logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Sint Oloflaan groot onderhoud

In de Sint Oloflaan worden het riool en de bestrating vervangen. Ook legt de gemeente een extra regenwaterriool (blauwe ader) aan en komt er extra groen in de straat. De werkzaamheden starten half augustus 2023.

Uit onderzoek bleek dat de wortels van de bomen in de Sint Oloflaan in de toekomst de bestrating omhoog gaan drukken (boomwortelopdruk). Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Daarom is het ontwerp aangepast. Tijdens een informatieavond in september 2022 kon u het aangepaste ontwerp bekijken. 

Het aangepaste ontwerp is inmiddels het definitieve ontwerp.

In het definitieve ontwerp is te zien dat aan de zuidzijde van de Sint Oloflaan, de woningzijde, is uitgegaan van bestrating in halfverharding. Halfverharding zit tussen zacht oppervlak (zoals bosbodem, aarde) en verhard materiaal (zoals beton, asfalt, klinkers) in. 
Uit een studie bleek namelijk dat toepassing van halfverharding i.r.t. de aanwezige bomen aan de zuidzijde van de straat de beste (duurzame) optie is. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de studie?

Planning

De start van de werkzaamheden staat gepland in de tweede helft van augustus 2023, onder voorbehoud van tijdige levering van materialen. U ontvangt van de aannemer, die de werkzaamheden gaat uitvoeren, in augustus nog een bewonersbrief met de planning van de werkzaamheden. De gemeente en Enexis willen de werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. 
Enkele weken voor de start van de werkzaamheden krijgen omwonenden van de gemeente en/of aannemer meer informatie over de planning. Als blijkt dat u door de werkzaamheden uw auto niet meer bij uw woning kunt parkeren, krijgt u een tijdelijke parkeervergunning. Ook hierover ontvangt u van gemeente en/of aannemer nog nadere informatie.

Inspectie woningen

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het riool worden enkele woningen in het gebied geïnspecteerd. De werkzaamheden aan het riool worden uiteraard zorgvuldig uitgevoerd maar toch is er altijd een risico op schade aan dichtbij gelegen woningen. Het bedrijf Quattro Expertise neemt contact op met omwonenden om een afspraak voor een inspectie te maken om de huidige staat van de woning vast te stellen. Zij noteren en fotograferen gebreken die vooraf al aanwezig zijn. Het is in uw eigen belang om de inspectie te laten uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u tot en met donderdag 13 juli contact opnemen met projectleider Bayram Küçük van de gemeente. Hij is bereikbaar via e-mail bayram.kucuk@tilburg.nlbayram.kucuk@tilburg.nl en via telefoonnummer 06 50 09 12 49. Van maandag 17 juli t/m 1 augustus kunt u bij vragen contact opnemen met Ivette van Heerbeek via telefoonnummer 06 11 86 21 56 of e-mail ivette.van.heerbeek@tilburg.nl.