Cityring

De gemeente Tilburg wil de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Cityring verbeteren. Daarom worden er in 2018 en 2019 diverse verkeersmaatregelen getest op verschillende delen van de Cityring. In 2019 beslist de gemeenteraad over de definitieve aanpassingen. 

De gemeente test of een gedeeltelijke afsluiting van de Schouwburgring ervoor zorgt dat het verkeer snelheid mindert en de oversteekbaarheid verbetert. De doorstroming op de Cityring moet uiteraard op peil blijven. Uit meetgegevens blijkt dat veel verkeer via de Bisschop Zwijssenstraat de Cityring verlaat. Eén rijstrook op de Schouwburgring moet voldoende zijn om het verkeer op de Schouwburgring goed af te wikkelen. Via monitoring wordt in de gaten gehouden of de  doorstroming niet te veel gehinderd wordt.  

De afgesloten rijstrook krijgt een tijdelijke invulling met groen, informatiepanelen en bankje.  Indien nodig kan de gemeente de bankjes en het groen binnen een halve dag verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat één rijstrook niet voldoende is of wanneer er evenementen plaatsvinden.

Evaluatie Noordhoekring gestart

Op de Noordhoekring test de gemeente sinds december diverse verkeersmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verkeer zich beter aan de maximumsnelheid houdt. De rijbaan is smaller gemaakt door lijnen op het wegdek. Daarnaast gaan de verkeerslichten bij de eerste kruising op rood als auto's te hard rijden. Ook wordt de snelheid benadrukt met opvallende ledverlichting.

Om te kijken of de maatregelen effect hebben, meet de gemeente voor en tijdens de testperiode de gemiddelde snelheid van het verkeer. Ook de ervaringen van fietsers, wandelaars en automobilisten zijn in kaart gebracht.

Schouwburgring

Op de Schouwburgring wordt met name in de rustige periodes te hard gereden. Daarnaast zijn er hier winkels, parkeervoorzieningen, scholen en de schouwburg. Dat zorgt voor veel verkeersstromen. Fietsers en voetgangers steken de Schouwburgring op willekeurige plaatsen over. Dit maakt het lastig om de situatie verkeersveiliger te maken.

Op de Schouwburgring start na carnaval 2019 de laatste pilot. De gemeente heeft met de hulpdiensten, enkele ondernemers en bewoners een eerste verkenning gedaan hoe deze pilot ingericht kan worden. Het voorstel is om één rijstrook van de Schouwburgring af te sluiten voor doorgaand verkeer, wat ervoor moet zorgen het verkeer snelheid mindert.

Het gaat om het gedeelte na de kruising met de Bisschop Zwijsenstraat tot de afslag richting parkeergarage Schouwburg op het Louis Bouwmeesterplein. De Bisschop Zwijsenstraat en de afslag richting de parkeergarage Louis Bouwmeesterplein blijven gedurende de pilot uiteraard bereikbaar. Het weggedeelte dat tijdelijk is afgesloten, krijgt een invulling met groen en speelse (zit)elementen. De tijdelijke afzetting kan indien nodig binnen een halve dag worden verwijderd.

Evaluatie pilot Heuvelring

In de eerste helft van 2018 is op de Heuvelring een eerste proef uitgevoerd. Er stonden stonden matrixborden die op rustige momenten een rijstrook sloten zodat het verkeer langzamer zou gaan rijden. De oversteekplekken op dit stukje Cityring kregen tijdelijk opvallende grote, witte stippen.

Momenteel analyseert een onafhankelijk onderzoeksbureau de resultaten van deze pilot. De resultaten hiervan worden in november verwacht.

Informatie

heeft u vragen? Stuur een e-mail naar cityring-pilots@tilburg.nl

Op deze pagina in ons Bestuurs Informatiesysteem (BIS) staat het collegebesluit over de pilot Heuvelring met het onderzoeksrapport over de Cityring van Goudappel/Coffeng.