Werkzaamheden Sint Oloflaan

In de Sint Oloflaan worden in 2023 het riool en de bestrating vervangen. Ook legt de gemeente een extra regenwaterriool (zgn. blauwe ader) aan.

Via dit regenwaterriool wordt het regenwater bij hevige regenval opgevangen en naar opvangvijvers buiten de stad geleid. Daarnaast is er aandacht voor de aanleg van een waterberging en het aanbrengen van extra groen.

Input bewoners

Afgelopen maart hebben omwonenden via een informatiekaart kunnen aangeven wat hun wensen en ideeën ter verbetering van de straat zijn. Deze wensen en ideeën zijn, als ze technisch en financieel mogelijk waren, verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Informatieavond

Omwonenden kunnen tijdens de informatieavond op woensdag 21 september het ontwerp bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en het ontwerpbureau Civil Support. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn op de 21e, kunnen hun reactie doorgeven via bayram.kucuk@tilburg.nl.

Klimaatbestendige stad

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente maatregelen, zoals de aanleg van het extra regenwaterriool, het planten van extra groen en het aanbrengen van een waterberging. Door het water bij hevige regenbuien in het gebied op te vangen, kan het langzaam de bodem inzakken. Zo blijft het water beschikbaar voor de planten en bomen in het gebied en wordt de kans op droogte kleiner.

Klimaatbestendige stad 

Naast de maatregelen die de gemeente Tilburg neemt, kunnen inwoners ook zelf hun steentje bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Meer informatie en inspiratie staat op duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Voor vragen kunnen omwonenden contact opnemen met Ivette van Heerbeek, projectondersteuner gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag via telefoonnummer 06-11 86 21 56 en per e-mail Ivette.van.heerbeek@tilburg.nl.