U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Groen

Tilburg investeert in groen

Tilburg investeert de komende jaren extra in groen. In de stad wordt ruimte gemaakt waar dat kan. Daarnaast verbetert de gemeente de kwaliteit van bestaand groen.

De gemeente trekt hier in de periode 2016-2018 2,8 miljoen euro voor uit. Doel hiervan is meer diversiteit in groen in de stad. Dat helpt bij klimaatadaptatie en levert voor inwoners meer beleefbaar groen op. Denk daarbij aan pluktuinen en bloemrijke bermen (bijenlinten). Als vervanging van bomen nodig is, zorgt de gemeente voor meer verschillende soorten bomen die aansluiten bij de stedelijke inrichting en minder overlast bezorgen.

Kaart

Via onderstaande link kunt u op de kaart zien welke stedelijke groengebieden in 2017 worden aangepakt.

Via de digitale bomenkaart kunt u meer te weten komen over het groen in uw omgeving. Op deze kaart staan alle 90.000 gemeentelijke bomen met soortnaam.

Opknapbeurt stedelijk groen

Niet al het groen in het stedelijk gebied komt aan bod. De gemeente kiest voor een investering in parken met een cultuurhistorisch karakter, zoals het Wilhelminapark en het Leijpark. Ook de Frankische driehoeken, zoals het Korvelplein, zijn om die reden geselecteerd voor een opknapbeurt. Deze gebieden geven karakter aan de stad en zijn typerend voor Tilburg.

Waarom opknappen?

Waar nodig worden slechte bomen vervangen, het snoeien van bomen, sier-, en bosplantsoen, groeiplaatsverbetering en het aanbrengen van stambescherming bij monumentale bomen, plantvakken hersteld en grasvelden verbeterd. Het groen op deze locaties krijgt het hoogste kwaliteitsniveau (A) en er komen meer soorten groen (om de biodiversiteit te vergroten). Dat zorgt voor de toekomst voor een goed leefklimaat voor mensen, dieren en planten. Het oorspronkelijke ontwerp van de parken is hierbij uitgangspunt. Er worden geen paden veranderd of plantvakken verwijderd. Er komen nieuwe groenbeheerplannen voor de gebieden, om te borgen dat de A-kwaliteit van deze gebieden in stand blijft.

In de afgelopen maanden is de gemeente bezig geweest met de voorbereidingen. Het groen is geïnventariseerd en vertaald naar een ontwerp. Deze ontwerpen zijn in mei van dit jaar in verschillende inloopbijeenkomsten gepresenteerd. De ingebrachte op en aanmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt. De inrichting van de parken verandert niet. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het bestaande ontwerp.

Wanneer start het werk?

De werkzaamheden in de verschillende stedelijke groengebieden zullen in de komende maanden uitgevoerd gaan worden. De werkzaamheden in het Leijpark starten vanaf maandag 30 oktober. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken.