Coronavirus

Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Sindsdien worden steeds meer maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beperken.

Videoboodschap burgemeester Theo Weterings

Audiotrack

Downloadbare bestanden

Landelijk en regionaal nieuws

Updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volg het nieuws ook via Twitter en Facebook van de Veiligheidsregio.

Landelijk

De gemeente volgt de adviezen voor Noord-Brabant van het RIVM. Op de site van het RIVM staat een pagina met algemene informatie over het virus en ook een pagina met veelgestelde vragen.

Corona informatie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

Steffie.nl legt lastige onderwerpen op een begrijpelijke manier uit. Dat doet ze over corona in een filmpje op de site: corona.steffie.nl. Het filmpje is gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en voor kinderen.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.

Informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in Tilburg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Het kabinet maakte op 17 maart een aantal maatregelen bekend om ondernemers en ZZP-ers die door de coronacrisis in de problemen komen, te helpen. Ze worden hieronder kort uitgelegd.

Financiële ondersteuning (inclusief Tozo)

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers die verwachten dat ze te maken krijgen met een omzetverlies van minimaal 20% of meer, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die geldt voor een periode van drie maanden. Het UWV betaalt bij goedkeuring van de aanvraag maximaal 90% van het salaris. Deze maatregel vervangt de huidige regeling werktijdverkorting en wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo biedt extra ondersteuning aan ondernemers die financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Deze regeling loopt tot 1 juni 2020 en biedt 2 vormen van ondersteuning:
•    De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto.
•    Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Meer informatie staat op de website rijksoverheid.nl.

U kunt de aanvraag voor de Tozo bij de gemeente Tilburg indienen wanneer u zelf woonachtig bent in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk of Tilburg.

Wij vragen u, indien mogelijk, eerst uw eigen liquide middelen te benutten en daarna de aanvraag in te dienen. Zo kunnen wij de meest dringende aanvragen het eerst behandelen. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Het intakeformulier vindt u op de pagina Ondernemersadvies op deze site.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Ondernemers die meteen in de problemen komen door de coronamaatregelen en hun omzet fors zien dalen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Deze regeling wordt uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie. Wie hem gaat uitvoeren is nog niet bekend.

Aanvullende financiering

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

Voor ondernemers in het Midden- en Klein Bedrijf en grote ondernemingen wordt het mogelijk om een banklening of bankgarantie aan te vragen via de Garantie Ondernemersfinanciering regeling (GO). Het garantieplafond van het GO wordt verhoogd van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Deze lening of bankgarantie is per direct aan te vragen bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Deze borgstelling is voor MKB’s en ZZP’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
Dit kan vanaf 16 maart bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch. 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.
Wanneer: De regeling gaat zo snel mogelijk open. De ondernemers kunnen terecht bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch.

Versoepeling uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers die worden getroffen door de crisis kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven zij niet te betalen. De invorderingsrente op belastingschulden gaat tijdelijk naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd. Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.

Versoepeling uitstel betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

Voor ondernemers en zzp'ers verleent de gemeente op verzoek uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen die zijn of worden opgelegd. Het gaat voor nu om de volgende belasting: Onroerendezaakbelasting (OZB). Dit uitstel geldt vooralsnog tot 1 juli 2020. Het is een overbruggingsmaatregel. Dit is dus geen afstel van de belastingbetaling.

Een verzoek tot uitstel kan worden ingediend via de pagina belastingen-ondernemers op deze site tilburg.nl.

Reclamebelasting, BIZ en precario

De betalingsverplichting voor de reclamebelasting, BIZ (Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone) en precario wordt uitgesteld tot 1 oktober 2020. Dit wordt specifiek vermeld op de desbetreffende aanslagen.

Toeristenbelasting

De aanslagen toeristenbelasting 2019 verplaatst de gemeente van april naar juni 2020. Het gespreid betalen van de aanslag is mogelijk en dit vermeldt de gemeente op de desbetreffende aanslag.

