Rotonde kruising Sweelincklaan – Jac. van Vollenhovenstraat

Er komt een rotonde op de kruising Sweelincklaan – Jac. van Vollenhovenstraat. De aanleg van de rotonde vergroot de veiligheid voor de vele schoolgaande fietsers. Fietsers die de Sweelincklaan willen oversteken, hebben in de nieuwe situatie voorrang.

Aanvang werkzaamheden uitgesteld

Begin april 2023 zijn omwonenden geïnformeerd dat de werkzaamheden medio april van start zouden gaan. Dit is niet doorgegaan doordat er een vergunningsaanvraag niet volledig bleek te zijn. De gemeente is nu bezig om dit  zo spoedig mogelijk op orde te krijgen. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden opnieuw opgestart kunnen worden zal de gemeente de omgeving per brief informeren.

Het ontwerp

Het nieuwe fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt. In het middendeel van de rotonde wordt beplanting aangebracht. Via onderstaande link kan het ontwerp bekeken en gedownload worden.

Werkzaamheden

Voor de aanleg van de rotonde moeten de nutsbedrijven kabels en leidingen verleggen. De firma Rasenberg APK gaat dit in opdracht van Enexis en Brabant Water uitvoeren. Aannemersbedrijf Gebr. Van Kessel gaat in opdracht van de gemeente de rotonde aanleggen.

Wegafsluitingen en omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de kruising Sweelincklaan – Jac. van Vollenhovenstraat afgesloten voor alle verkeer. Er worden omleidingsroutes ingesteld voor autoverkeer en fietsers.   

Alleen de bussen van Arriva en de hulpdiensten kunnen via slagbomen aan beide kanten door het werkvak rijden.

De kruising is tijdens het werk afgesloten voor al het overige verkeer. Tijdens 2 kortdurende momenten zal de kruising ook voor Arriva en de hulpdiensten (dus voor alle verkeer) worden afgesloten. 
Verkeer wordt omgeleid. Ook voor de fietsers is er een omleiding. Zie onderstaand de verkeersomleidingen.

Voor auto's:

Voor fietsers:

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven of het werkverkeer kan overlast veroorzaken. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip. De aannemer doet er alles aan om de overlast te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het ontwerp of anderzijds, neem dan contact op met Bas van Hest van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-25775985 en per e-mail bas.van.hest@tilburg.nl 
Hebt u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Frank Kistemaker van aannemer Gebr. Van Kessel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11583812 en per e-mail fkistemaker@kessel.nl