Groot onderhoud Midden-Brabantpark

Het Midden-Brabantpark krijgt een grote onderhoudsbeurt. De gemeente is al een tijd bezig met de voorbereidingen om van het park weer een goed onderhouden groene omgeving te maken. Een park om heerlijk te wandelen, elkaar te ontmoeten en te spelen. Het ontwerp is klaar en de werkzaamheden starten eind november.

Wat gaan we doen?

Het groen wordt aangepakt in het park. Dit betekent dat we snoeien, bomen herplanten en ander onderhoud uitvoeren. Er wordt een aantal bomen gekapt die er slecht aan toe zijn en er worden bomen gekapt om andere bomen en planten op de grond meer ruimte te geven om te groeien. Er komen bredere groenstroken langs de paden met daarnaast een bloemstrook. Op de tekening is te zien wat de plannen zijn.

Bomenkap

In het vooronderzoek onderzocht een bosbouwkundige de bomen in het park. Uit dit onderzoek bleek dat een deel van de bomen gekapt moeten worden. Deze bomen staan op de tekening met een rood kruis. Deze bomen hebben een levensverwachting van minder dan 5 jaar. Voor de kap is een vergunning aangevraagd en inmiddels verleend. Er worden bomen teruggeplant van verschillende soorten. In het geheel zorgt het ervoor dat alles beter tot zijn recht zal komen. Gezonde bomen worden niet weggehaald. 

Een paar gekapte bomen worden gebruikt als grondkering. Dit is bedoeld om de hoogteverschillen in de grond aan te geven. Dat doen we nu met zandzakken. De zandzakken worden allemaal vervangen door gekapte bomen.

Paden

De groenstroken langs alle paden worden gemaaid en breder gemaakt. Een deel wordt gras en een ander deel wordt een bloemstrook. De bloemstroken worden twee keer per jaar gemaaid. De grasstroken maaien we vaker.

Vijver

Rondom de vijver wordt gesnoeid. De oevers en de vijver zelf worden in het najaar van 2023 aangepakt. Dit heeft onder andere te maken met de ecologie (planten en dieren) in en om de vijver. In het najaar verstoren we de flora en fauna hier minder. Daarnaast vergt de aanpak van de vijver meer voorbereidingstijd.

Vleermuiskasten

Op diverse plekken in de bomen worden vleermuiskasten gehangen als extra overnachtings- en broedplaats.

Planning

Aannemer Dolmans start in de week van 28 november met de werkzaamheden en deze zullen tot begin 2023 doorlopen. De vijver wordt apart aangepakt in het najaar van 2023.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. Het overgrote deel van het park blijft steeds open, alleen waar die dag gewerkt wordt zijn paden (deels) afgesloten. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Bij de ingang van de flats, bij de kinderboerderij en in het wijkgebouw hangen tekeningen van de plannen.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met Rogier Nota, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via participatie@tilburg.nl