logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tijdelijke opvang statushouders in Hotel de Druiventros in Berkel-Enschot

Vanaf maandag 15 januari 2024 gaat hotel de Druiventros in Berkel-Enschot dienen als tijdelijke opvangplek voor statushouders. Het gaat om de opvang van maximaal 150 statushouders voor een periode van voorlopig een half jaar.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze statushouders zijn de nieuwe inwoners van onze gemeente of de omliggende regiogemeenten. Zij bouwen vanuit Hotel de Druiventros aan hun toekomst. Tot er een woning voor hen is gevonden, verblijven ze in het hotel. De opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het hotel stopt met ingang van 1 januari 2024.

Waarom opvang?

De afgelopen maanden is de instroom van vluchtelingen in Nederland onverminderd hoog gebleven. Er is nog steeds een grote vraag naar opvanggelegenheden voor vluchtelingen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg deed 12 december 2023 een noodoproep aan de gemeenten om zo snel mogelijk minimaal 4.000 extra opvangplekken te regelen voor statushouders. Op deze manier ontstaat er weer ruimte in de asielzoekerscentra om vluchtelingen op te vangen.  

Tilburg is een humane en gastvrije stad die staat voor een sociaal asielbeleid en die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Daarom geeft de gemeente gehoor aan de oproep vanuit het Rijk. Om de tijdelijke opvang van statushouders in Hotel de Druiventros mogelijk te maken, vraagt de gemeente deze week een ontheffing van het bestemmingsplan aan.

Omgevingsvergunning

Om de tijdelijke opvang van statushouders in Hotel de Druiventros mogelijk te maken, is op 20 december 2023 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Deze aanvraag is nodig omdat het tijdelijk huisvesten van statushouders niet passend is binnen het geldende bestemmingsplan. Op 9 januari 2024 is de omgevingsvergunning verleend. De publicatie van deze omgevingsvergunning staat op overheid.nl.

Onderwijs en dagbesteding

De statushouders in de tijdelijke opvang krijgen (zoveel mogelijk) dezelfde rechten en voorzieningen als statushouders die direct vanuit het asielzoekerscentrum naar een woning kunnen. Ze staan ingeschreven in de gemeentelijke administratie en worden begeleid richting maatschappelijke participatie. Door aandacht voor de verdere inburgering en maatschappelijke (arbeidsmarkt)participatie is het verblijf in deze tijdelijke locatie ook van waarde voor de statushouder zelf. De kinderen krijgen zo snel mogelijk onderwijs. Hierover is de gemeente in gesprek met de onderwijspartners.

Beheer locatie

De gemeente beheert de opvanglocatie en houdt toezicht op de leefbaarheid en veiligheid in en rond de opvanglocatie. Er is 24 uur per dag toezicht en beheer aanwezig. Statushouders in de opvang moeten zich houden aan de Nederlandse wetgeving. Ook krijgen zij huisregels uitgereikt en toegelicht bij aankomst op de opvanglocatie.  

De leefbaarheid en veiligheid in het dorp is en blijft een taak van politie en gemeente. Zij doen er samen alles aan om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te handhaven op het huidige niveau.

Informatieavonden

De direct omwonenden van Hotel de Druiventros zijn via een bewonersbrief geïnformeerd. Omdat zij wellicht nog vragen hebben, heeft de gemeente voor hen informatieavonden georganiseerd.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze mailen naar welkomintilburg@tilburg.nl of kijk op de pagina 'veelgestelde vragen opvang statushouders Hotel de Druiventros'.

Downloads