regio Hart van Brabant doet via een video een dringende oproep aan het Rijk om de financiële positie van gemeenten voor maatschappelijke functies weer op peil te brengen. O.a. door de zogeheten opschalingskorting te laten vervallen en de coronakosten te vergoeden.

Nieuwe regels voor reclame vanaf 1 juli

Gevelreclame aan de gevel van Koopman
30 juni 2020

Tilburg wil de kwaliteit van het winkelgebied verbeteren. Daarom moet vanaf 1 juli voor gevel- en objectgebonden reclames een vergunning worden aangevraagd. Dat geldt ook voor vlaggen en doeken in buizenframes.

Nederlandse Veteranendag op 27 juni

27 juni 2020

Vandaag, zaterdag 27 juni, is de Nederlandse Veteranendag. De gemeente Tilburg vlagt vandaag als eerbetoon aan alle veteranen.

Verwijderen plastic Centaurusvijver Tilburg Noord

Aan het werk bij de Centaurusvijver
26 juni 2020

De Centaurusvijver in Tilburg Noord is helaas weer vervuild met plastic afval. De gemeente zuigt daarom zo snel mogelijk de plastic snippers uit de vijver. Dat gebeurt in samenwerking met waterschap De Dommel.