U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Kernwinkelgebied

Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met partijen zoals Wereldhave, Volker Wessels B.V., ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een veilige, aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Waar mensen graag winkelen, wonen en werken. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Stadskantoren en winkelplint

Er zijn plannen ontwikkeld om Stadskantoor 1 (de zwarte toren) te renoveren en uit te breiden met winkels. Tegenover Stadskantoor 1 komt de modeketen Primark. De gemeente trekt extra geld uit om het omliggende openbaar gebied van meer groen te voorzien. Ten slotte komt er een verbinding tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage.

Uitbreiding voor winkels en Stadskantoor 1

Op 7 maart 2016 heeft de gemeenteraad besloten om een aangepast stedenbouwkundig plan te maken voor de renovatie van Stadskantoor 1. Na dit besluit van begin maart heeft de gemeente met diverse belangenorganisaties gesproken over mogelijke varianten van de contour van Stadskantoor 1.  De uiteindelijke variant is besproken met de Omgevingscommissie. Daarin een uitbreiding voor winkels en het stadskantoor zelf, maar (veel) bescheidener dan in de eerdere plannen. Zo blijft bijvoorbeeld de afstand tussen de Heikese kerk en het Stadskantoor met minimaal 19 meter veel groter dan in eerdere plannen. Bij de Katterug en de Paleisring krijgen de marktkramen en de bomen meer ruimte.

Nieuwbouw Primark

Primark bouwt een nieuwe vestiging in Tilburg. Deze komt op de plek van het voormalige Stadskantoor 3. De verwachting is dat Primark eind 2018 de deuren gaat openen. Van de Ven/Van Schijndel bouwcombinatie is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Op de pagina veelgestelde vragen staat meer informatie over deze werkzaamheden.

Komst Hudson's Bay

Hudson's Bay bouwt een nieuwe vestiging op de plek van het voormalige V&D pand. De verwachting is dat Hudson's Bay in het najaar van 2017 open gaat.

hudson's bay
hudsons bay
Primark

Wonen in de binnenstad

In de plannen voor de binnenstad is ruimte voor het toevoegen van woonlagen boven de huidige winkels, 2 nieuwe woontorens en een plein aan de oostkant van de Emmapassage.

Schaduwstudies Pieter Vreedeplein

Er zijn twee zogenoemde voorlopige schaduwstudies gemaakt van het Pieter Vreedeplein. Er wordt een nieuw uitgebreid schaduwonderzoek uitgevoerd zodra het definitieve ontwerp voor de woontoren bekend is. Het voorlopige schaduwonderzoek wordt dan aangepast en vervangen. De huidige schaduwstudies zijn hieronder in pdf te downloaden of te bekijken.

Participatie in de openbare ruimte

Er wordt geïnvesteerd in de inrichting van de openbare ruimte door onder andere het aanpassen van de bestrating en het toevoegen van meer groen aan de binnenstad. Er wordt nagedacht over klimaatverandering en daarnaast zijn de sfeer, fiets- en wandelroutes en parkeren belangrijke thema's om de binnenstad leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Planteam

De gemeente wil deze plannen graag samen uitwerken met een planteam. Het planteam wordt gedurende de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte in een aantal bijeenkomsten gevraagd om mee te denken en te adviseren over het ontwerp en de inrichting. Van leden van het planteam wordt verwacht dat zij een achterban vertegenwoordigen. De tijdsduur dat het planteam in functie is schatten wij in op 3 jaar.

Nieuwe straat tussen Emmapassage en Pieter Vreedeplein

Om de looproutes en verbinding tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein te verbeteren komt er een doorgang. De straat loopt van de Emmapassage naar de Heuvelstraat en van de Heuvelstraat naar het Pieter Vreedeplein. De nieuwe straat staat uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan. Deze is ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoe komt de binnenstad er uit te zien?

Winkelstructuur binnenstad en ontwerp Stadskantoor

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Er is een nieuwe conceptvisie voor de binnenstad: 'Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw.' Welke toekomstige ontwikkelingen zien we voor de binnenstad van Tilburg? Hoe gaat onze binnenstad eruitzien? Hoe wordt de binnenstad economisch versterkt? Deze conceptvisie wordt besproken in het stadsgesprek op 15 februari 2017.

Detailhandel

De gemeenteraad heeft in 2015 het 'Eindrapport raadswerkgroep Detailhandel' vastgesteld. De raadswerkgroep is ingesteld om zich over het verbeteren van de winkelstructuur in het centrum en het snel veranderende detailhandellandschap (nationaal en lokaal) te laten informeren. In het eindrapport staan diverse aanbevelingen op het gebied van detailhandel. Deze voorstellen zullen (deels) worden verwerkt in de nog op te stellen retailagenda.

Partners Binnenstad

De gemeente werkt met aantal partners samen aan de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Tilburg kiest voor een duurzaam stadskantoor

Het vernieuwde stadskantoor 1 wordt toekomstbestendig ingericht door een aantal specifieke speerpunten:

  • Energieneutraal,
  • Duurzaam materiaal- en grondstofgebruik,
  • Gezond en vitaal,
  • Maatschappelijk verantwoord

De gemeente gaat voor de duurzaamheidsambitie BREEAM excellent. Uit het ontwerpproces van stadskantoor 1 is gebleken dat dit binnen het voorgestelde financiële kader mogelijk is. Samen met de Dutch Green Building Council en de BREEAM Expert van de gemeente Tilburg zijn de kaders rondom de certificering afgestemd. Uit de nadere ontwerpwerkzaamheden is gebleken dat volledige energieneutraliteit technisch niet realiseerbaar is. Er zijn eenvoudigweg meer zonnepanelen nodig dan er ruimte is op de aanwezige daken van stadskantoor 1. We gaan wel voor een flinke vermindering van de energieconsumptie in combinatie met de overige genoemde speerpunten.

Meer informatie staat in de concept casestudy (pdf,686KB).