Cityring

De gemeente Tilburg wil de verkeersveiligheid op de Cityring verbeteren. Dit is één van de aanbevelingen uit een onderzoek dat eind 2017 is uitgevoerd.

Start evaluatie pilot Heuvelring

Vul de enquête in.

Op de Heuvelring staan sinds carnaval matrixborden die op rustige momenten een rijstrook sluiten. Ook de oversteekplekken op dit stukje Cityring hebben tijdelijk opvallende grote, witte stippen. De gemeente test of deze maatregelen de verkeersveiligheid van de Heuvelring verbeteren. De gemeente hoort ook graag uw ervaringen. Loopt, fietst of rijdt u geregeld over de Heuvelring, vul dan de enquête in.

De enquête invullen kan hier.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de volgende proeven op de Paleisring-Schouwburgring en de Noordhoekring in volle gang. Dat gebeurt in samenwerking met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Zodra de nieuwe gemeenteraad de financiering van deze pilots goedkeurt, kunnen de laatste 2 starten. Dit is waarschijnlijk nog voor de zomervakantie. Ook na deze pilots volgt een evaluatie en aansluitend een advies aan de gemeenteraad over de definitieve inrichting van de Cityring. Dit laatste speelt waarschijnlijk in het 4e kwartaal van 2018.

Pilot Heuvelring

De 1e pilot op de Heuvelring eindigt maandag 16 april 2018. Gedurende de pilot rijdt het autoverkeer op de Heuvelring op rustige momenten over één rijstrook, om te testen of dit voorkomt dat er te hard gereden wordt.

Het regelen van het verkeer gebeurt met (tijdelijke) matrixborden boven de weg. Camera's tellen continu het verkeer. Zodra er meer verkeer komt krijgen de matrixborden automatisch een seintje en gaat de linkerrijstrook binnen enkele minuten weer open. Hierdoor blijft de doorstroming van het verkeer op orde. Voorafgaand aan en tijdens de pilot wordt de snelheid van het verkeer en de hoeveelheid verkeer gemeten om zicht te houden op het effect van de maatregelen.

Oversteken

Uit het onderzoek naar de Cityring blijkt ook dat voetgangers en fietsers het oversteken als onveilig ervaren. Er wordt op verschillende plekken overgestoken, wat niet overzichtelijk en dus onveilig is. De Heuvelring heeft één officiële oversteekplaats met verkeerslichten ter hoogte van de Korte Heuvel. Maar ook ter hoogte van de McDonalds en de ingang van de fietsenkelder op de Heuvel steken veel fietsers en voetgangers over. Om het autoverkeer alert te maken op deze oversteekplekken komt er een opvallende markering. Tijdens de pilot wordt getest of de verkeersveiligheid op deze oversteekplekken verbetert.

De gemeente heeft deze pilot vormgegeven in overleg met partijen zoals ondernemers, bewoners, vervoersbedrijven en de hulpdiensten  Er zijn tellingen van het aantal motorvoertuigen en snelheidsmetingen uitgevoerd. Deze zaken worden ook tijdens en na de pilot gemeten. Hierdoor kan de gemeente bepalen welke invloed de maatregelen hebben op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Ook onderzoekt de gemeente hoe voetgangers, fietsers, automobilisten, omwonenden en ondernemers de verkeersmaatregelen ervaren.

Andere pilots

In 2018 starten er diverse pilots op de Cityring. Meer informatie hierover vindt u in de raadsbrief van december 2017.

Vragen? Stuur een e-mail naar cityring-pilots@tilburg.nl

Op deze pagina in ons Bestuurs Informatiesysteem (BIS) staat het collegebesluit over de pilot Heuvelring met het onderzoeksrapport over de Cityring van Goudappel/Coffeng.