Nieuwsarchief Chroom 6

Hier staan eerder gepubliceerde nieuwsberichten over Chroom 6.

Hoogleraar Akkermans versterkt tijdelijk commissie CTC-6

25 oktober 2018

De onafhankelijke onderzoekscommissie CTC6 heeft laten weten dat commissielid Marius de Jong tijdelijk afwezig is. Hij wordt vervangen door prof. dr. mr. Arno Akkermans. De heer Akkermans geeft tijdens de afwezigheid van de heer De Jong juridisch advies aan de onderzoekscommissie. De heer Akkermans is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees het hele nieuwsbericht op de website van de onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg.

Wethouder Esmah Lahlah ook betrokken in chroom-6 dossier

31 augustus 2018

Naast de wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx, houdt voortaan ook wethouder Esmah Lahlah zich bezig met het complexe chroom-6 dossier. Esmah richt zich er samen met de 2 andere wethouders op 'dat de onderste steen boven komt' voor de uitkeringsgerechtigden die destijds bij tROM werkten.

Kleinschalige informatiebijeenkomsten goed bevallen

25 juni 2018

De kleinschalige informatiebijeenkomsten die de gemeente Tilburg op advies van een aantal deelnemers organiseerde, waren een succes. Bijna 80 deelnemers meldden zich aan voor één van de 4 bijeenkomsten op 13 en 20 juni in het Willem II-stadion. Zij konden daar al hun vragen stellen: aan deskundigen van de onafhankelijke commissie (CTC6), onderzoeksinstituut RIVM, IKA-Ned, CAOP en de gemeente Tilburg.

Door de kleinschalige opzet met maximaal 15 deelnemers per sessie, was er veel aandacht voor ieders vragen. Ook vonden er (soms felle) discussies plaats. Uit de reacties achteraf bleek dat de meeste deelnemers tevreden waren over de bijeenkomsten. De aanwezige deskundigen zijn tijdens de bijeenkomsten ook veel te weten gekomen over de vragen en zorgen die de deelnemers hebben.

Onderzoek en maatregelen Defensie bekend

4 juni 2018

Vandaag maakte de staatssecretaris van Defensie het resultaat bekend van het onafhankelijke onderzoek naar het werken met Chroom-6 bij Defensie. Ook liet Defensie weten welke maatregelen zij neemt. Hoewel de werksituatie bij Defensie anders was, geeft het Defensieonderzoek inzicht in de gezondheidsrisico's van het werken met Chroom-6. De Gemeente Tilburg gaat het onderzoeksrapport en de regeling van Defensie dan ook met veel interesse bestuderen.

Verschillen

Het RIVM, die ook het Defensieonderzoek deed, legt in een video uit wat de verschillen zijn tussen het Defensieonderzoek en het onderzoek over tROM. U vindt deze video op de website van de onafhankelijke commissie (CTC6).

Kleinschalige informatiebijeenkomsten in juni

1 juni 2018

De onderzoeksresultaten zijn pas na de zomer bekend. Daarom is nu nog veel onduidelijk. Misschien hebt u toch al vragen. De gemeente organiseert op 13 en 20 juni kleine informatiebijeenkomsten.

Niet op alles antwoord

Vertegenwoordigers van de onafhankelijke commissie (CTC6), onderzoeksinstituut RIVM, IKA-Ned, CAOP en de gemeente Tilburg, zijn op 13 en 20 juni voor u aanwezig. Zij proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Helaas kunnen zij sommige vragen nog niet definitief beantwoorden. Voor antwoorden op veel vragen moet het onderzoeksrapport van het RIVM en het advies van de onafhankelijke commissie worden afgewacht.

Aanmelden?

Bel of app dan zo snel als mogelijk met het Informatiepunt bij het CAOP: 06 - 2044 8194.

Links

Verkeerd telefoonnummer CAOP in brief

25 mei 2018

Vandaag ontving u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over tROM op 13 of 20 juni. U meldt zich hiervoor aan bij het Informatie- en Meldpunt van het CAOP. In deze uitnodiging staat per ongeluk een verkeerd telefoonnummer van het Informatie- en Meldpunt van het CAOP.
 
