Beukendreef Berkel-Enschot

De beuken aan de Beukendreef vormen een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot. De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur duurzaam in stand houden en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Momenteel is de levensverwachting van deze bomen minder dan 15 jaar. Om in de toekomst een vitale boomstructuur te behouden, is groenonderhoud nodig. Dit voornemen is in een vroeg stadium besproken met een aantal bewoners, de Dorpsraad en de Stichting Stadsbomen. Tijdens de bewonersavond van 9 oktober zijnde plannen voor het eerst met alle bewoners besproken. Op deze pagina vindt u alle informatie over dit project.

Bewonersavond 9 oktober 2017

De gemeente en Brouwers groenaannemers hebben een korte presentatie gegeven over de aanleiding van de werkzaamheden en de noodzaak van het rooien van de bomen. Ook zijn de planning en de communicatie besproken. Na afloop zijn er gesprekken met de bewoners gevoerd en hebben bewoners reactieformulieren ingevuld.

Een filmpje van de bewonersavond is te zien via de link naar de website van de Schakel.

Het vervolg

Tijdens de bewonersavond bleek dat de meningen van de bezoekers niet op een lijn zaten. Een groep bewoners was het niet eens met het rooien van de bomen en er was een groep bewoners die de bomen zo snel mogelijk weg wil hebben. Er is gevraagd om meer transparantie in het proces en de mogelijkheid om mee te denken. De gemeente neemt dit signaal serieus.

De gemeente realiseert zich dat niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad om mee te denken in een gezamenlijke oplossing voor de Beukendreef. De situatie is met de dorpsraad Berkel-Enschot besproken. Er is afgesproken om te verkennen of de bewoners openstaan voor een proces waarin we, vanuit ieders belangen, komen tot een gedragen oplossing, waarbij de uitkomst van te voren niet vaststaat. De gemeente heeft bureau P2 gevraagd om als onafhankelijk procesbegeleider in dit proces op te treden. P2 gaat op korte termijn verkennende gesprekken voeren met bewoners, de dorpsraad en de gemeente. De dorpsraad adviseert P2 welke belangengroepen nog meer bij dit proces betrokken moeten worden.

Om ruimte te geven aan dit proces is een besluit over een ingreep minimaal tot het najaar van 2018 uitgesteld.