Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Wandel een rondje door de binnenstad en je kan het bijna niet missen: er gebeurt veel in het kernwinkelgebied. Zoals het aanleggen van een nieuwe straat, de bouw van winkels en woningen en de komst van nieuw groen in de openbare ruimte. De grootste ingreep is de nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage. Deze verbinding heet de ‘Frederikstraat’. Wat deze ontwikkelingen betekenen, lees je in het Stedenbouwkundig plan ‘Verbinding Emmapassage – Pieter Vreedeplein Tilburg’. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 november 2017.

Waarom pakken we onze binnenstad aan?

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Het kernwinkelgebied is een van de zogenaamde deelgebieden van de Binnenstadsvisie 21e eeuw. De Binnenstadsvisie heeft als titel: ‘Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw’. Het college van B&W heeft deze visie op 11 juli 2017 vastgesteld. De Binnenstadsvisie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?' 

Bekijk de Binnenstadsvisie

De gemeente wil een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is. De visie is de kapstok voor de ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd passen deze ontwikkelingen bij een binnenstad van de 21e eeuw.  

Versterking van de winkelstructuur

Een belangrijk kenmerk van het kernwinkelgebied is  de hoofdwinkelstructuur van de historisch gegroeide Heuvelstraat. Ook het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage maken een belangrijk onderdeel uit van de winkelstructuur, maar deze zijn niet goed verbonden met de Heuvelstraat. Daarom zijn in het kernwinkelgebied de looproutes niet logisch. Dat wordt opgelost door een zogenaamde ladderstructuur. Die ontstaat door het aanleggen van de Frederikstraat, het openbaar maken van de Emmapassage en het transformeren van het Stadhuisplein tot een winkelstraat. De ladderstructuur is opgebouwd uit twee parallelle straten (de ‘stijlen’) met daarop aangesloten kortere haakse straten (de ‘sporten’). Door de nieuwe verbindingen is het straks mogelijk om verschillende ‘winkelrondjes’ te lopen.

Bekijk de ladderstructuur

Een compleet kernwinkelgebied 

De nieuwe verbinding van de Frederikstraat moet leiden tot een beter en meer geconcentreerd winkelaanbod. Het kernwinkelgebied wordt hierdoor compacter, functioneler en beter herkenbaar. Er worden nieuwe winkelpanden gebouwd, maar onderaan de streep komen er geen vierkante meters aan winkeloppervlakte bij. Dit komt doordat op een aantal locaties ook winkels verdwijnen. 

Bekijk de livestream van de werkzaamheden aan de Emmapassage

Betere combinatie van winkel- en woningaanbod

De gemeente wil graag meer bewoners en woningen in de binnenstad. Meer woningen in de binnenstad zorgen voor meer levendigheid, dynamiek en sociale veiligheid. Meer bewoners betekent ook extra bezoekers aan de binnenstad en draagvlak voor voorzieningen. De gemeente wil graag jonge starters in de stad behouden en wonen in de binnenstad is interessant voor deze doelgroep,. Tot slot zorgen meer woningen in de binnenstad voor een meer stedelijk karakter.

Revitalisatie van de openbare ruimte

Door het opnieuw inrichten van de omliggende openbare ruimte moet het kernwinkelgebied aangenamer worden, straten en pleinen beter met elkaar verbonden zijn en logische looproutes ontstaan. De ambities van de gemeente Tilburg voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het heeft ook een positieve invloed op biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, verblijfskwaliteit en gezondheid.

Kaart

A: Frederikstraat Noord: verbinding Pieter Vreedeplein – Heuvelstraat (gereed)

De Frederikstraat is de nieuwste winkelstraat van Tilburg. Deze straat verbindt het Pieter Vreedeplein met de Heuvelstraat. Het ontwerp van de Frederikstraat met de hoge winkelpuien en de bijzondere overkapping is van Rijnboutt Architecten. De winkelruimte met de ronde pui op de hoek van het Pieter Vreedeplein en de Frederikstraat is een echte eyecatcher.

B: Bouw vestiging Primark (gereed)

Tegenover het Stadhuis is een nieuwe vestiging van de modeketen Primark gebouwd. Primark Tilburg is 13 juni 2018 geopend.

