logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Experimenten in de leefomgeving

Een schone, groene, goed onderhouden openbare ruimte waar we prettig met elkaar kunnen wonen, leven en samen zijn. Dat is waar de gemeente Tilburg aan werkt en waar we extra in investeren.

Hoe maken we onze leefomgeving aantrekkelijker? Hoe zorgen we voor een openbare ruimte die schoon, heel en groen is en wordt gewaardeerd door onze inwoners? Een aantrekkelijke leefomgeving is een belangrijk thema in het bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg'. Daarom voerde de gemeente in 2020 experimenten uit, gericht op een fijnere leefomgeving. We deden dat op slimme en creatieve wijze, zonder dat het extra geld kostte. Samen met inwoners en bedrijven. Zo experimenteerden we bijvoorbeeld met verplaatsbare pop-up parken, muurschilderingen op gevels en kregen bewoners de regie over de wijze waarop hun buurt wordt beheerd.

Inspiratieverhalen

De gemeente experimenteert met projecten in de openbare ruimte. Met als doel om de leefomgeving nog aangenamer te maken. O.a. met pop-up parken en met muurschilderingen. De verhalen achter deze experimenten delen we op deze pagina.

afbeelding Inspiratieverhalen

Conclusies

De experimenten werden erg goed ontvangen. Uit enquêtes blijkt dat de experimenten leiden tot een hogere waardering van de openbare ruimte. Iedereen kan ervan genieten: van jong tot oud en bezoeker tot inwoner en ondernemer. Het bleek belangrijk om omwonenden actief bij de eigen leefomgeving te betrekken. Inwoners gaven aan dat ze het prettig vonden zelf actief mee te werken aan een oplossing en betrokken te zijn bij het beheer van de openbare ruimte. De positieve resultaten hebben tot het besluit geleid dat de meeste experimenten in 2021 worden voorgezet in de vorm van een project of opgenomen worden in het beleid.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen? Mail naar experimenten@tilburg.nl.