Rentekorting kleine- en startende ondenemers

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen. Aanvragen kan bij Qredits.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus. De overige regelingen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk open.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

Groepsvorming en de '3-personen regel'

Er is onduidelijkheid over het verbod van groepsvorming naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die het kabinet 23 maart bekend maakte. Ook wel de 3-personen regel genoemd.

De officiële regel is dat je als je buiten bent of in een openbare gelegenheid met 3 of meer personen dat je dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Doe je dat niet dan kun je een boete krijgen. Die kan oplopen tot 400 euro. Als je met 2 personen buiten bent of in een openbare ruimte dan wordt er niet gehandhaafd als je geen 1,5 afstand houdt. Wel wordt door het kabinet opgeroepen om zo min mogelijk naar buiten te gaan. Blijf binnen en ga alleen voor noodzakelijke dingen als boodschappen halen of even je neus buiten de deur steken, naar buiten.

De '3-personen regel' geldt niet voor gezinnen. Ook kinderen tot en met 12 jaar die samen spelen, hoeven die afstand niet te houden. Als er ouders, voogden begeleiders of verzorgers bij die groep kinderen zijn, moeten die uiteraard wel de afstand van 1,5 meter houden.

Deze maatregel is genomen om verspreiding van het coronavirus in Nederland  tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Daarvoor is iedereen nodig. Het door iedereen zoveel mogelijk beperken van sociaal contact draagt hieraan bij.

Burgemeesters hebben ook aangegeven dat als ze signalen krijgen dat er bij mensen thuis een groot feest wordt georganiseerd, dat daar ook op gehandhaafd kan worden.

Dienstverlening Burgerzaken online

Online regelen

Veel zaken kunnen bij de gemeente online geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan:

Stadswinkel Centrum blijft open

De gemeentelijke dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Stadswinkel Centrum is open. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8:00 - 17:00 uur. De andere stadswinkels zijn t/m dinsdag 28 april gesloten. Maak een afspraak online of bel met 14 013.

Verloopt uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs na 28 april, dan vragen wij u de afspraak ook pas ná 28 april in te plannen.

Niet helemaal fit?

We willen het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk houden. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Maak dan een afspraak als u weer beter bent.

Dienstverlening Werk en Inkomen

Nu we te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus gaat de dienstverlening van Werk en Inkomen zoveel mogelijk door. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Daarom volgen we de informatie en richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Hier leest u wat dat voor u betekent.

Afspraken

 • Neem contact op via e-mail (met uw contactpersoon) of via 013-542 89 79 voordat u langskomt. Ook geplande afspraken en onderzoeken behandelen wij zoveel mogelijk telefonisch.
 • Heeft u documenten die u in moet leveren? Scan ze in (zorg dat de stukken goed leesbaar zijn) en mail het door naar uw contactpersoon.
  Als u niet kunt scannen, kunt u de documenten ook sturen naar: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg, ter attentie van uw contactpersoon. Als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft, kunt u de documenten ook afgeven aan de balie op datzelfde adres.

Training, traject of sollicitatiegesprek?

 • Als u bent uitgenodigd voor een training, traject of sollicitatiegesprek, dan krijgt u hierover bericht van uw contactpersoon. Als een training of traject niet doorgaat, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.

Inleveren inkomstenverklaring (IV)

 • U kunt uw inkomstenverklaring met bijlagen inscannen en mailen naar inkomenstenverklaringweni@tilburg.nl, opsturen naar Werk en Inkomen, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg of afgeven aan de balie daar, als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft.

Schuldhulpverlening

 • Onze dienstverlening gaat door. Alleen doen we de afspraken voorlopig telelefonisch. Neem contact op via e-mail met uw contactpersoon of via schuldhulpverlening@tilburg.nl. U kunt ons ook bellen via 013-5833250. Ook geplande afspraken behandelen wij telefonisch.
 • Heeft u documenten die u in moet leveren? Scan ze in of maak een foto (zorg dat de stukken goed leesbaar zijn) en e-mail het door naar uw contactpersoon. Als u geen foto kunt maken of niet kunt scannen, kunt u de documenten ook sturen naar: Antwoordnummer 300, 5000 WB Tilburg, ter attentie van SHV SK5 en uw contactpersoon(een postzegel is niet nodig). De documenten mogen ook in de straatbrievenbus aan de Spoorlaan 448.