Het juiste telefoonnummer van het Informatiepunt van het CAOP is: 06 - 20 44 81 94.
 
Dit is het nummer dat u gewend bent als u het CAOP belt of whatsappt. Als u naar de informatiebijeenkomst wilt komen dan meldt u zich aan bij het bekende telefoonnummer van het Informatie- en Meldpunt van het CAOP: 06 - 2044 81 94.

Defensie maakt binnenkort onderzoeksresultaten en maatregelen bekend

25 mei 2018

Defensiepersoneel liep op een aantal locaties misschien gezondheidsrisico's door het werken met chroom-6. Daarom liet het ministerie van Defensie een onafhankelijk onderzoek doen door het RIVM. Dat onderzoek voor Defensie is nu klaar. Naar verwachting maakt de staatssecretaris van Defensie op maandag 4 juni de resultaten bekend tijdens een persconferentie. Ook laat ze dan weten welke maatregelen Defensie neemt.  

De werksituatie bij Defensie was anders dan bij tROM. Toch laat dit Defensieonderzoek zien welke gezondheidsrisico's het personeel liep tijdens het werken met chroom-6. En de onderzoeken bij Defensie en tROM worden allebei door het RIVM gedaan. De Gemeente Tilburg gaat het onderzoeksrapport van Defensie dan ook zeker met interesse lezen.  

Het afgelopen jaar werd er al meer bekend over het werken met chroom-6. Nalezen wat er al bekend is over chroom-6, zoals ziektes die door chroom-6 kunnen komen? Op de website van de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) leest u wat er inmiddels bekend is over chroom-6.

Het onderzoek duurt een paar maanden langer

15 mei 2018

De Gemeente Tilburg heeft een brief gekregen van de onafhankelijke commissie (CTC6) over de planning van het onderzoek. Het blijkt dat RIVM een aantal maanden langer nodig heeft voor haar wetenschappelijke onderzoek. CTC6 doet er alles aan om hun advies alsnog zo snel mogelijk na de zomer bij het Tilburgse college in te leveren.

Na de zomer

De Gemeente Tilburg merkt dat CTC6 en RIVM hun uiterste best doen om het onderzoek snel af te ronden. De gemeente heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de commissie na de zomer haar advies kan geven aan het college. De brief van CTC6 aan de Gemeente Tilburg staat op de website van de onafhankelijke commissie. Ook staat daar de brief van RIVM, met de redenen voor hun nieuwe planning.

Onderzoek geeft antwoord op veel vragen

Met het advies van CTC6 krijgen de betrokkenen duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s die zij liepen tijdens het werk bij tROM. Ook geeft CTC6 een advies over een aantal andere belangrijke onderzoeksvragen. De arbeidsomstandigheden, de genomen beschermingsmaatregelen, het arbeidsregime, de wettelijke verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden (Wet Werk en Bijstand (WWB)) en de contracten tussen tROM, NS/NedTrain en NSM (Het Spoorwegmuseum in Utrecht). De betrokkenen hebben recht op een helder antwoord op deze vragen. Met het advies van CTC6 komt voor de betrokkenen hopelijk ook een einde aan een periode van onzekerheid.

Al 598 betrokkenen ontvingen extra tegemoetkoming

12 april 2018

De gemeente Tilburg biedt alle 800 betrokkenen een extra tegemoetkoming van 500 euro voor de langere onzekerheid over de resultaten van het onafhankelijke onderzoek. Eind maart kregen al 598 betrokkenen deze tegemoetkoming op hun bankrekening gestort.

Heeft u de extra tegemoetkoming nog niet ontvangen? Lever dan snel het aanvraagformulier voor de 2017-tegemoetkoming van 385 euro in. Dat formulier gebruikt de gemeente namelijk ook om de extra tegemoetkoming van 500 euro aan u te betalen.

Bijna 8 ton uitgekeerd

De totale tegemoetkoming die de gemeente Tilburg tot nu toe aan de betrokkenen betaalde, is bijna 780.000 euro. Voor 2016 vulden 647 betrokkenen de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming van 385 euro in. Over 2017 staat de teller nu op zo’n 600 aanvragen. De gemeente ontvangt nog steeds formulieren voor zowel 2016 als 2017. De aantallen lopen dus nog op. Over 2018 is de tegemoetkoming van 385 euro ook al beloofd. Deze kunt u vanaf eind dit jaar aanvragen. De totale tegemoetkoming die de gemeente aan elke betrokkene heeft toegezegd, komt daarmee op 1.655 euro.

