logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Opvang vluchtelingen

De gemeente Tilburg neemt haar verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen, onder andere door opvangplekken beschikbaar te stellen.

Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Daarnaast heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op dit moment een groot tekort aan capaciteit en opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. 

Tijdelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders aan Spoorlaan

Het college heeft op 19 december 2023 besloten om het pand aan de Spoorlaan 446-448 te huren voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook onderzoekt de gemeente of een deel van deze locatie ingezet kan worden om statushouders tijdelijk te huisvesten. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze statushouders zijn de nieuwe inwoners van onze gemeente.

Gemeenten zorgen al enige tijd voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De vraag naar opvangplekken is en blijft onverminderd hoog, zowel landelijk als in onze regio Hart van Brabant. Ook moet de gemeente Tilburg statushouders huisvesten. Omdat het niet altijd lukt om direct een passende woning via een woningcorporatie beschikbaar te hebben, is hiervoor ook extra tijdelijke huisvesting nodig. 

Nader onderzoek locatie

Terwijl de vluchtelingen uit Oekraïne en mogelijk statushouders aan de Spoorlaan worden opgevangen, onderzoekt de gemeente of het pand ook voor langere periode (10 jaar) ingezet kan worden voor het huisvesten van diverse doelgroepen.

Meer informatie over de opvanglocatie Spoorlaan op de pagina gemeentelijke opvanglocaties op deze site.

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers)

De situatie in Ter Apel is op dit moment niet langer verantwoord voor de opvang van AMV’ers. Het gaat om de opvang van jongeren die zonder hun ouders zijn gevlucht en sinds kort in Nederland zijn. Deze jongeren zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Stichting Nidos is samen met COA op zoek gegaan naar een betere opvangmogelijkheid voor deze kwetsbare groep.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Zij begeleiden en behartigen de belangen van de jongeren tot ze volwassenen en zelfstandig zijn.
Meer informatie over Nidos vindt u op hun website www.nidos.nl.

Beukenhof Biezenmortel

Vanaf maandag 31 oktober 2022 worden er 45 tot 50 AMV’ers opgevangen in de Beukenhof in Biezenmortel, omdat de situatie in Ter Apel op dit moment niet langer verantwoord is voor de opvang van AMV’ers. In eerste instantie zouden de AMV’ers tot 1 november 2023 verblijven in de Beukenhof. Helaas is er nog steeds een tekort en zijn de opvangplekken hard nodig. Daarom is de opvangperiode van maximaal 45 AMV’ers verlengd met een jaar, tot 31 oktober 2024.  De Beukenhof is een betere opvangmogelijkheid voor deze kwetsbare groep. De eerste weken hebben voor deze jongeren vooral in het teken gestaan van kennis maken met elkaar en de eigen nieuwe huisvesting. 

Het gaat om de opvang van jongeren die zonder hun ouders zijn gevlucht. De jongeren zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De begeleiding van de jongeren op deze locatie wordt verzorgd door Sterk Huis en dat blijft zo. De huidige jongeren blijven in de opvang wonen tot het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen en er een plek in de reguliere opvang beschikbaar is. 

Begeleiding locatie 

Sterk Huis biedt de jongeren die overkomen een programma waarin taalonderwijs, een stukje inburgering, sport en activiteiten zit. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met jongerenwerk R-Newt. Verder zoeken ze aansluiting bij het verenigingsleven in het dorp. Sterk Huis zorgt ervoor dat er 24 uur per dag begeleiding en toezicht is op deze jongeren. 

Tijdelijke opvang statushouders in Hotel de Druiventros in Berkel-Enschot

Vanaf maandag 15 januari 2024 gaat hotel de Druiventros in Berkel-Enschot dienen als tijdelijke opvangplek voor statushouders. Het gaat om de opvang van maximaal 150 statushouders voor een periode van voorlopig een half jaar.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze statushouders zijn de nieuwe inwoners van onze gemeente of de omliggende regiogemeenten. Zij bouwen vanuit Hotel de Druiventros aan hun toekomst. Tot er een woning voor hen is gevonden, verblijven ze in het hotel. De opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het hotel stopt met ingang van 1 januari 2024. Meer informatie over deze tijdelijke opvang vindt u op de pagina tijdelijke opvang op deze site.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 zijn veel mensen het land ontvlucht.
Meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Tilburg vindt u op de pagina Oekraïne op deze website.