Uw thuissituatie

Met kinderen over corona praten

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Als thuis de spanningen oplopen

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. Daardoor kunnen de spanningen thuis flink oplopen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips voor ouders, kinderen, gemeenten en professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en Veilig Thuis.

Hulp nodig en initiatieven in de stad en de regio

Plaatselijk en regionaal zijn er allerlei initiatieven waar inwoners terecht kunnen voor hulp. Het meest actuele overzicht staat op de website T-Helpt.

Maatregelen Tilburg

Hieronder staat een overzicht van maatregelen die de gemeente heeft genomen, of waar inwoners van de gemeente Tilburg mee te maken krijgen.

Milieustraten open, maar het is heel druk

Het is deze dagen erg druk op de milieustraten, met lange wachttijden als gevolg. Moet je naar de milieustraat, houd dan je afvalpas en pinpas bij de hand. En houd er rekening mee dat een bezoek misschien wel langer gaat duren dan u gewend bent.

Via de webcam op de pagina milieustraat kunnen inwoners kijken hoe druk het is bij de milieustraat Albion. De milieustraten Albion en Hoolstraat zijn open op de normale tijden.

Om bezoekers en medewerkers te beschermen, worden er minder auto's tegelijk op het terrein toegelaten. De wachttijden kunnen daardoor ook extra oplopen.

Op de milieustraat gelden aangepaste afspraken:

 •   Houd minstens 1,5 meter afstand
 •   Bied zelf uw milieupas aan bij de slagboom
 •   Bied zelf uw pinpas aan bij de betaalautomaat
 •   Volg de aanwijzingen van het personeel op

Bestrijden van plaagdieren in huis tijdelijk stopgezet

Tot nader order is het bestrijden van plaagdieren bij mensen thuis uitgesteld. Het gaat hier vaak om onschuldige dieren als bedwantsen. Alleen als er gevaar dreigt voor de volksgezondheid kunnen de medewerkers plaagdieren in huis nog bestrijden. Het bestrijden van bijvoorbeeld ratten gaat wel door omdat dit buiten is.

Niet tanken en winkelen in het buitenland

Nederland en de landen om ons heen worden op dit moment in volle omvang geconfronteerd met het coronavirus. De maatregelen die zowel door Nederland als onze buurlanden zijn genomen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan hebben gevolgen voor de situatie in de grensregio’s.

Het kabinet doet een dringend beroep om in verband met het virus niet-essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Grensverkeer blijft mogelijk voor mensen in cruciale beroepen (zoals medisch personeel en mensen die werken in distributiecentra) en voor ouders met co-ouderschap waarvan een ouder in België woont.

(Week)markten kunnen in aangepaste vorm doorgaan

Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de 3 Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant gaan vanaf maandag 23 maart in aangepaste vorm door. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.
 
Er zijn geen non-food kramen toegestaan. Ook kramen waar iets te eten is, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.
 
Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet fit bent, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen. Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

Fietsenstallingen Katterug en Concertzaal gesloten

De fietsenstallingen Katterug en Concertzaal zijn vanaf 21 maart gesloten tot nader order. Er kwamen te weinig bezoekers ivm het Coronavirus. De openingstijden van de stalling aan de Heuvel zijn aangepast. Deze stalling is open van maandag t/m zondag van 07:30 tot 22:00 uur. De stalling aan het Pieter Vreedeplein is van maandag t/m zaterdag open tussen 07:30 en 22:00 uur. Op zondag is hij open van 10:00 tot 19:00 uur.

Tijdelijke opvang dak- en thuislozen Cederstraat

Aan de Cederstraat is vanaf woensdagavond 18 maart een tijdelijke opvangplek voor dak- en thuislozen geopend. In de gemeentelijke gymzaal in de straat is plek voor maximaal 30 mensen. Er is avond- en nachtopvang tussen 21:00 en 9:00 uur. De opvanglocatie is open tot en met tenminste 6 april.

