Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Wandel een rondje door de binnenstad en je kan het bijna niet missen: er gebeurt veel in het kernwinkelgebied. Zoals het aanleggen van een nieuwe straat, de bouw van winkels en woningen en de komst van nieuw groen in de openbare ruimte. De grootste ingreep is de nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage. Deze verbinding heet de ‘Frederikstraat’. Wat deze ontwikkelingen betekenen, lees je in het Stedenbouwkundig plan ‘Verbinding Emmapassage – Pieter Vreedeplein Tilburg’. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 november 2017.

Download hier het stedenbouwkundig plan 'Verbinding Emmapassage- Pieter Vreedeplein Tilburg.

Waarom pakken we onze binnenstad aan?

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Het kernwinkelgebied is een van de zogenaamde deelgebieden van de Binnenstadsvisie 21e eeuw. De Binnenstadsvisie heeft als titel: ‘Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw’. Het college van B&W heeft deze visie op 11 juli 2017 vastgesteld. De Binnenstadsvisie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?' 

Bekijk de Binnenstadsvisie

De gemeente wil een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is. De visie is de kapstok voor de ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd passen deze ontwikkelingen bij een binnenstad van de 21e eeuw.  

Versterking van de winkelstructuur

Een belangrijk kenmerk van het kernwinkelgebied is  de hoofdwinkelstructuur van de historisch gegroeide Heuvelstraat. Ook het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage maken een belangrijk onderdeel uit van de winkelstructuur, maar deze zijn niet goed verbonden met de Heuvelstraat. Daarom zijn in het kernwinkelgebied de looproutes niet logisch. Dat wordt opgelost door een zogenaamde ladderstructuur. Die ontstaat door het aanleggen van de Frederikstraat, het openbaar maken van de Emmapassage en het transformeren van het Stadhuisplein tot een winkelstraat. De ladderstructuur is opgebouwd uit twee parallelle straten (de ‘stijlen’) met daarop aangesloten kortere haakse straten (de ‘sporten’). Door de nieuwe verbindingen is het straks mogelijk om verschillende ‘winkelrondjes’ te lopen.

Bekijk de ladderstructuur

Een compleet kernwinkelgebied 

De nieuwe verbinding van de Frederikstraat moet leiden tot een beter en meer geconcentreerd winkelaanbod. Het kernwinkelgebied wordt hierdoor compacter, functioneler en beter herkenbaar. Er worden nieuwe winkelpanden gebouwd, maar onderaan de streep komen er geen vierkante meters aan winkeloppervlakte bij. Dit komt doordat op een aantal locaties ook winkels verdwijnen. 

Betere combinatie van winkel- en woningaanbod

De gemeente wil graag meer bewoners en woningen in de binnenstad. Meer woningen in de binnenstad zorgen voor meer levendigheid, dynamiek en sociale veiligheid. Meer bewoners betekent ook extra bezoekers aan de binnenstad en draagvlak voor voorzieningen. De gemeente wil graag jonge starters in de stad behouden en wonen in de binnenstad is interessant voor deze doelgroep,. Tot slot zorgen meer woningen in de binnenstad voor een meer stedelijk karakter.

Revitalisatie van de openbare ruimte

Door het opnieuw inrichten van de omliggende openbare ruimte moet het kernwinkelgebied aangenamer worden, straten en pleinen beter met elkaar verbonden zijn en logische looproutes ontstaan. De ambities van de gemeente Tilburg voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het heeft ook een positieve invloed op biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, verblijfskwaliteit en gezondheid.

Het stedenbouwkundig plan is hieronder te downloaden of te bekijken.

Deelprojecten

Tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage wordt een nieuwe verbinding aangelegd met aan weerszijden van de straat winkels en woningen, 2 woontorens en een nieuw plein die aansluit op de nieuwe verbinding en de Emmapassage. De Emmapassage krijgt een upgrade zodat de uitstraling aansluit bij de ambities voor de nieuwe verbinding. Stadskantoor 1 wordt gerenoveerd en uitgebreid met winkels aan de zijde van de Stadhuisstraat. Tegenover Stadskantoor 1 komt een nieuwe vestiging van de modeketen Primark. Door het toevoegen van winkels in Stadskantoor 1 en de komst van de Primark wordt de Stadhuisstraat getransformeerd tot een winkelstraat die aansluit op de Emmapassage. De Canadese winkelketen Hudson’s Bay is opende al een nieuwe winkel in het voormalige gebouw van de V&D.

De Frederikstraat als nieuwe verbinding

De nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage wordt als een extra 'sport' aan de ladderstructuur toegevoegd. Deze krijgt de naam 'Frederikstraat.' Een deel van de verbinding tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is open. Het heeft een bijzondere overkapping met een buitenklimaat.

Het tweede deel richting de Heuvelstraat wordt begin 2018 opgeleverd. De verbinding tussen de Heuvelstraat en de Emmapassage volgt later. Het ontwerpproces voor dit gebied is in volle gang en de bestemmingsplanprocedure wordt na de zomer van 2017 opgestart. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden hiervoor op zijn vroegst in Q3 van 2018 starten.

Nieuwbouw Primark

Primark bouwt een nieuwe vestiging in Tilburg op de plek van het voormalige Stadskantoor 3. Van de Ven/Van Schijndel bouwcombinatie is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Op de pagina veelgestelde vragen staat meer informatie over deze werkzaamheden. De verwachting is dat Primark in de loop van 2018 de deuren gaat openen.

Hudson's Bay in voormalig V&D gebouw

De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay is gevestigd in het voormalige V&D gebouw. Tilburg was één van de eerste locaties waar Hudson's Bay een winkel opende. Het V&D gebouw is gerenoveerd, zodat het qua uitstraling aansluit op de nieuwe verbinding. Het gebouw heeft een open karakter met veel glaswerk. De winkel ging open op 21 september 2017.

Wonen in de binnenstad

Boven de nieuwe winkels langs de nieuwe verbinding worden woningen gebouwd. Ook worden twee woontorens gebouwd; één aan het Pieter Vreedeplein en één op het huidige Hendrikhof langs de nieuwe verbinding. Het toevoegen van woningen in de binnenstad draagt bij aan de gewenste levendigheid, dynamiek, leefbaarheid en sociale veiligheid. Het woonprogramma is vastgesteld op 24.000 m2 bvo (ca. 18.000 m2 netto). De twee woontorens zijn nodig om het woonprogramma stedenbouwkundig in te passen in het plangebied en tot de gewenste verdichting in de binnenstad te komen. Daarnaast krijgt de binnenstad een meer urbaan karakter door de hoogteaccenten. Voor het toevoegen van de woningen is een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd naar de gewenste locaties voor hoogbouw. De zoekgebieden zijn vervolgens aangegeven in het stedenbouwkundig plan 'Verbinding Emmapassage - Pieter Vreedestraat Tilburg'

Renovatie Stadskantoor 1 en uitbreiding voor winkels

Op 7 maart 2016 besloot de gemeenteraad een aangepast stedenbouwkundig plan te maken voor de renovatie van Stadskantoor 1. Na dit besluit van begin maart heeft de gemeente met diverse belangenorganisaties gesproken over mogelijke varianten van de contour van Stadskantoor 1.  De uiteindelijke variant is besproken met de Omgevingscommissie. Het Stadskantoor wordt uitgebreid en er wordt ruimte gemaakt voor winkels aan de zijde van de Stadhuisstraat. Wel is de uitbreiding (veel) bescheidener dan in de eerdere plannen. Zo blijft bijvoorbeeld de afstand tussen de Heikese kerk en het Stadskantoor met minimaal 19 meter veel groter dan in eerdere plannen. De sloopwerkzaamheden starten in oktober 2017.

Er zijn 2 zogenoemde voorlopige schaduwstudies gemaakt om het effect van de nieuwe woontoren aan het Pieter Vreedeplein op de bezonning aan te duiden. Er wordt een nieuw uitgebreid schaduwonderzoek uitgevoerd zodra de definitieve contour voor de woontoren bekend is. Het voorlopige schaduwonderzoek wordt dan aangepast en vervangen.

De voorlopige schaduwstudies kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Herinrichting en vergroening van de openbare ruimte

Het omliggende openbare gebied wordt heringericht en van meer groen voorzien. Zo wordt bijvoorbeeld de bestrating op veel plekken aangepast. De herinrichting moet eraan bijdragen dat het kernwinkelgebied herkenbaarder wordt, straten en pleinen beter met elkaar verbonden zijn en logische looproutes ontstaan. De ambities voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Daarnaast zijn sfeer, fiets- en wandelroutes, bevoorrading en (fiets-)parkeren belangrijke thema's om de binnenstad leefbaarder en aantrekkelijker te maken. De aansluiting en herkenbaarheid van de nieuwe verbinding is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp. De nieuwe verbinding krijgt een hoogwaardige uitstraling en kwaliteit die herkenbaar is.

De gemeente werkt de plannen voor de openbare ruimte samen uit met een planteam. In dit planteam zijn bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden vertegenwoordigd. De ca. 14 leden van het planteam vertegenwoordigen allen een achterban en zij denken mee en adviseren over de ontwerpen voor de openbare ruimte. Eind 2016 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en het proces zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen.

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Het kernwinkelgebied is een van de deelgebieden van de Binnenstadsvisie 21e eeuw. Het vormt de kapstok voor de ontwikkelingen in het gebied.

Op 11 juli 2017 stelde het college van B&W de economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw vast. De titel is: 'Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw'.
De binnenstadvisie geeft antwoord op de vraag: 'Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?' We willen namelijk een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is.

De Binnenstadsvisie 21e eeuw is hieronder te downloaden of te bekijken.