Burgemeestersbuurt: groot onderhoud

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden aan de gang. Hier begon de gemeente in april 2022 mee. De wijk krijgt een volledige herinrichting met behoud van de bomen. Het doel is om de uitstraling van de wijk te behouden.

Enexis vervangt de oude gasleidingen en in verschillende straten ook het elektranetwerk. Brabant Water vervangt in een aantal straten de waterleiding. De gemeente combineert dit alles met groot onderhoud aan de weg, de stoep, de openbare verlichting en het groen. Daarnaast wordt het riool vervangen.

Filmpje Burgemeestersbuurt

Gasleidingen moeten veilig zijn, zodat lekkages worden voorkomen. Daarom heeft Enexis het doel om vóór 2024 alle oude gasleidingen in de Burgemeestersbuurt te vernieuwen. Het aanleggen van de nieuwe gasleidingen heeft spoed, omdat er al verschillende gaslekkages zijn ontstaan.

De afgelopen jaren verving Enexis al één derde van de leidingen in de buurt.

Het laatste deel is het lastigst. De gasleidingen die nog vervangen moeten worden, liggen namelijk schuin onder de oude bomen in de straten. Deze bomen mogen niet gekapt worden: ze zijn nog gezond.

Onder de stoep is geen plaats voor een nieuwe gasleiding vanwege de vele boomwortels. Daarom legt de gemeente, in samenwerking met Enexis, de nieuwe gasleiding onder de rijbaan. Uit onderzoek is gebleken dat daar veel minder last is van boomwortels. Nieuwe gasleidingen mogen niet onder gesloten verharding zoals asfalt gelegd worden. In geval van lekkage kan dit namelijk zorgen voor ontploffingsgevaar. Daarom vervangen we het asfalt door klinkers. Bij een mogelijke lekkage kan het gas tussen de klinkers door ontsnappen. We kiezen voor mooie, gebakken klinkers, passend bij de uitstraling van de wijk.

Als de straat dan toch opengebroken is, doet de gemeente het liefst zoveel mogelijk in één keer. Samen met Enexis en Brabant Water, worden daarom in een groot deel van de straten, tegelijkertijd nieuwe én extra elektrakabels, waterleidingen en een nieuw riool aangelegd. Ook vernieuwen we de stoep en zorgen we dat het parkeren in de straten beter wordt aangeduid. Door zoveel mogelijk in één keer te doen, beperken we de overlast en maken we de Burgemeestersbuurt klaar voor de toekomst.

Planning

In de burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden aan de gang. Hier zijn wij in april 2022 mee begonnen. Het project is eind 2023 klaar.

De werkzaamheden voeren we in fases uit. 2 weken voor de start van de werkzaamheden, ontvangen de bewoners van de betreffende straat een bewonersbrief van de aannemer. Daarin wordt vermeld wat de planning is, wat de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn en andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven of het werkverkeer kan overlast veroorzaken. Sommige woningen zijn tijdelijk minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Inspectie woningen

Voor de start van de werkzaamheden wil de gemeente de woningen in de straat laten inspecteren. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd, maar er is altijd een risico op schade aan de nabijgelegen woningen. Het bedrijf Bouwrisk maakt een afspraak met bewoners voor een inspectie. BouwRisk stuurt voor de start van de werkzaamheden een brief. Bewoners die in straatdelen wonen waar voor de zomer de werkzaamheden starten hebben bericht ontvangen van Bouwrisk. Bewoners van andere straten krijgen later bericht. De medewerkers van BouwRisk kunnen zich altijd legitimeren. Inspecteurs bekijken de woningen van binnen en buiten. Zij noteren en fotograferen gebreken die vooraf al aanwezig zijn.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De BouwApp werkt als volgt: 

  • Download de gratis BouwApp in de appstore
  • Zoek in de app naar ‘Groot onderhoud Burgemeestersbuurt’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer betreffende doelgroep

Ontwerp

Adviesbureau Arcadis heeft voor de start van het werk nog een aantal wijzigingen verwerkt in het ontwerp. In meerdere straten is de parkeersituatie aangepast, van parkeren op de rijbaan naar half op de rijbaan en half op de stoep. Anders zouden deze straten te smal worden voor het verkeer. Daarnaast heeft de gemeente op verzoek van bewoners 35 doorsteken toegevoegd in de groenvakken. Op de tekening hadden die een lengte hadden van 30 meter of meer. In de praktijk betekent dit, dat men bij de langste plantvakken maximaal zo'n 14 meter moet lopen, wanneer men om een plantvak heen wil. Het blijft altijd mogelijk om dwars door een plantvak heen te lopen, omdat er een laag kruidenrijk grasmengsel staat. De doorsteekjes gaan we uitvoeren in een halfverharding (gralux). Het definitief ontwerp en de verschillende profielen vindt u hieronder. In de laatste versie is de benaming van de bomen toegevoegd.

Daarnaast gaan we tijdens de uitvoering per straat bekijken hoe breed we de stoepen kunnen maken tussen erfgrens (tuin) en boom. Dit naar aanleiding van verschillende verzoeken van bewoners over verbredingen van de stoepen. De te realiseren breedte is afhankelijk van de wortels van de bomen. We gaan het bewust per straat bekijken om wel een eenduidig straatbeeld te krijgen, zodat stoepen niet verspringen.

Informatie

Heeft u vragen over de planning en uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Rasenberg APK Groep Eline Matulessy-Beijne. Zij is bereikbaar via telefoonnummer +31 88 75 10 117 en per e-mail burgemeestersbuurt@rasenberg-apk.nl.

Heeft u vragen over het ontwerp, dan kunt u contact opnemen met het projectteam van de gemeente via participatie@tilburg.nl.