Koningsoord

Definitief ontwerp Koningsoord vastgesteld

Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundig plan voor de eerste plandelen binnen Koningsoord is gereed en op 14 februari 2017 bestuurlijk vastgesteld door college van B&W.

Gedetailleerde uitwerking

Het definitief ontwerp is een meer gedetailleerde uitwerking van het eerder vastgestelde voorlopig ontwerp. Er is onder andere specifiek ingegaan op de verkaveling van de woningen, wegen, bomen, fiets- en autoparken, het nieuwe winkelcentrum en het nieuwe park binnen Koningsoord. Met de vaststelling van dit plan heeft bouwbedrijf Heijmans een nieuwe basis om haar plannen verder vorm te geven. Heijmans richt zich nu op de technische uitwerking van onder andere het rioleringsstelsel, de nutsvoorzieningen en het voorbereiden van diverse fysieke werkzaamheden die straks moeten worden uitgevoerd.

Infrastructuur

In december 2016 heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de infrastructuur in Koningsoord, met name over de relatie tussen de Koningsoordlaan en de spoorwegovergangen. Dit besluit is verwerkt in het definitief ontwerp. Voor spoorwegovergang De Kraan geldt als uitgangspunt dat deze open blijft. Voor de Raadhuisstraat geldt dat een nieuw onafhankelijk onderzoek wordt uitgezet om, met respect voor de kaders van het ontwerp bestemmingsplan Koningsoord, te onderzoeken of de spoorwegovergang tóch open kan blijven. De eerste contacten met belanghebbende (o.a. de Dorpsraad Berkel-Enschot) over de uitvoering van het raadsbesluit hebben inmiddels plaatsgevonden.