Cityring

De gemeente Tilburg wil de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Cityring verbeteren. Daarom worden er gedurende het jaar diverse verkeersmaatregelen getest op verschillende delen van de Cityring. In 2019 beslist de gemeenteraad over de definitieve aanpassingen. 

In de herfstvakantie start pilot Noordhoekring

De proef op de Noordhoekring start in de herfstvakantie en duurt van half oktober tot eind december. Hier wordt de rijbaan smaller gemaakt door lijnen op het wegdek. Daarnaast gaan de verkeerslichten bij de kruising op rood als auto's te hard rijden. Ook wordt de snelheid benadrukt met opvallende ledverlichting. Met deze maatregelen test de gemeente of het verkeer zich beter aan de maximum snelheid houdt en er minder vaak te hard wordt gereden.

Allereerst wordt het effect van de nieuwe belijning gemeten. Enkele weken daarna gaat de ledverlichting aan en gaat het verkeerslicht bij het kruispunt op rood als de snelheid wordt overschreden. Door de maatregelen na elkaar in te voeren, is het effect van de afzonderlijke maatregelen maar ook het totaal duidelijk te meten. Tijdens de pilot vinden continue metingen plaats. Na december evalueert de gemeente de ervaringen van fietsers, voetgangers en autoverkeer.

Laatste pilot op Paleisring en Schouwburgring

De laatste pilot op de Paleisring en de Schouwburgring start waarschijnlijk na carnaval 2019. De gemeente bespreekt in november met omwonenden, winkeliers en hulpdiensten welke maatregelen hier worden getest.

Evaluatie pilot Heuvelring

In de eerste helft van 2018 is op de Heuvelring een eerste proef uitgevoerd. Er stonden stonden matrixborden die op rustige momenten een rijstrook sloten zodat het verkeer langzamer zou gaan rijden. De oversteekplekken op dit stukje Cityring kregen tijdelijk opvallende grote, witte stippen.

Momenteel analyseert een onafhankelijk onderzoeksbureau de resultaten van deze pilot. De resultaten hiervan worden in november verwacht.

Informatie

heeft u vragen? Stuur een e-mail naar cityring-pilots@tilburg.nl

Op deze pagina in ons Bestuurs Informatiesysteem (BIS) staat het collegebesluit over de pilot Heuvelring met het onderzoeksrapport over de Cityring van Goudappel/Coffeng.