Gesprekken RIVM gestart

13 maart 2018

Het RIVM start deze maand de gesprekken met betrokkenen. Inmiddels hebben de onderzoekers de eerste gesprekken gevoerd. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het onderzoek dat het RIVM doet namens de onafhankelijke commissie (CTC6). De commissie gaat de komende tijd ook zelf gesprekken voeren met een aantal betrokkenen.

Meer is te lezen op de site van CTC6.

Uitbetaling extra tegemoetkoming op 30 maart

9 maart 2018

De extra tegemoetkoming van 500 euro maakt de gemeente op vrijdag 30 maart over aan de betrokkenen. U ontvangt deze extra tegemoetkoming omdat u langer moet wachten op de onderzoeksresultaten.

Meer weten over deze extra tegemoetkoming door de gemeente Tilburg? In het filmpje hieronder legt de gemeente uit waarom u deze extra tegemoetkoming ontvangt. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden op deze site bekijken.

Gemeente compenseert betrokkenen voor vertraging onderzoeksresultaten

27 februari 2018

De gemeente Tilburg geeft elke betrokkene 500 euro vanwege het uitlopen van het onafhankelijke onderzoek naar chroom-6 en de arbeidsomstandigheden bij tROM. De onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) adviseerde de gemeente om betrokkenen een vergoeding te geven voor de extra zorgen die het langere wachten mogelijk oproepen bij de 800 betrokkenen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg betreurt de vertraging ook en neemt het advies van de commissie dan ook graag over. Als blijk van medeleven, ontvangen de betrokkenen deze extra tegemoetkoming van 500 euro van de gemeente Tilburg.

Eerder meldde de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) dat ze de resultaten nu aan het einde van deze zomer aan de gemeente Tilburg kan aanbieden. Het onderzoek, dat het RIVM uitvoert, duurt dan bijna een jaar langer dan oorspronkelijk verwacht. Gevolg is dat de 800 betrokkenen door de vertraging langer in onzekerheid blijven over de gezondheidsrisico’s die zij mogelijk liepen bij tROM.

De gemeente heeft geregeld dat de betrokkenen met een bijstandsuitkering niet worden gekort door deze extra tegemoetkoming. En als in de toekomst blijkt dat een betrokkene waarschijnlijk geen gezondheidsrisico’s liep bij tROM dan hoeft het bedrag bovendien niet terugbetaald te worden.

Voor de duidelijkheid: dit extra bedrag van 500 euro betekent niet dat de gemeente onjuist handelde of de veroorzaker is van de vertraging. Het wil ook niet zeggen dat de gemeente bij een eventuele nieuwe vertraging weer een extra bedrag uitkeert.

Vragen? Bekijk de pagina chroom6 met veelgestelde vragen, ook over de extra tegemoetkoming.

Aanmelden voor medisch onderzoek kan nog steeds

1 februari 2018

Wilt u zich alsnog gratis medisch laten onderzoeken door de chroom-6 specialisten van IKA-Ned? Dat kan nog steeds. Meldt u zich dan aan bij het Informatie- en Meldpunt van het CAOP: telefonisch via 06 – 20 44 81 94 of per mail tilburg-chroom6@caop.nl.

Formulier tegemoetkoming uiterlijk 19 januari opsturen

15 januari 2018

Wilt u de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2017 aanvragen? Doe dit dan uiterlijk vrijdag 19 januari. Het bedrag staat dan rond 19 februari 2018 op uw rekening.

Heeft u tussen 2004 en 2012 bij tROM gewerkt, maar geen formulier ontvangen? U kunt de brief en het formulier downloaden. Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Bezoek dan de pagina .

