Cityring

De gemeente Tilburg wil de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Cityring verbeteren. Daarom worden er gedurende het jaar diverse verkeersmaatregelen getest op verschillende delen van de Cityring. In 2019 beslist de gemeenteraad over de definitieve aanpassingen. 

Schouwburgring

Op de Schouwburgring wordt met name in de rustige periodes te hard gereden. Daarnaast zijn er hier winkels, parkeervoorzieningen, scholen en de schouwburg. Dat zorgt voor veel verkeersstromen. Fietsers en voetgangers steken de Schouwburgring op willekeurige plaatsen over. Dit maakt het lastig om de situatie verkeersveiliger te maken.

Op de Schouwburgring start na carnaval 2019 de laatste pilot. De gemeente heeft met de hulpdiensten, enkele ondernemers en bewoners een eerste verkenning gedaan hoe deze pilot ingericht kan worden. Het voorstel is om één rijstrook van de Schouwburgring af te sluiten voor doorgaand verkeer, wat ervoor moet zorgen het verkeer snelheid mindert.

Het gaat om het gedeelte na de kruising met de Bisschop Zwijsenstraat tot de afslag richting parkeergarage Schouwburg op het Louis Bouwmeesterplein. De Bisschop Zwijsenstraat en de afslag richting de parkeergarage Louis Bouwmeesterplein blijven gedurende de pilot uiteraard bereikbaar. Het weggedeelte dat tijdelijk is afgesloten, krijgt een invulling met groen en speelse (zit)elementen. De tijdelijke afzetting kan indien nodig binnen een halve dag worden verwijderd.

Noordhoekring

De proef op de Noordhoekring duurt van half oktober tot eind december. Hier wordt de rijbaan smaller gemaakt door lijnen op het wegdek. Daarnaast gaan de verkeerslichten bij de kruising op rood als auto's te hard rijden. Ook wordt de snelheid benadrukt met opvallende ledverlichting. Met deze maatregelen test de gemeente of het verkeer zich beter aan de maximum snelheid houdt en er minder vaak te hard wordt gereden.

Allereerst wordt het effect van de nieuwe belijning gemeten. Enkele weken daarna gaat de ledverlichting aan en gaat het verkeerslicht bij het kruispunt op rood als de snelheid wordt overschreden. Door de maatregelen na elkaar in te voeren, is het effect van de afzonderlijke maatregelen maar ook het totaal duidelijk te meten. Tijdens de pilot vinden continue metingen plaats. Na december evalueert de gemeente de ervaringen van fietsers, voetgangers en autoverkeer.

Evaluatie pilot Heuvelring

In de eerste helft van 2018 is op de Heuvelring een eerste proef uitgevoerd. Er stonden stonden matrixborden die op rustige momenten een rijstrook sloten zodat het verkeer langzamer zou gaan rijden. De oversteekplekken op dit stukje Cityring kregen tijdelijk opvallende grote, witte stippen.

Momenteel analyseert een onafhankelijk onderzoeksbureau de resultaten van deze pilot. De resultaten hiervan worden in november verwacht.

Informatie

heeft u vragen? Stuur een e-mail naar cityring-pilots@tilburg.nl

Op deze pagina in ons Bestuurs Informatiesysteem (BIS) staat het collegebesluit over de pilot Heuvelring met het onderzoeksrapport over de Cityring van Goudappel/Coffeng.