C: Renovatie Stadhuis (gereed) en transformatie Stadhuisplein (opening winkelplint: 2021)

Het Stadhuisplein (vanaf de Emmapassage tot aan de Stadhuisstraat) wordt getransformeerd tot een winkelstraat. Het Stadhuis is gerenoveerd en uitgebreid met winkels aan de kant van het Stadhuisplein (winkelplint). 

D: Logistieke verbinding Hendrikhof (gereed)

Om de verbouwing van de parkeergarage Emmapassage en het nieuwe gedeelte van de Frederikstraat (zuid) mogelijk te maken, is een goede ontsluiting van en naar het Hendrikhof noodzakelijk. De Sophiastraat is vanwege de beperkte ruimte voor bouw- en expeditieverkeer straks niet meer toereikend. Daarom is er een doorgang ter hoogte van Stadhuisplein 326 gemaakt.

Er zal een stedenbouwkundig ontwerp worden gemaakt om de locatie (inclusief twee naastgelegen panden) een permanente invulling te geven, passend bij de omgeving.

E: Verbouwing parkeergarage Emmapassage (gereed) & verbouwing Emmapassage (eind 2021 gereed)

De verbouwing van de Emmapassage is in volle gang. De overkapping van wordt verwijderd zodat de passage een openbare straat wordt. De gevels van de winkels worden aangepast, zodat deze geschikt zijn voor een buitenklimaat. De parkeerbruggen zijn verhoogd en de parkeerdekken uit het zicht gehaald door de puien van de winkels te verhogen en de gevels te vergroenen. Tot slot worden de entrees van de Emmapassage aantrekkelijker gemaakt.

Om de bouw van winkels en woningen op het Hendrikhof mogelijk te maken, is het deel van de parkeergarage Emmapassage aan de kant van het Piusplein gesloopt. De parkeergarage heeft nu ongeveer 325 parkeerplaatsen, voorheen waren dat er 300. 

F: Pieter Vreedeplein (na 2023)

Het Pieter Vreedeplein functioneert niet naar behoren en levert soms onveilige situaties op voor  fietsers en voetgangers. Het plein kan een stuk sfeervoller en beter bruikbaar worden voor iedereen. Samen met Wereldhave, winkeliers, horecaondernemers en andere belanghebbenden wordt onderzocht hoe het plein beter ingedeeld kan worden. Onderdeel van deze studie zijn de uitstraling en het aanzicht van de winkels in het Pieter Vreedecomplex en de kiosk waar nu ’t Boeketje zit.

G: Woongebouw Pieter Vreedeplein (start bouw 2022)

Tussen de Scotch & Soda en de Mango aan het Pieter Vreedeplein komt een woongebouw met ongeveer 150 appartementen en winkelruimte op de begane grond.

H: Overgang kernwinkelgebied en Stadsforum (planvorming eind 2021)

Het openbare gebied rondom de bouwontwikkelingen wordt opnieuw ingericht en van meer groen voorzien. Hierbij is ook aandacht voor sfeer en beleving, zitplaatsen, fiets- en wandelroutes, logistieke bevoorrading en fietsparkeren. Aangrenzend aan het kernwinkelgebied ontstaat binnen enkele jaren in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum.

I: Frederikstraat Zuid: verbinding Heuvelstraat – Emmapassage (oplevering eind 2022)

Tussen de Heuvelstraat en de Emmapassage (op het Hendrikhof) wordt een nieuwe straat aangelegd met aan beide kanten winkels en daarboven appartementen. In het gebouw aan Heuvelstraat 20 (Expo winkel) wordt een onderdoorgang gemaakt om deze straat met de Heuvelstraat te verbinden. Aan de kant van de Emmapassage komt een nieuw plein met daaraan een woongebouw van ca. 55 m hoog. In totaal worden in dit gebied ongeveer 150 woningen gebouwd. Het bestemmingsplan is vastgesteld.

J: Pieter Vreedestraat (nog niet bekend)

De Pieter Vreedestraat functioneert niet optimaal, omdat er maar aan één kant van de straat winkels zijn en de straat niet goed aansluit op het Pieter Vreedeplein en de looproutes in het gebied. Er wordt onderzocht of de straat herontwikkeld kan worden.

Partners