Regenboogstad

Tilburg is een stad waar iedereen ertoe doet. Iedere inwoner moet de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. Ongeacht de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit of geslachtskenmerken van de inwoner: iedereen moet zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen en een kans krijgen om mee te doen.

Als een van de Regenboogsteden, maakt Tilburg zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, de veiligheid, de weerbaarheid en de emancipatie van haar LHBTIQ+ inwoners (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseksueel, Queer). Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met diverse organisaties en inwoners uit de stad. In het Werkplan Tilburg Regenboogstad 2019-2022 zijn hiervoor diverse afspraken en acties opgenomen. Één daarvan is dat binnen alle relevante beleidsterreinen van de gemeente Tilburg, aandacht is voor de positie van LHBTIQ+. Een werkgroep werkt en voert de acties verder uit.

LHBTIQ+ organisaties

In de stad zijn diverse organisaties die de belangen van LHBTIQ+ inwoners vertegenwoordigen. Zij bieden ook steun aan en organiseren activiteiten voor deze inwoners. De organisaties en hun activiteiten staan op de website van T-Helpt.

Organisaties of bedrijven die aandacht willen besteden aan de emancipatie van seksuele diversiteit, kunnen voor advies contact opnemen met Remy Kalalo van de gemeente Tilburg.