Burgemeester Panislaan

De gemeente breidt de werkzaamheden aan de riolering in de Burgemeester Panislaan uit. Dat betekent dat ook het riool in de Kerkstraat vervangen wordt.

Het gaat om het gedeelte vanaf de Bosscheweg tot aan de Burgemeester Panislaan. Hierdoor loopt het project vertraging op. 

Werkzaamheden Kerkstraat

Half april 2022 is besloten om naast de riolering in de Burgemeester Panislaan ook de riolering in de Kerkstraat te vervangen en te vergroten om wateroverlast in Berkel-Enschot zoveel mogelijk te voorkomen. In de Kerkstraat komt ook een ondergrondse waterberging.  

De werkzaamheden in de Kerkstraat worden in 2023 uitgevoerd. Om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken is besloten om ook de werkzaamheden in de Burgemeester Panislaan door te schuiven. Zo kunnen de werkzaamheden tegelijkertijd worden uitgevoerd. 

Definitief ontwerp

Uw opmerkingen op het voorlopig ontwerp tijdens de inloopavond in oktober 2021 zijn verwerkt in het definitief ontwerp. 

In de Kerkstraat wordt alleen aan het riool gewerkt. De inrichting van deze straat blijft hetzelfde.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Kücük, projectleider gemeente. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 12 49 en per e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl