U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Kernwinkelgebied

Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met partijen als Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Stadskantoren en winkelplint

Er zijn plannen gemaakt om Stadskantoor 1 (het zwarte gebouw) te renoveren en uit te breiden met winkels. Tegenover Stadskantoor 1 komt de modeketen Primark. Door het toevoegen van de winkels in Stadskantoor 1 en de komst van de Primark ontstaat een nieuwe winkelstraat. Ook de Hudson’s Bay vestigt zich in Tilburg met een nieuwe winkel in het voormalige gebouw van de V&D. Tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage wordt een nieuwe verbinding aangelegd met aan weerszijden van de straat winkels en woningen, 2 woontorens en een nieuw plein bij de Emmapassage. Tot slot trekt de gemeente extra geld uit om het omliggende openbare gebied te herinrichten en van meer groen te voorzien.

Uitbreiding voor winkels en Stadskantoor 1

Op 7 maart 2016 heeft de gemeenteraad besloten om een aangepast stedenbouwkundig plan te maken voor de renovatie van Stadskantoor 1. Na dit besluit van begin maart heeft de gemeente met diverse belangenorganisaties gesproken over mogelijke varianten van de contour van Stadskantoor 1.  De uiteindelijke variant is besproken met de Omgevingscommissie. Daarin een uitbreiding voor winkels en het stadskantoor zelf, maar (veel) bescheidener dan in de eerdere plannen. Zo blijft bijvoorbeeld de afstand tussen de Heikese kerk en het Stadskantoor met minimaal 19 meter veel groter dan in eerdere plannen.

Nieuwbouw Primark

Primark bouwt een nieuwe vestiging in Tilburg. Deze komt op de plek van het voormalige Stadskantoor 3. De verwachting is dat Primark in de loop van 2018 de deuren gaat openen. Van de Ven/Van Schijndel bouwcombinatie is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Op de pagina veelgestelde vragen staat meer informatie over deze werkzaamheden.

Komst Hudson's Bay

Hudson's Bay is hard aan het bouwen. Ze openen hun winkel in september 2017.

hudson's bay
hudsons bay

Wonen in de binnenstad

In de plannen voor de binnenstad is ruimte voor het toevoegen van woonlagen boven de huidige winkels, 2 nieuwe woontorens en een plein aan de oostkant van de Emmapassage.

Schaduwstudies Pieter Vreedeplein

Er zijn twee zogenoemde voorlopige schaduwstudies gemaakt van het Pieter Vreedeplein. Er wordt een nieuw uitgebreid schaduwonderzoek uitgevoerd zodra het definitieve ontwerp voor de woontoren bekend is. Het voorlopige schaduwonderzoek wordt dan aangepast en vervangen. De huidige schaduwstudies zijn hieronder in pdf te downloaden of te bekijken.

Participatie in de openbare ruimte

Er wordt geïnvesteerd in de inrichting van de openbare ruimte door onder andere het aanpassen van de bestrating en het toevoegen van meer groen aan de binnenstad. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Sfeer, fiets- en wandelroutes en parkeren zijn belangrijke thema's om de binnenstad leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Planteam

De gemeente werkt de plannen voor de openbare ruimte samen uit met een planteam. In dit planteam zijn bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden vertegenwoordigd. De ca. 14 leden van het planteam vertegenwoordigen allen een achterban en zij denken mee en adviseren over de ontwerpen voor de openbare ruimte. Eind 2016 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en het proces zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen.

Nieuwe straat tussen Emmapassage en Pieter Vreedeplein

Om de looproutes en verbinding tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein te verbeteren komt er een doorgang. De straat loopt van de Emmapassage naar de Heuvelstraat en van de Heuvelstraat naar het Pieter Vreedeplein. De nieuwe straat staat uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan. Deze is ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoe komt de binnenstad er uit te zien?

Winkelstructuur binnenstad en ontwerp Stadskantoor

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Op 11 juli stelde het college van B&W de economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw vast. De titel is: 'Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw'.
De binnenstadvisie geeft antwoord op de vraag: 'Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?' We willen namelijk een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is.

Detailhandel

De gemeenteraad heeft in 2015 het 'Eindrapport raadswerkgroep Detailhandel' vastgesteld. De raadswerkgroep is ingesteld om zich over het verbeteren van de winkelstructuur in het centrum en het snel veranderende detailhandellandschap (nationaal en lokaal) te laten informeren. In het eindrapport staan diverse aanbevelingen op het gebied van detailhandel. Deze voorstellen zullen (deels) worden verwerkt in de nog op te stellen retailagenda.

Partners Binnenstad

De gemeente werkt met aantal partners samen aan de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Tilburg kiest voor een duurzaam stadskantoor

Het vernieuwde stadskantoor 1 wordt toekomstbestendig ingericht door een aantal specifieke speerpunten:

  • Energieneutraal,
  • Duurzaam materiaal- en grondstofgebruik,
  • Gezond en vitaal,
  • Maatschappelijk verantwoord

De gemeente gaat voor de duurzaamheidsambitie BREEAM excellent. Uit het ontwerpproces van stadskantoor 1 is gebleken dat dit binnen het voorgestelde financiële kader mogelijk is. Samen met de Dutch Green Building Council en de BREEAM Expert van de gemeente Tilburg zijn de kaders rondom de certificering afgestemd. Uit de nadere ontwerpwerkzaamheden is gebleken dat volledige energieneutraliteit technisch niet realiseerbaar is. Er zijn eenvoudigweg meer zonnepanelen nodig dan er ruimte is op de aanwezige daken van stadskantoor 1. We gaan wel voor een flinke vermindering van de energieconsumptie in combinatie met de overige genoemde speerpunten.

Meer informatie staat in de concept casestudy (pdf,686KB).