Groot onderhoud Sint Oloflaan

In de Sint Oloflaan worden het riool en de bestrating vervangen. Ook legt de gemeente een extra regenwaterriool (blauwe ader) aan en komt er extra groen in de straat. De start van de werkzaamheden staat gepland in de tweede helft van augustus 2023. 

Tijdens de informatieavond in september 2022 heeft u het voorlopig ontwerp kunnen bekijken. Uw ideeën, wensen en opmerkingen op het ontwerp zijn, voor zover dit technisch en financieel mogelijk is, verwerkt door het ontwerpbureau. 

Bomenonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de wortels van de bomen in de Sint Oloflaan in de toekomst de bestrating omhoog gaan drukken (boomwortelopdruk). Daarom is het ontwerp hierop aangepast. In het aangepaste ontwerp zijn de plantvakken van de bomen vergroot om de kans op boomwortelopdruk zoveel mogelijk te beperken.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat twee bomen in slechte conditie zijn. Deze bomen worden verwijderd. Ook verwijdert de gemeente zeven kleine bomen, zodat de overgebleven grote bomen meer ruimte hebben om te groeien. Bewoners krijgen nog een brief van de groenaannemer met meer informatie over de planning van deze werkzaamheden.

Vervolg

De gemeente en Enexis willen de werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Enkele weken voor de start van de werkzaamheden krijgen omwonenden van de aannemer meer informatie over de planning en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Klimaatbestendige stad

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente maatregelen, zoals de aanleg van het extra regenwaterriool, het planten van extra groen en het aanbrengen van een waterberging. Door het water bij hevige regenbuien in het gebied op te vangen, kan het langzaam de bodem inzakken. Zo blijft het water beschikbaar voor de planten en bomen in het gebied en wordt de kans op droogte kleiner.

Klimaatbestendige stad 

Naast de maatregelen die de gemeente Tilburg neemt, kunnen inwoners ook zelf hun steentje bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Meer informatie en inspiratie staat op duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Voor vragen kunnen omwonenden contact opnemen met Bayram Küçük van de gemeente. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e-mail: bayram.kucuk@tilburg.nl en via telefoonnummer 06 50 09 12 49.