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten de bedden op opvanglocaties voor dak- en thuislozen verder uit elkaar staan. Daarom kunnen er op de huidige opvanglocatie van Traverse aan de Gasthuisring minder mensen terecht. Tijdens de openingstijden in de Cederstraat is er beheer aanwezig. Ook zijn er afspraken gemaakt over extra toezicht rondom de opvangplek.

Buslijn 450 niet meer naar Tilburg en Goirle

Buslijn 450, de bus van en naar Turnhout, rijdt ivm het Coronavirus niet meer naar Goirle en Tilburg.

Evenementen

Alle evenementen in Tilburg e.o. zijn afgelast. Inwoners die kaartjes voor een evenement hadden, worden persoonlijk geïnformeerd.

Afval ophalen

Het noodzakelijke gemeentelijke werk gaat door. Het BAT haalt het afval op en ook de ondergrondse containers worden geleegd. We krijgen ook vragen over de markten. Die kunt u gewoon bezoeken. Probeer wel voldoende afstand te houden van de andere bezoekers.

Geen kaartje bij fietsenstallingen

Bezoekers van de fietstenstallingen krijgen geen kaartje meer. Deze maatregel is genomen om een eventueel risico op besmetting met het Coronavirus te voorkomen. De stallingen blijven gewoon open. Dus u kunt uw fiets nog steeds gratis stallen. Zet je fiets wel op slot.

Verlenging maatregelen

Dinsdag 31 maart verlengde het kabinet de maatregelen die zondag 15 maart waren aangekondigd:

 • Scholen en kinderdagverblijven dicht t/m dinsdag 28 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Op Rijksoverheid.nl een lijst van deze beroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht t/m dinsdag 28 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten t/m dinsdag 28 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd t/m dinsdag 28 april.

VVV gesloten maar wel telefonisch bereikbaar

De VVV Tilburg is voor bezoekers sinds vrijdag 13 maart gesloten maar de dienstverlening gaat door. De VVV blijft tijdens de reguliere openingstijden bereikbaar via telefoon en mail. De medewerkers proberen inwoners met vragen over activiteiten in Tilburg en omgeving, zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Zwembaden en sportcomplexen gesloten

In het hele land gelden sinds maandagavond 23 maart aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus. Dit heeft ook effect op de gemeentelijke sportaccommodaties. Zo worden bijeenkomsten met meer dan 3 personen verboden en moeten personen minimaal 1.5 meter afstand houden. Sportbedrijf Tilburg volgt deze richtlijnen ook op. Zwembaden, ijsbanen en binnensportaccommodaties waren vanaf vrijdag 13 maart al gesloten voor bezoekers. Vanaf dinsdag 24 maart mogen bezoekers ook de buitensportcomplexen niet meer betreden. Deze maatregelen gelden tot nader order.

Deze maatregel heeft gevolgen voor de volgende gemeentelijke sportaccommodaties:

 • Recreatiebad Stappegoor
 • Sportcomplex Drieburcht
 • Zwembad Reeshof
 • Ireen Wüst IJsbaan
 • IJssportcentrum
 • Sportcomplex T-Kwadraat (ook fitness en squash)
 • Sporthallen
 • Gymzalen

Handhaving bij buitensportcomplexen

De mogelijkheden van de burgemeester en politie om actief te handhaven zijn uitgebreid. Dit betekent dat er vanaf nu ook boetes worden uitgedeeld als men sportpakken in de gemeente Tilburg betreedt.

Open voor onderwijs

Het kabinet heeft aangegeven dat de scholen open blijven voor kinderen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben. De binnensportaccommodaties blijven voor onderwijsinstellingen daarom beschikbaar.

Bewonersavonden gaan niet door

De gemeente had de komende weken een aantal bewonersavonden gepland. Die avonden gaan niet door. Dat geldt voor de bijeenkomsten t/m 1 juni. De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM. Het streven is om sociale contacten tussen inwoners zoveel mogelijk te beperken.