 

Staatssecretaris beantwoordt kamervragen over chroom-6 bij tROM

15 december 2017

Op 9 november 2017 stelden de Kamerleden Van Dijk, Van Kent en Laçin (allen SP) vragen over chroom-6 bij tROM. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, beantwoordde de vragen op woensdag 13 december 2017. De vragen en antwoorden staan op de website van de tweede kamer

Aanvraagformulier voor tegemoetkoming 2017 verzonden

8 december 2017

Vanaf 9 december ontvangen alle betrokkenen een aangetekende brief van de gemeente om de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2017 aan te vragen. Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden.
 
Het bedrag staat omstreeks 19 februari 2018 op de rekening als het formulier op tijd is teruggestuurd. Vragen over de tegemoetkoming? Download de brief (pdf,307KB). Of .
 
Op 15 december 2017 nog geen brief ontvangen? Stuur dan een email naar chroom6@tilburg.nl.

Tussenrapportage: wat heeft de commissie tot nu toe gedaan?

8 december 2017

Vorig jaar juli startte de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 (afgekort tot CTC6) met het onderzoek naar chroom-6 en tROM. Onder leiding van oud-burgemeester Peter van der Velden is de commissie inmiddels ruim een jaar bezig. Wat is er sinds die tijd allemaal gedaan? CTC6 zette het op een rij. U leest het in de tussenrapportage op de site van CTC6.

Ook over 2018 financiële tegemoetkoming van 385 euro

17 november 2017

Het onderzoeksrapport van de onafhankelijke commissie is uitgesteld tot augustus 2018. Daardoor blijven betrokkenen langer onzeker of hun gezondheidsklachten misschien door chroom-6 zijn veroorzaakt. Het college heeft - op advies van de onafhankelijke commissie - besloten om alle betrokkenen daarom ook over 2018 een tegemoetkoming van 385 euro per persoon te geven. De gemeente haalt daarmee de drempel weg om naar de huisarts of specialist te gaan en zich medisch te laten onderzoeken. Dit bedrag is namelijk precies even hoog als het eigen risico voor de ziektekostenverzekering.
 
De gemeente stelt - net als bij de tegemoetkomingen over 2016 en 2017 - geen voorwaarden. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden. Oók als de commissie aangeeft dat het niet aannemelijk is dat iemands gezondheidsklachten het gevolg zijn van de werkzaamheden bij tROM. De 2018-vergoeding wordt - net zoals de vergoedingen over 2016 en 2017 - achteraf overgemaakt, dat wil zeggen begin 2019.

Het aanbieden van dit bedrag kan trouwens niet worden gezien als een erkenning van de gemeente Tilburg dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. Daar kan namelijk pas wat over worden gezegd als de onderzoekscommissie haar rapport af heeft.

Onafhankelijk onderzoeksrapport uitgesteld tot zomer 2018

3 november 2017

De onafhankelijke onderzoekscommissie chroom-6 Tilburg (CTC6), heeft 3 november laten weten dat het RIVM meer tijd nodig heeft voor het onderzoek. De verwachting is nu dat de commissie volgende jaar, eind augustus 2018, met haar advies aan het Tilburgse college komt.

Wethouder Erik de Ridder: "Het is echt heel vervelend dat er meer tijd nodig is voor het RIVM-onderzoek, vooral voor alle betrokkenen die in onzekerheid verkeren. Tegelijkertijd moeten betrokkenen een goed en objectief antwoord krijgen op hun gezondheidszorgen. Het zou heel vervelend zijn als mensen zich door allerlei overhaaste conclusies achteraf onterecht zorgen hebben gemaakt. Vandaar dat ik continue benadruk dat de onderste steen boven moet komen."

Na een jaar nog geen klachten

24 oktober 2017

Er is een 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg'. Hier kunnen mensen terecht met klachten. Die mogelijkheid is er nu ruim een jaar. Voorzitter Rik Schuurmans zegt dat er nog geen klachten binnen zijn gekomen. “Als alles goed gaat, dan gaat alles goed”, zegt hij.

Luisteren

“Mensen hoeven niet te twijfelen of hun verhaal bij ons veilig is. Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Tilburg. Dat betekent dat we niet voor hun werken, maar voor de mensen die op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg hebben gewerkt. Zelfs uw naam blijft geheim als u dat wilt. Mensen die willen vertellen over tROM en chroom-6, kunnen bij ons terecht. Wij luisteren altijd.”

Wat doet de commissie met klachten?

Als u een klacht heeft, dan nodigt de commissie u uit voor een gesprek in Tilburg. U vertelt dan over uw klacht. De commissie gaat dan onderzoeken en schrijft daarna een brief aan de burgemeester en wethouders in Tilburg. Hierin staat een advies voor een oplossing. De gemeente moet vervolgens aan de commissie laten weten wat er met het advies is gedaan.

Zorgvuldig

Voorzitter Rik Schuurmans zegt dat het uniek is dat de gemeente Tilburg ervoor heeft gezorgd dat deze commissie bestaat. “Ik heb niet eerder gezien dat mensen bij een speciale commissie een klacht kunnen indienen over de gemeente. En dat dan ook de naam geheim blijft. Ik vind dat de gemeente Tilburg heel zorgvuldig omgaat met alle mensen die betrokken zijn.”

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg' op www.tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl. U kunt vragen ook mailen naar klachtencommissieTilburg@caop.nl. En bellen kan ook: (070) 376 57 46.
Wilt u een brief sturen? Doe dat dan naar:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Gemeente rondt intern onderzoek op tijd af

12 september 2017

Op verzoek van het RIVM voerde de gemeente het afgelopen jaar een groot intern onderzoek uit. Eind augustus rondde de gemeente dat interne onderzoek af en is alle gevraagde informatie overgedragen aan de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6). Geanonimiseerd, vanwege privacywetgeving. De aangeleverde informatie maakt onderdeel uit van het totale onderzoek dat het RIVM in opdracht van de onafhankelijke onderzoekscommissie uitvoert naar chroom-6 en de omstandigheden bij tROM. De resultaten en conclusies worden deze winter verwacht.

Nieuwe informatiebijeenkomst

12 juli 2017

Op 11 juli 2017 was er een nieuwe informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die begin 2012 hebben gewerkt op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg. Ze hebben niet aan treinen gewerkt, maar hebben ander werk gedaan zoals opruimen en verhuizen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Tilburg en de onafhankelijke onderzoekscommissie Chroom-6 Tilburg. Het was de tweede keer dat ze de bijeenkomst hielden. Eerder waren mensen welkom die tussen 2004 en 2011 aan het tROM-project hebben deelgenomen.

Dezelfde zorg

Er was een uitleg over het onderzoek door de vicevoorzitter van de commissie, Yvonne van Mierlo. Ook wethouder Hendrickx uit Tilburg kwam aan het woord. Ze vertelde dat de mensen die in 2012 op het terrein van tROM werkten, dezelfde zorg krijgen als de mensen die bij de eerdere informatie bijeenkomst zijn geweest. "Bij het werk in 2012 kan misschien ook chroom-6 zijn vrijgekomen. Dat kan schadelijk zijn geweest voor de gezondheid."

Vertel uw verhaal

Er wordt deze maanden uitgebreid onderzoek gedaan door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is belangrijk om u aan te melden voor het onderzoek van het RIVM, vertelde Yvonne van Mierlo van de onderzoekscommissie. "Als je informatie geeft, help je de onderzoekers. Zo komen we tot een zorgvuldig onderzoek, dat vinden we erg belangrijk. Wie een gesprek wil, kan dit laten weten aan het informatiepunt – en meldpunt Tilburg chroom-6 van het CAOP."

Onderzoek door artsen

Naast het onderzoek van de commissie, kunnen betrokkenen zich ook door dokters van IKA Ned laten onderzoeken. Aanmelden voor een onderzoek, kan ook via het informatie en meldpunt.
Neem contact op met het informatie en meldpunt
Na afloop van de bijeenkomst werden er verschillende vragen gesteld. Hebt u ook een vraag? Neem dan contact op met het informatie en meldpunt. Dit is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 06-2044 8194. U kunt ook e-mailen: Tilburg-chroom6@caop.nl.

RIVM legt uit waarom uw hulp nodig is bij het onderzoek

18 augustus 2017

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar de risico’s voor de gezondheid. Risico’s die medewerkers hebben gelopen bij het werken op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg. Misschien is er chroom-6 vrijgekomen en dat kan schadelijk zijn.

Wat is er precies gebeurd?

