logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Midden-Brabantpark

Het Midden-Brabantpark kreeg begin 2023 een grote onderhoudsbeurt. Het is weer een park om heerlijk te wandelen, elkaar te ontmoeten en te spelen. Het deel rondom de vijver is hier nog niet in meegenomen, dit zal in het najaar aangepakt gaan worden.

Wat is er gedaan?

Er zijn bomen gekapt en weer bomen voor teruggeplant. Een aantal gekapte bomen is weer gebruikt als grondkering om zo de hoogteverschillen in de grond aan te geven. De zandzakken zijn daar weggehaald. De groenstroken langs alle paden zijn gemaaid en breder gemaakt. Een deel is gras en een ander deel is als een bloemstrook ingericht. De bloemstroken worden twee keer per jaar gemaaid. De grasstroken maait de gemeente vaker.

Op diverse plekken in de bomen zijn  vleermuiskasten gehangen als extra overnachtings- en broedplaats.

Hieronder een aantal foto's van de nieuwe situatie.

Vijver

Rondom de vijver is gesnoeid. De oevers en de vijver zelf worden in het najaar van 2023 aangepakt. Dit heeft onder andere te maken met de ecologie (planten en dieren) in en om de vijver. In het najaar verstoren we de flora en fauna hier minder. Daarnaast vergt de aanpak van de vijver meer voorbereidingstijd. De werkzaamheden starten op 16 oktober en duren tot ongeveer het einde van 2023. 

Werkzaamheden vijver

Eerst wordt de vijver leeggevist. De vissen gaan naar een andere vijver. De vijver wordt daarna gebaggerd (het vuil wordt van de bodem gehaald) en krijgt een nieuwe waterdichte bodem. De oevers worden ook aangepakt. De bestaande betonnen kanten (beschoeiing) gaan we grotendeels vervangen door hardhout. Er komen ook natuurvriendelijke oevers, waar de kant langzaam afloopt in het water. Eenden, kikkers en salamanders kunnen dan eenvoudig het water in- en uitkomen. Daarnaast wordt de vissteiger aan de kant van de Perosiflat vervangen. Na afloop van de werkzaamheden komen er nieuwe vissen in de vijver. 

Tijdelijk beperkte toegang

Tijdens de werkzaamheden kun je niet bij de vijver komen. Dat gedeelte van het park is dan afgesloten.  

Mogelijke overlast

De pomp die de vijver leegpompt kan geluidsoverlast geven. ’s Nachts staat er een pomp aan die minder geluid maakt. Het droogleggen van de vijver kan stinken. Daarnaast worden er een paar parkeerplaatsen links van de Perosiflat afgezet. Dit doen we om werkverkeer mogelijk te maken. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip. 

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Rogier Nota, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via participatie@tilburg.nl.