Cityring

Tilburg groeit de komende jaren flink. De cityring slibt steeds verder dicht. Terwijl de binnenstad goed bereikbaar moet blijven. Daarom wil de gemeente het doorgaande verkeer weren op de cityring. Daarvoor zijn 3 varianten in beeld.

De groei van Tilburg betekent voor de binnenstad een enorme uitdaging. Er moet ruimte zijn voor nieuwe woningen, het nieuwe Stadsforum en meer groen. Nu rijden er per dag al 18.000 auto’s over de Paleisring. In januari 2021 stemde de gemeenteraad in met het voornemen om het doorgaand verkeer op de cityring te weren. In de afgelopen maanden is onderzocht hoe dit het beste bereikt kan worden. 

Om het doorgaande autoverkeer van de cityring af te krijgen, is een zogenoemde knip in de cityring de beste maatregel. Een knip zorgt ervoor dat de drukke verkeersstroom op de Heuvelring en de Paleisring wordt doorbroken. Een snel rondje rond het centrum rijden is dan niet meer mogelijk. Hierdoor kiest het doorgaande autoverkeer vanzelf een andere route. Daardoor daalt het aantal voertuigen op de Paleisring met meer dan 50% naar gemiddeld 8000 voertuigen per 24 uur. Zo blijven het centrum en alle parkeergarages goed bereikbaar voor mensen die hier echt moeten zijn. En wordt de binnenstad aantrekkelijker, omdat er ruimte ontstaat voor meer groen, nieuwe bewoners en het nieuwe Stadsforum.

Drie varianten

Er zijn veel mogelijkheden besproken. Op basis van berekeningen blijken 3 mogelijke varianten haalbaar waarmee het autoverkeer op de Paleisring halveert:

Knip bij het Heuvelplein

 • Tussen de Telegraafstraat en de Heuvelpoort wordt de cityring onderbroken
 • Op de Heuvel komt vanaf de Spoorlaan 1 rijstrook voor de bevoorrading van het Pieter Vreedeplein en voor de parkeerroute via de Telegraafstraat. Vanaf de fietsenstalling tot aan de Heuvelpoort komt er een rijstrook met 30 km per uur voor bussen, taxi’s en hulpdiensten
 • Op de Heuvelring komt mogelijk tweerichtingsverkeer tussen de Spoorlaan en de Telegraafstraat en van de Piusstraat tot de Heuvelpoort. Zo blijven de parkeergarages bereikbaar
 • De Paleisring en een gedeelte van de Schouwburgring worden eenrichtingsverkeer met 1 rijstrook waar 30 km/uur geldt
 • Vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) kan het verkeer niet meer rechtsaf de Piusstraat in.

Knip bij het Piusplein

 • Tussen de Heuvelpoort en Paleisring wordt de cityring onderbroken
 • Er komt tweerichtingsverkeer met 30 km per uur op de Heuvel vanaf de Spoorlaan tot aan het Piusplein voor de bereikbaarheid van de parkeergarage Heuvelpoort
 • De Paleisring en een gedeelte van de Schouwburgring worden eenrichtingsverkeer met 1 rijstrook waar 30 km per uur geldt
 • Vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) kan het verkeer bij deze variant nog steeds rechtsaf de Piusstraat in om de Paleisring op te rijden

Linksaf verbod Bisschop Zwijsenstraat

 • De Heuvelring en Paleisring houden een rijstrook met eenrichtingsverkeer en 30 km/uur (Er komt in deze variant dus geen knip/afsluiting in dit gedeelte)
 • De Bisschop Zwijsenstraat wordt losgekoppeld van de cityring. Auto’s kunnen vanaf de Paleisring niet meer de Bisschop Zwijsenstraat inrijden. De straat wordt tot aan de Primus van Gilsstraat een fietsstraat met doodlopend tweerichtingsverkeer. Hier rijdt alleen nog autoverkeer van bewoners, ondernemers en bezoekers die in de Bisschop Zwijsenstraat moeten zijn plus het verkeer dat de parkeergarage Koningsplein in en uit rijdt. De hulpdiensten, bussen en taxi’s kunnen op de Paleisring nog wel linksaf de Bisschop Zwijsenstraat inrijden.
 • Vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) kan het verkeer niet meer rechtsaf de Piusstraat in (rechtsaf verbod Koopvaardijstraat)

Bij alle 3 de varianten bestaat de mogelijkheid om van de Noordhoekring een straat met tweerichtingsverkeer te maken. Deze keuze staat nog open. Bussen, taxi’s en hulpdiensten kunnen de hele cityring blijven gebruiken. Hieronder wordt in een animatiefilmpje uitgelegd hoe de varianten eruit gaan zien.

Online informatieavonden

Op dinsdag 8 juni 2021 was er een online informatieavond over de plannen. Tijdens de informatieavond werd er een toelichting gegeven op de 3 varianten door de gemeente Tilburg en verkeersbureau Goudappel. De uitzending is terug te kijken via onderstaande link naar YouTube.

Op 22 juni en in de weken na de informatieavond hebben verkeersdeskundigen van de gemeente en bureau Goudappel verdiepende gesprekken gevoerd met enkele tientallen inwoners. De inwoners deden suggesties voor verbeteringen van bestaande situaties en vroegen onder andere aandacht voor: mogelijke sluiproutes, meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen en de bereikbaarheid van woningen. Ze hadden ook suggesties voor de langere termijn. bijvoorbeeld de parkeergarages naar de buitenring van Tilburg verplaatsen en het stimuleren van emissieloos transport. De gemeente betrekt de opbrengst van de gesprekken bij haar overwegingen en de pagina ‘veelgestelde vragen’ is naar aanleiding van de gesprekken aangevuld.

Vervolg

In de zomerperiode verwerkt de gemeente alle reacties. In augustus 2021 beslist het college welke variant wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt een definitief besluit over de cityring in oktober 2021. De werkzaamheden aan de Paleisring vinden plaats in 2023 en 2024 (tegelijkertijd met de aanleg van het Stadsforum).

Meer informatie?

Vragen kunnen gemaild worden aan: cityring@tilburg.nl. Hieronder een link naar een pagina met de veelgestelde vragen.