Burgemeester Panislaan en Kerkstraat riooloptimalisatie

Start werkzaamheden begin mei 2023 gepland.

Het riool in de Burgemeester Panislaan en de Kerkstraat wordt vervangen en vergroot om mogelijke wateroverlast bij hevige regenbuien zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat in de Kerkstraat om het deel vanaf de Bosscheweg tot aan de Burgemeester Panislaan.

In oktober 2022 informeerde de gemeente u over de planning van de werkzaamheden in de Burgemeester Panislaan en de Kerkstraat. Ook het definitieve ontwerp van beide straten is het afgelopen najaar met u gedeeld.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden in de Burgemeester Panislaan en Kerkstraat starten begin mei 2023. De werkzaamheden van de gemeente worden gecombineerd met de werkzaamheden van Enexis en BrabantWater.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Enkele weken voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief van de aannemer met onder andere meer informatie over de planning en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Kücük, projectleider gemeente. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 12 49 en per e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl