Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Wandel een rondje door de binnenstad en je kan het bijna niet missen: er gebeurt veel in het kernwinkelgebied. Zoals het aanleggen van een nieuwe straat, de bouw van winkels en woningen en de komst van nieuw groen in de openbare ruimte. De grootste ingreep is de nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage. Deze verbinding heet de ‘Frederikstraat’. Wat deze ontwikkelingen betekenen, lees je in het Stedenbouwkundig plan ‘Verbinding Emmapassage – Pieter Vreedeplein Tilburg’. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 november 2017.

Download hier het stedenbouwkundig plan 'Verbinding Emmapassage- Pieter Vreedeplein Tilburg.

Waarom pakken we onze binnenstad aan?

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Het kernwinkelgebied is een van de zogenaamde deelgebieden van de Binnenstadsvisie 21e eeuw. De Binnenstadsvisie heeft als titel: ‘Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw’. Het college van B&W heeft deze visie op 11 juli 2017 vastgesteld. De Binnenstadsvisie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?' 

Bekijk de Binnenstadsvisie

De gemeente wil een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is. De visie is de kapstok voor de ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd passen deze ontwikkelingen bij een binnenstad van de 21e eeuw.  

Versterking van de winkelstructuur

Een belangrijk kenmerk van het kernwinkelgebied is  de hoofdwinkelstructuur van de historisch gegroeide Heuvelstraat. Ook het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage maken een belangrijk onderdeel uit van de winkelstructuur, maar deze zijn niet goed verbonden met de Heuvelstraat. Daarom zijn in het kernwinkelgebied de looproutes niet logisch. Dat wordt opgelost door een zogenaamde ladderstructuur. Die ontstaat door het aanleggen van de Frederikstraat, het openbaar maken van de Emmapassage en het transformeren van het Stadhuisplein tot een winkelstraat. De ladderstructuur is opgebouwd uit twee parallelle straten (de ‘stijlen’) met daarop aangesloten kortere haakse straten (de ‘sporten’). Door de nieuwe verbindingen is het straks mogelijk om verschillende ‘winkelrondjes’ te lopen.

Bekijk de ladderstructuur

Een compleet kernwinkelgebied 

De nieuwe verbinding van de Frederikstraat moet leiden tot een beter en meer geconcentreerd winkelaanbod. Het kernwinkelgebied wordt hierdoor compacter, functioneler en beter herkenbaar. Er worden nieuwe winkelpanden gebouwd, maar onderaan de streep komen er geen vierkante meters aan winkeloppervlakte bij. Dit komt doordat op een aantal locaties ook winkels verdwijnen. 

Bekijk de livestream van de werkzaamheden aan de Emmapassage

Betere combinatie van winkel- en woningaanbod

De gemeente wil graag meer bewoners en woningen in de binnenstad. Meer woningen in de binnenstad zorgen voor meer levendigheid, dynamiek en sociale veiligheid. Meer bewoners betekent ook extra bezoekers aan de binnenstad en draagvlak voor voorzieningen. De gemeente wil graag jonge starters in de stad behouden en wonen in de binnenstad is interessant voor deze doelgroep,. Tot slot zorgen meer woningen in de binnenstad voor een meer stedelijk karakter.

Revitalisatie van de openbare ruimte

Door het opnieuw inrichten van de omliggende openbare ruimte moet het kernwinkelgebied aangenamer worden, straten en pleinen beter met elkaar verbonden zijn en logische looproutes ontstaan. De ambities van de gemeente Tilburg voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het heeft ook een positieve invloed op biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, verblijfskwaliteit en gezondheid.

Partners

 

 

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.