Derde spoor

Om de capaciteit voor het goederenverkeer via de Betuweroute te vergroten, wordt de spoorlijn tussen Zevenaar en Oberhausen (Duitsland) uitgebreid met een derde spoor. Tijdens de werkzaamheden rijden er meer treinen door Tilburg.

De werkzaamheden aan de Betuweroute startten op 20 april 2015 en lopen door tot 2022. Gedurende deze 8 jaar is de Betuweroute op verschillende momenten gedeeltelijk buiten bedrijf waardoor er extra goederentreinen rijden door Tilburg. Het normale aantal goederentreinen in 2016 werd geschat op 60 per dag, in 2017 waren dat er 65. Tijdens de omleidingsperiodes bedroeg het aantal treinen in 2016 ongeveer 115 goederentreinen per dag en in 2017 ongeveer 135 per dag.

Werkzaamheden Betuweroute
Periode
Eén week per vier weken in de jaren 2017-2022

Overlast

De extra goederentreinen zorgen voor extra overlast van geluid en trillingen. Uit onderzoek van Prorail (beheerder van het spoor) blijkt dat de trillingen geen schade veroorzaken aan woningen. Uit berekeningen blijkt dat de extra geluidoverlast en trillingen binnen de grenzen blijft van wat er per jaar wettelijk is toegestaan ten aanzien van veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid.

De gemeente Tilburg is net als de provincie Brabant blij met het vooruitzicht dat er na 2022 veel minder goederentreinen door Tilburg rijden. De gemeente houdt via ProRail de klachten uit Tilburg met betrekking tot overlast in de gaten. Bij meer klachten dan verwacht zal de gemeente onderzoek doen of daadwerkelijk wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Gevaarlijke stoffen

Het treinvervoer van gevaarlijke stoffen gaat nu vooral over de Betuweroute. Tijdens de werkzaamheden is het streven om dat zoveel mogelijk te blijven doen. Door nieuwe wetgeving zijn de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 april veel strenger, waardoor de situatie in Tilburg is verbeterd.

Klachten

Mensen die last hebben van de extra goederentreinen, kunnen dit melden bij Prorail. Prorail is op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:30 uur bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-776 72 45. U kunt uw klacht of melding ook online indienen via de website van ProRail.

Ministerie

Alle informatie over de werkzaamheden voor het derde spoor vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.