Groot onderhoud Midden-Brabantpark

Het Midden-Brabantpark kreeg begin 2023 een grote onderhoudsbeurt. Het is weer een park om heerlijk te wandelen, elkaar te ontmoeten en te spelen. Het deel rondom de vijver is hier nog niet in meegenomen, dit zal in het najaar aangepakt gaan worden.

Wat is er gedaan?

Er zijn bomen gekapt en weer bomen voor teruggeplant. Een aantal gekapte bomen is weer gebruikt als grondkering om zo de hoogteverschillen in de grond aan te geven. De zandzakken zijn daar weggehaald. De groenstroken langs alle paden zijn gemaaid en breder gemaakt. Een deel is gras en een ander deel is als een bloemstrook ingericht. De bloemstroken worden twee keer per jaar gemaaid. De grasstroken maait de gemeente vaker.

Op diverse plekken in de bomen zijn  vleermuiskasten gehangen als extra overnachtings- en broedplaats.

Hieronder een aantal foto's van de nieuwe situatie.

Vijver

Rondom de vijver is gesnoeid. De oevers en de vijver zelf worden in het najaar van 2023 aangepakt. Dit heeft onder andere te maken met de ecologie (planten en dieren) in en om de vijver. In het najaar verstoren we de flora en fauna hier minder. Daarnaast vergt de aanpak van de vijver meer voorbereidingstijd.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. Het overgrote deel van het park blijft steeds open, alleen waar die dag gewerkt wordt zijn paden (deels) afgesloten. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Rogier Nota, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via participatie@tilburg.nl.