Opvang vluchtelingen

De gemeente Tilburg neemt haar verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen, onder andere door opvangplekken beschikbaar te stellen. 

Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Daarnaast heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op dit moment een groot tekort aan capaciteit en opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. 

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers)

De situatie in Ter Apel is op dit moment niet langer verantwoord voor de opvang van AMV’ers. Het gaat om de opvang van jongeren die zonder hun ouders zijn gevlucht en sinds kort in Nederland zijn. Deze jongeren zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Stichting Nidos is samen met COA op zoek gegaan naar een betere opvangmogelijkheid voor deze kwetsbare groep.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Zij begeleiden en behartigen de belangen van de jongeren tot ze volwassenen en zelfstandig zijn.
Meer informatie over Nidos vindt u op hun website www.nidos.nl.

Beukenhof Biezenmortel

Vanaf maandag 31 oktober 2022 worden er 45 tot 50 AMV’ers opgevangen in de Beukenhof in Biezenmortel voor de periode van één jaar. Dit omdat de situatie in Ter Apel op dit moment niet langer verantwoord is voor de opvang van AMV’ers. De Beukenhof is een betere opvangmogelijkheid voor deze kwetsbare groep. De eerste weken hebben voor deze jongeren vooral in het teken gestaan van kennis maken met elkaar en de eigen nieuwe huisvesting. De jongeren verblijven in deze opvang tot ze de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning hebben doorlopen.

Begeleiding locatie 

Sterk Huis biedt de jongeren die overkomen een programma waarin taalonderwijs, een stukje inburgering, sport en activiteiten zit. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met jongerenwerk R-Newt. Verder zoeken ze aansluiting bij het verenigingsleven in het dorp. Sterk Huis zorgt ervoor dat er 24 uur per dag begeleiding en toezicht is op deze jongeren. 

Hotel De Druiventros Berkel-Enschot

Vanaf maandag 24 oktober 2022 worden er ongeveer 50 AMV’ers opgevangen in Hotel De Druiventros in Berkel-Enschot voor de periode van 12 weken. Tijdens deze periode zoekt Nidos naar een meer permanente locatie voor de opvang van deze jongeren. A&M Zorg zorgt voor de begeleiding van deze jongeren. 

Verlenging opvangperiode

In eerste instantie zouden de AMV’ers 12 weken verblijven in De Druiventros. Helaas is er nog geen goede alternatieve opvanglocatie gevonden, daarom koos Nidos ervoor om de opvangperiode in Hotel De Druiventros te verlengen. Het verblijf van de AMV’ers wordt verlengd tot 1 augustus 2023. De begeleiding van de jongeren op deze locatie wordt verzorgd door A&M Zorg. 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 zijn veel mensen het land ontvlucht.
Meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Tilburg vindt u op de pagina Oekraïne op deze website.