U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Groen

Tilburg investeert in groen

Tilburg investeert de komende jaren extra in groen. In de stad wordt ruimte gemaakt waar dat kan. Daarnaast verbetert de gemeente de kwaliteit van bestaand groen.

De gemeente trekt hier in de periode 2016-2018 2,8 miljoen euro voor uit. Doel hiervan is meer diversiteit in groen in de stad. Dat helpt bij klimaatadaptatie en levert voor inwoners meer beleefbaar groen op. Denk daarbij aan pluktuinen en bloemrijke bermen (bijenlinten). Als vervanging van bomen nodig is, zorgt de gemeente voor meer verschillende soorten bomen die aansluiten bij de stedelijke inrichting en minder overlast bezorgen.

Kaart

Via onderstaande link kunt u op de kaart zien welke stedelijke groengebieden in 2017 worden aangepakt.

Via de digitale bomenkaart kunt u meer te weten komen over het groen in uw omgeving. Op deze kaart staan alle 90.000 gemeentelijke bomen met soortnaam.

Opknapbeurt stedelijk groen

In 2017 knapt de gemeente het groen op in verschillende stadsparken en in cultuurhistorische 'Frankische driehoeken' zoals het Korvelplein. Ook de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Gilzerbaan en de Hoflaan komen aan bod, plus een deel van het beschermd dorpszicht Udenhout .

Waar nodig worden slechte bomen vervangen, plantvakken hersteld en grasvelden verbeterd. Het groen op deze locaties krijgt het hoogste kwaliteitsniveau (A) en er komen meer soorten groen (om de biodiversiteit te vergroten). Dat zorgt voor de toekomst voor een goed leefklimaat voor mensen, dieren en planten. Het oorspronkelijke ontwerp van de parken is hierbij uitgangspunt. Er worden geen paden veranderd of plantvakken verwijderd. Er komen nieuwe groenbeheerplannen voor de gebieden, om te borgen dat de A-kwaliteit van deze gebieden in stand blijft.

De gemeente is bezig met de voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor dit najaar. Om omwonenden op de hoogte te brengen van de werkzaamheden is voor alle gebieden een ontwerp opgesteld. Deze ontwerpen worden tijdens 3 verschillende inloopbijeenkomsten in mei gepresenteerd. Direct omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging via een bewonersbrief. De inrichting van de parken verandert niet. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het bestaande ontwerp. Zodra de uitvoeringsplanning bekend is, naar verwachting rond de zomer, volgt meer informatie.

Inloopbijeenkomsten

Er zijn 3 verschillende inloopbijeenkomsten waar de maatregelen om de kwaliteit van het groen te verbeteren worden gepresenteerd. Woensdag 17 mei is er een inloopbijeenkomst in MFA Het Spoor over de stadsparken Wilhelminapark, Groeseind, Rosmolen, Julianapark en Hasseltsekapel.

De plannen voor het groen in het Leijpark worden dinsdag 23 mei toegelicht in de Leijhoeve.
De ontwerpen voor de stadsparken Oude Dijk, Kromhoutpark, Korvelplein en Transvaalplein worden gepresenteerd op woensdag 24 mei in MFA Zuiderkwartier. De inloopbijeenkomsten vinden plaats tussen 19:00 en 20:00 uur.

Niet al het groen in het stedelijk gebied komt aan bod. De gemeente kiest voor een investering in parken met een cultuurhistorisch karakter, zoals het Wilhelminapark en het Leijpark. Ook de Frankische driehoeken zijn om die reden geselecteerd voor een opknapbeurt. Deze gebieden geven karakter aan de stad en zijn typerend voor Tilburg.