Coffeeshopbeleid

In het Tilburgse coffeeshopbeleid staat beschreven dat er ruimte is voor 2 nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg. GeĆÆnteresseerden konden hiervoor tot en met 15 januari 2023 een adviesverzoek indienen.

Vervolg proces adviesverzoek coffeeshop

Na 15 januari 2023 worden de ingekomen verzoeken getoetst op volledigheid en juistheid. Ook is er een eerste toets van de locatie aan de criteria voor gebied, afstanden en bestemming. De verzoeken die de eerste toetsen doorkomen, gaan door naar de volgende stap. Dat is een openbare loting door een notaris. Daarna kan worden bepaald welke 2 belangstellenden worden uitgenodigd een aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop in te dienen. Naar verwachting is dit in april 2023.

Criteria nieuwe coffeeshop

De nieuwe coffeeshops moeten voldoen aan een aantal criteria:

  • een coffeeshop mag niet binnen een afstand van 250 meter liggen van scholen, andere coffeeshops, jeugd- en jongerencentra, centra voor daklozen- en of verslaafdenopvang;
  • de locatie moet een horecabestemming hebben of kunnen krijgen;
  • de locatie mag niet in een woonstraat liggen;
  • de locatie mag niet binnen de ringbanen liggen;
  • de locatie mag niet in het buitengebied liggen;
  • de locatie mag niet op bedrijventerreinen liggen;
  • er moet sprake zijn van voldoende beschikbare parkeergelegenheid in de directe omgeving.