Coffeeshopbeleid

In het Tilburgse coffeeshopbeleid staat beschreven dat er ruimte is voor twee nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg. Op dit moment zijn er 11 coffeeshops in de gemeente Tilburg. Dat worden er 13.

Waarschijnlijk komen deze 2 nieuwe coffeeshops aan het Verdiplein in Tilburg Noord en aan Koningsoord in Berkel-Enschot.

Redenen voor uitbreiding

Met 2 extra coffeeshops kan het aantal bezoekers beter worden verspreid en kunnen de coffeeshops een zekere kleinschaligheid houden. Daarnaast is het belangrijk dat de verkoop van softdrugs via bekende en daarom te controleren verkooppunten gaat.

Eisen en voorwaarden geschikte locaties

Het besluit om de opening van 2 nieuwe coffeeshops toe te staan is al in 2020 genomen. Bij het selecteren van geschikte locaties is de gemeente zorgvuldig te werk gegaan. Ook moeten de coffeeshop en coffeeshopeigenaar voldoen aan een aantal criteria:

  • Een coffeeshop mag niet binnen een afstand van 250 meter liggen van scholen, andere coffeeshops, centra voor daklozen- en of verslaafdenopvang;
  • De locatie moet een horecabestemming hebben of kunnen krijgen;
  • De locatie mag niet in een woonstraat liggen. Een coffeeshop mag wel als de bebouwing op de begane grond voor meer dan 50% bestaat uit bedrijvigheid;
  • De locatie mag niet binnen de ringbanen liggen;
  • De locatie mag niet in het buitengebied liggen;
  • De locatie mag niet op bedrijventerreinen liggen;
  • Er moet sprake zijn van voldoende beschikbare parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Loting geschikte locaties

Geïnteresseerde ondernemers konden zich tot en met 15 januari 2023 aanmelden bij de gemeente Tilburg. Alle aanvragen zijn daarna getoetst op de voorwaarden. De verzoeken die hier aan voldeden, namen op 8 juni 2023 deel aan een openbare loting door een notaris.

Aanvraag vergunning

De 2 ondernemers die bij loting zijn geselecteerd, mogen nu een vergunningsaanvraag indienen voor een horeca-exploitatie voor een coffeeshop. Het gaat om de locaties Verdiplein in Tilburg Noord en Koningsoord in Berkel-Enschot. De ondernemers hebben maximaal 6 weken de tijd om deze aanvraag in te dienen. Als zij geen aanvraag indienen binnen de termijn, kan de volgende op de lotingslijst een aanvraag indienen.

Vervolg traject

Na het indienen van de vergunningsaanvraag, gaat de gemeente de aanvraag verder toetsen. Dit duurt normaal ongeveer 13 weken. Het kan zijn dat het langer duurt. Bijvoorbeeld als er meer informatie of meer onderzoek nodig is. Pas als dit is doorlopen is duidelijk of de coffeeshop op de voorgenomen locatie er ook echt gaat komen. In dat geval volgt er ook een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Antwoorden op de veelgestelde vragen (Q&A) uitbreiding coffeeshops

De gemeente snapt dat inwoners veel vragen hebben over de uitbreiding van het aantal coffeeshops in de gemeente. Op de pagina 'veelgestelde vragen (Q&A) uitbreiding coffeeshops' geven we daar antwoord op. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u een mail sturen naar: coffeeshop@tilburg.nl.