Het onderzoek wordt gedaan om antwoord te krijgen op alle vragen die er zijn. Om welke risico’s gaat het? Wat is er precies gebeurd bij de werkzaamheden op het terrein? Het RIVM kan het onderzoek niet doen zonder jullie hulp. Als de onderzoekers veel mensen spreken, weten ze beter wat ze moeten onderzoeken. Alleen dan kunnen ze belangrijke vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Wilt u helpen?

Als u wilt helpen door informatie te geven tijdens een gesprek, laat dit dan weten aan het informatiepunt van het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel). Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. U kunt ook e-mailen: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Het onderzoek

Hoe voert het RIVM onderzoek uit?

  • Het RIVM wil graag gesprekken voeren met betrokkenen, zodat ze precies weten wat er is gebeurd. U kunt helpen!
  • Daarnaast gaan de onderzoekers alle documenten die er zijn, met veel belangrijke informatie, goed bestuderen.
  • En dan zijn er op andere plekken in het land ook al onderzoeken gedaan naar chroom-6. De resultaten daarvan kunnen nu goed gebruikt worden.

Meer informatie?

Als er genoeg onderzocht is en de resultaten zijn bekend, dan krijgt u daarvan bericht. Meer informatie? Neem dan contact op met het informatiepunt. Er staat ook veel informatie op deze website: www.informatiepuntchroom6.nl.

Medisch onderzoek in volle gang

18 augustus 2017

Mensen die op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg hebben gewerkt, hebben mogelijk risico gelopen. Misschien is er chroom-6 vrijgekomen en dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De artsen van IKA Ned onderzoeken of klachten over de gezondheid te maken hebben met het werk aan de oude treinen. We spreken met Sophia Franklin. Ze is bedrijfsarts en medisch adviseur bij IKA Ned.

Wat doet IKA Ned?

"IKA Ned heeft artsen die gespecialiseerd zijn in het medisch onderzoeken van gezondheidsproblemen als gevolg van werk", vertelt Sophia. "Goede informatie geven is daarbij erg belangrijk. We willen dat iedereen weet wat chroom-6 is en wat de risico’s zijn. We onderzoeken bij aandoeningen of ze door chroom-6 komen. Het komt ook voor dat een bestaande klacht niet komt door het werk op het tROM-terrein. In dat laatste geval adviseren we over een goede behandeling. Of we verwijzen door naar bijvoorbeeld de huisarts."

Zorgen wegnemen

De afspraken met oud-medewerkers, bij de GGD in Tilburg, zijn in volle gang. Sophia ziet mensen die door de uitleg gerustgesteld naar huis gaan. Maar er zijn ook mensen bij wie meer medische informatie wordt opgevraagd. "We pakken het medisch onderzoek heel nauwkeurig op en nemen zorgen serieus. ‘Je weet maar nooit’, hoor ik veel. Iemand komt voor de zekerheid toch even bij de dokter. Dat begrijp ik heel goed. Wij zijn ervoor om de medische problemen te onderzoeken. En we zijn ervoor om dingen uit te leggen."

Aanmelden voor medisch onderzoek

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid in relatie tot chroom-6, dan bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 06-2044 8194 of tilburg-chroom6@caop.nl.

Het vervolg

"Na het medisch onderzoek stellen we een rapport op over de gezondheid. Daarin staat of een relatie met de chroom-6 blootstelling waarschijnlijk is of niet. Dit rapport is voor de oud-medewerker. En als dat gevraagd wordt, dan stuurt IKA Ned ook een kopie van het rapport naar de huisarts."

Het onderzoek kost iets meer tijd

29 mei 2017

Het onderzoek van het RIVM kost tijd. Iets meer tijd dan verwacht. De onafhankelijke commissie vindt het heel belangrijk dat alle betrokkenen wel zo snel mogelijk antwoorden krijgen op hun vragen. Daarom gaan de onderzoekers de vertraging zo klein mogelijk houden. De resultaten van het onderzoek zouden eigenlijk in september 2017 klaar zijn. Zodra de onafhankelijke onderzoekscommissie meer informatie heeft over het uitstel, laat zij aan betrokkenen en de gemeente Tilburg weten wanneer zij met de resultaten komen.