logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Wandel een rondje door de binnenstad en je kan het bijna niet missen: er is veel gebeurd in het kernwinkelgebied. De Frederikstraat is aangelegd, er zijn winkels en woningen bij gekomen en er is meer groen in de openbare ruimte.

Bezoekers van de binnenstad

Waarom pakken we onze binnenstad aan?

Een belangrijk kenmerk van het kernwinkelgebied is  de hoofdwinkelstructuur van de historisch gegroeide Heuvelstraat. Ook het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage maken een belangrijk onderdeel uit van de winkelstructuur, maar deze waren niet goed verbonden met de Heuvelstraat. Daarom waren de looproutes niet logisch. Dit is opgelost door het aanleggen van de Frederikstraat, het openbaar maken van de Emmapassage en het transformeren van het Stadhuisplein tot een winkelstraat.  Door de nieuwe verbindingen is het mogelijk om verschillende ‘winkelrondjes’ te lopen.

Een compleet kernwinkelgebied

De nieuwe verbinding van de Frederikstraat moet leiden tot een beter en meer geconcentreerd winkelaanbod. Het kernwinkelgebied wordt hierdoor compacter, functioneler en beter herkenbaar. Er zijn nieuwe winkelpanden gebouwd, maar onderaan de streep komen er geen vierkante meters aan winkeloppervlakte bij. Dit komt doordat op een aantal locaties ook winkels verdwijnen.

Betere combinatie van winkel- en woningaanbod

De gemeente wil graag meer bewoners en woningen in de binnenstad. Meer woningen in de binnenstad zorgen voor meer levendigheid, dynamiek en sociale veiligheid. Meer bewoners betekent ook extra bezoekers aan de binnenstad en draagvlak voor voorzieningen. De gemeente wil ook jonge starters in de stad behouden en wonen in de binnenstad is interessant voor deze doelgroep. Tot slot zorgen meer woningen in de binnenstad voor een meer stedelijk karakter.

Revitalisatie van de openbare ruimte

Door het opnieuw inrichten van de omliggende openbare ruimte is het kernwinkelgebied aangenamer geworden. Straten en pleinen zijn beter met elkaar verbonden en er zijn logische looproutes ontstaan. De ambities van de gemeente Tilburg voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het heeft ook een positieve invloed op biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, verblijfskwaliteit en gezondheid.

De Frederikstraat is de nieuwste winkelstraat van Tilburg. Deze straat verbindt het Pieter Vreedeplein met de Heuvelstraat. Het ontwerp van de Frederikstraat met de hoge winkelpuien en de bijzondere overkapping is van Rijnboutt Architecten. De winkelruimte met de ronde pui op de hoek van het Pieter Vreedeplein en de Frederikstraat is een echte eyecatcher.

Tegenover het Stadhuis is een nieuwe vestiging van de modeketen Primark gebouwd. Primark Tilburg is 13 juni 2018 geopend.

Het Stadhuisplein (vanaf de Emmapassage tot aan de Stadhuisstraat) is getransformeerd tot een winkelstraat. Het Stadhuis is gerenoveerd en uitgebreid met winkels aan de kant van het Stadhuisplein (winkelplint). Ook de Stadwinkel aan het Koningsplein is volledig gerenoveerd en sinds juli 2023 open. 

Om een goede ontsluiting van en naar het Hendrikhof te krijgen is er een doorgang ter hoogte van Stadhuisplein 326 gemaakt.

De oude overkapping is verwijderd zodat de passage nu een openbare straat is. De gevels van de winkels zijn aangepast, zodat deze geschikt zijn voor een buitenklimaat. De parkeerbruggen zijn verhoogd en de parkeerdekken uit het zicht gehaald door de puien van de winkels te verhogen en de gevels te vergroenen. Ook de entrees van de Emmapassage zijn aantrekkelijker gemaakt. De parkeergarage heeft nu ongeveer 325 parkeerplaatsen, voorheen waren dat er 300.

Het Pieter Vreedeplein levert soms onveilige situaties op voor fietsers en voetgangers. Het plein kan een stuk sfeervoller en beter bruikbaar worden voor iedereen. Samen met Wereldhave, winkeliers, horecaondernemers en andere belanghebbenden zal worden onderzocht hoe het plein beter ingedeeld kan worden. Onderdeel van deze studie zijn de uitstraling en het aanzicht van de winkels in het Pieter Vreedecomplex en de kiosk op het plein.

Naast de Frederikstraat komt aan het Pieter Vreedeplein een woongebouw met ongeveer 130 appartementen en winkelruimte op de begane grond.

Het openbare gebied rondom de bouwontwikkelingen wordt opnieuw ingericht en van meer groen voorzien. Hierbij is ook aandacht voor sfeer en beleving, zitplaatsen, fiets- en wandelroutes, logistieke bevoorrading en fietsparkeren. Aangrenzend aan het kernwinkelgebied ontstaat binnen enkele jaren in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum.

Tussen de Heuvelstraat en de Emmapassage (op het Hendrikhof) is een nieuwe straat aangelegd met aan beide kanten winkels en daarboven appartementen. In het gebouw aan Heuvelstraat 20 (voorheen Expo) is een onderdoorgang gemaakt om deze straat met de Heuvelstraat te verbinden. Aan de kant van de Emmapassage is een nieuw plein met daaraan een woongebouw (De Weverij) van ca. 55 m hoog gerealiseerd. 

De Pieter Vreedestraat functioneert niet optimaal, omdat er maar aan één kant van de straat winkels zijn en de straat niet goed aansluit op het Pieter Vreedeplein en de looproutes in het gebied. Het plan is om deze straat af te sluiten voor het winkelend publiek en hier een woonstraat van te maken.