Cityring

In de afgelopen twee jaar experimenteerde de gemeente met verschillende proeven op de Cityring om te kijken hoe de verkeersveiligheid kan verbeteren. De snelheid van het verkeer en het aandeel hardrijders (meer dan 70 km/uur) moet omlaag. Ook de oversteekbaarheid moet verbeteren, terwijl de binnenstad natuurlijk goed bereikbaar blijft.

College en raad

Het evaluatierapport (opgesteld door mobiliteitsadviesbureau Goudappel Coffeng, zie bijlage helemaal onderaan deze pagina) concludeert dat de Cityring op sommige gedeeltes van de Heuvelring, Noordhoekring en Schouwburgring terug kan naar één rijstrook (zoals in de pilots is getest). Op dinsdag 12 november 2019 zijn de evaluaties van de proeven op de Heuvelring, de Schouwburgring en de Noordhoekring aan het college aangeboden. Momenteel wordt gewerkt aan een tijdelijk ontwerp voor de Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekring voor de periode 2020-2030 (tot de ontwikkeling van het Stadsforum (Willemsplein). Rond de zomer van 2020 moet het ontwerp gereed zodat de besluitvorming in het najaar kan plaatsvinden.

Evaluatie Heuvelring

Op de Heuvelring stonden van begin februari 2018 tot medio april 2018 matrixborden boven de weg die op rustige momenten een rijstrook afsloten. De oversteekplekken op de Heuvelring kregen opvallende grote, witte stippen. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat het sluiten van een rijstrook inderdaad de gemiddelde snelheid van het verkeer vermindert. Voor de pilot reed het verkeer gemiddeld 46 km/u, tijdens de pilot daalde dit naar 41 km/u. Helaas daalde het aantal echte hardrijders op de Heuvelring (harder dan 70 km/u) niet.

Doorstroming

Uit het evaluatierapport blijkt wel dat de doorstroming met name op de drukke zaterdagmiddag iets vermindert. Op de overige momenten is er geen sprake van waarneembare vertragingen. Tijdens de pilot rijden er gemiddeld 800 tot 1100 minder auto's per dag over de Heuvelring. Waarschijnlijk verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn en dat vanwege de pilot voor een andere route kiest. Dit is een positief effect.

Evaluatie Noordhoekring

Op de Noordhoekring wordt op rustige momenten (vaak 's avonds en 's nachts) harder dan 50 km/uur gereden. Om de snelheid van het verkeer te verlagen werd vanaf medio oktober 2018 de rijbaan beperkt smaller gemaakt door nieuwe belijning. Voor auto's die harder rijden dan 50 km/uur op het eerste deel van de Noordhoekring, gaan de verkeerslichten bij het eerstvolgende kruispunt automatisch op rood. Verder werd eind 2018 met opvallende ledverlichting enkele maanden de maximum snelheid benadrukt. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de maatregelen vrijwel geen effect hebben op de gereden snelheid, ook niet op de snelheid van de  hardrijders (harder dan 70 km/u). Verder had de pilot geen effect op de hoeveelheid autoverkeer en verbeterde de oversteekbaarheid niet. De belijning en een extra stop bij het verkeerslicht voor hardrijders is nog steeds in werking.

Evaluatie Schouwburgring

Vanaf maandag 11 maart 2018 was de linkerrijstrook van de Schouwburgring (tussen de Bisschop Zwijssenstraat tot de afslag naar het Louis Bouwmeesterplein) afgesloten. De gemeente testte hiermee of een gedeeltelijke afsluiting ervoor zorgt dat het autoverkeer snelheid mindert en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbetert.

Uit het evaluatierapport blijkt dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer daalt; overdag van 51 km/u naar 42 km/u, 's nachts van 58 km/u naar 51/52 km/u. De hoeveelheid echte hardrijders (harder dan 70 km/u) daalt met maar liefst 70%. De hoeveelheid doorgaand autoverkeer over de Schouwburgring daalt met circa 1.100 tot 1.600 auto's per 24 uur. Ook bij deze pilot heeft het afsluiten van een rijstrook effect op de doorstroming. Met name op de drukke zaterdagmiddag is de doorstroming iets verslechterd. Ook de oversteekbaarheid was in eerste instantie verslechterd. Het scheiden van twee rijstromen zorgde bij de Bisschop Zwijssenstraat voor een onoverzichtelijke situatie op drukke momenten. In het belang van de veiligheid zijn de oversteekplekken tijdens de pilot aangepast. Er kwamen witte kruisen op het wegdek waardoor de oversteekplekken werden benadrukt. Hierdoor is de oversteekbaarheid op drukke momenten alsnog verbeterd.

Proef voortzetten

In overleg met de raad, de hulpdiensten en ondernemers blijft ook deze proef in werking totdat de raad in het eerste kwartaal van 2020 beslist over het vervolg.

Stadsforum

Er zijn plannen om in de komende jaren de omgeving van het Willemsplein te transformeren tot het Stadsforum; een groener plein waar de markt, de kermis en andere evenementen gaan plaatsvinden. Om hier een echt levendig plein van te kunnen maken, moet de hoeveelheid autoverkeer over de Paleisring aanzienlijk verminderen.  Natuurlijk blijft de Paleisring toegankelijk voor hulpdiensten, taxi's, bussen en verkeer dat in de binnenstad moet zijn. Met deze opgave in het achterhoofd worden de evaluatieresultaten momenteel ook bestudeerd en beoordeeld.

Evaluatierapporten

De evaluatierapporten van de drie pilots, de samenvattende eindevaluatie en de raadsinformatiebrief zijn te lezen of te downloaden in het Bestuurs Informatie Systeem van de gemeente.

Geïnteresseerden kunnen ook aanwezig zijn bij het raadsdebat over de rapporten of de vergadering live volgen (of terugluisteren) via internet. De raadsagenda staat op de website van de raad: raadtilburg.nl. Het onderwerp zal in het eerste kwartaal van 2020 op de agenda komen.

Informatie

Vragen over de Cityring of de evaluaties? Stuur een e-mail naar cityring-pilots@tilburg.nl. U krijgt dan binnen enkele werkdagen een reactie.