U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Groen

Tilburg, natuurlijk!

Tilburg wil een gemeente zijn waar je gezond en gelukkig kunt leven. Een fijne plek voor mensen, dieren en planten.

Om te kunnen leven is de mens afhankelijk van de flora en fauna. Een groene omgeving geeft een gevoel van rust en geluk, beschermt tegen hitte en zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegstromen in de bodem. Dat betekent dat we als gemeente veel aandacht hebben voor de ontwikkeling en het beheer van het groen en dieren.

Ecologisch beheer en ontwikkeling

Ecologisch beheer

Gemeente Tilburg heeft een grote rol in het ecologisch beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte. Een aantal bermen in de stad wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen meer ruimte krijgen om te groeien. We laten waar mogelijk dode boomstronken liggen, plaatsen insectenhotels, creëren zandplekken voor graafbijen en planten bloemen en planten die voedsel bieden aan de wilde bij. Op verschillende plekken in de stad hebben we bloemmengsels gezaaid en bloembollen geplant.

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn verbindingen tussen natuurgebieden. Ze worden aangelegd zodat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen verschillende gebieden. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De zogenaamde groene schakels worden aangelegd om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. De verbindingszones zijn niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijk voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. In nieuwe natuur is ook vaak ruimte voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. In Tilburg worden verschillende ecologische verbindingszones aangelegd: bijv. rond de Oude Leij, de Hultensche Leij, Groote Leij en Reeshofweide & Lange Rekken. Bekijk de ligging van de ecologische verbindingszones via kaartbank brabant.

Tilburg zoemt

Tilburg is door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Een gemeente met deze titel helpt de bijen, door de biodiversiteit in de stad te vergroten. Onder andere door bomen en planten te planten met bloemen waar nectar in zit. Ook in de bermen van Tilburg zijn bloemen geplant waar bijen hun nectar uit kunnen halen. Verder gebruikt de gemeente zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. De organisatie Nederland Zoemt stimuleert gemeenten om bijvriendelijk te worden. Nederland Zoemt is een samenwerking van diverse natuurorganisaties.

Bomen

Soms moeten bomen gekapt worden, vanwege veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, planten we een nieuwe.

Via de digitale bomenkaart kunt u meer te weten komen over het groen in uw omgeving. Op deze kaart staan alle 90.000 gemeentelijke bomen met soortnaam.

Tobias Asserlaan

De gemeente gaat de Tobias Asserlaan opnieuw inrichten. Ter voorbereiding van de werkzaamheden moeten er in de straat 129 bomen verwijderd worden, omdat deze nu op kabels en leidingen staan. Dit kan tot beschadigingen leiden.

Er worden 213 bomen van verschillende soorten teruggeplant. Zo wil de gemeente de biodiversiteit vergroten en meer planten en dieren aantrekken in de wijk. Daarnaast zorgt het groen ervoor dat het water beter weg kan lopen bij extreme regenval en het zorgt voor verkoeling bij warm weer.

Baroniebaan

De bomenlaan aan de Baroniebaan vormt een belangrijke laan in Tilburg. De gemeente wil deze laan graag ook in de toekomst mooi en groen houden. Daarom is een plan van aanpak opgesteld. Hieruit blijkt dat het nodig is om 124 bomen in de middenberm te verwijderen van de bijna 700 op en langs de Baroniebaan. De bomen worden om en om verwijderd. Zo hebben de kronen van de overige bomen voldoende ruimte om gezond te blijven en zich ook in de toekomst goed te kunnen ontwikkelen. In de berm zaait de gemeente een bloemenmengsel om de biodiversiteit te verhogen.

De planning is om de bomen in september 2019 te verwijderen. De verwijderde bomen worden ergens anders in de stad gecompenseerd. Dat betekent dat er 124 nieuwe bomen geplant worden. De gemeente zoekt uit of dit kan in het westelijk deel van de stad. Als dat niet lukt, komen de bomen in het buitengebied.

Vervangen bomen Quirijnstok

De bestrating, riolering en verlichting in de wijk Quirijnstok zijn toe aan groot onderhoud (fase 3). Ter voorbereiding van deze werkzaamheden heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bomen in de Van Oosterzeestraat, Ingenhovenlaan, Nobelstraat, Ruynemanstraat, Van Breestraat en de Tetterodestraat. In de wijk zijn 262 bomen onderzocht. Helaas blijkt de kwaliteit van de bomen slechter dan de gemeente had verwacht.

In totaal worden er 47 bomen gekapt omdat:

  • Deze bomen een zodanig slechte toekomstverwachting hebben, die niet verbeterd kan worden door het nemen van maatregelen zoals het verbeteren van de (voedings-)bodem
  • Deze bomen te oud zijn om nog te kunnen herstellen
  • Deze bomen onveilig zijn

Een deel van de bomen (Ingenhovenlaan) wordt dit najaar herplant. De overige herplant staat gepland voor het najaar van 2019.