logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Eenzaamheid 2023-2026

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Tilburg. We willen samen met partners aan de slag om eenzaamheid te verminderen, met specifieke aandacht voor ouderen en jongeren. Daarom zijn we in 2019 gestart met het vormen van de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg. U kunt nu een subsidie van maximaal €7.500,- aanvragen voor het organiseren van activiteiten om eenzaamheid bespreekbaar te maken en te verminderen. Zowel inwoners als organisaties kunnen de subsidie aanvragen.

Voor welke activiteiten?

De activiteiten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. De activiteit moet structureel iets betekenen voor Tilburgers rondom het thema Eenzaamheid.
 2. De activiteiten moet aan tenminste één van de volgende doelstellingen voldoen:
  • Doorbreken van het taboe op eenzaamheid.
  • Eenzaamheid zichtbaar/bespreekbaar maken en bewustwording creëren.
  • Voorkomen van het verergeren van vereenzaming bij Tilburgers die langdurige eenzaamheid ervaren.
  • Doen wat werkt, samen met partners in de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg.
 3. De activiteit draagt bij aan de ontwikkeling en versterking van de Coalitie tegen Eenzaamheid. Daarom werkt u samen met minimaal een andere (maatschappelijke) partner uit de gemeente.

Wat is de Coalitie tegen Eenzaamheid?

In 2019 hebben ongeveer 50 deelnemers en organisaties zich aangesloten bij de Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid. Dit zijn zowel inwoners en vrijwilligers die met eenzaamheid te maken hebben als professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke initiatieven, culturele instellingen, corporaties etc. Iedereen die is aangesloten bij de coalitie heeft zich gecommitteerd aan en maakt zich sterk voor alle doelstellingen rondom het bestrijden van eenzaamheid.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie is voor organisaties en inwoners die zijn aangesloten bij de Coalitie tegen Eenzaamheid. U hanteert het beeldmerk van de Coalitie tegen Eenzaamheid in de communicatie en publiceert het initiatief op de www.t-helpt.nl. Dit is de sociale kaart van de gemeente Tilburg met alle laagdrempelige voorzieningen in de stad.

Voor welke kosten mag u de subsidie aanvragen?

U mag de subsidie alleen gebruiken voor kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de activiteit(en). De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van een jubileum, consumpties, onvoorziene kosten of activiteiten met een partijpolitiek of godsdienstig karakter.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U kunt het hele kalenderjaar deze subsidie aanvragen. U kunt de subsidie niet meer aanvragen als het budgetplafond van € 60.000, - is bereikt.
 2. Gebruik voor het aanvragen van de subsidie het aanvraagformulier. Download het Aanvraagformulier >
 3. Vergeet niet een uitgewerkte begroting toe te voegen. In de begroting moeten de kosten en opbrengsten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd op een transparante wijze worden weergegeven. Stuur het aanvraagformulier en de begroting naar subsidies@tilburg.nl.
 4. Aanvragen die onvolledig zijn kunnen door het college buiten behandeling worden gelaten.
 5. Een subsidieaanvraag bedraagt maximaal € 7500,- .

Beoordeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt niet verstrekt als:

 1. Niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteit(en).
 2. De aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen.
 3. De gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot het aantal deelnemers.

Het college kan in de verleningsbeschikking aanvullende verplichtingen opleggen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne van den Hurk van de afdeling Sociaal: 013-5428429 of daphne.van.den.hurk@tilburg.nl.