Landschapspark Pauwels

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en industrie samenkomen.

Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken 10 partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande (verborgen) kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen geïnteresseerden in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden in het Hart van Brabant. En dat is niet het enige. Ook op het gebied van water, natuur en duurzame landbouw zijn de ambities hoog.

Ambities

Waterparklandschap

Een van de ambities is de ontwikkeling van een grootschalig waterparklandschap. Bij hevige regenbuien kan het water hier worden opgeslagen en krijgen bewoners in Tilburg Noord geen natte voeten. Een waterpark helpt ook bij het natuurlijk zuiveren van water en kan voorzien in schone energie. Bovendien biedt wateropslag uitkomst in tijden van droogte en zorgt het voor verkoeling bij hitte. De bedoeling is om het waterpark zo in te richten, dat het ook aantrekkelijk is voor fietsers en wandelaars.

Recreatieve aantrekkelijkheid

Daarmee komt een ander aspect in beeld: het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid. Landschapspark Pauwels, een plek vol (verborgen) schatten waar altijd iets te beleven is. Aan natuurschoon geen gebrek. De Brand, het Noorderbos, Lobelia en de Leemkuilen zijn een aantal voorbeelden van bestaande parels. Door ze met elkaar te verbinden, recreatieve routes aan te leggen, recreatieve mogelijkheden toe te voegen  en het gebied op een natuurlijke manier aan te sluiten bij de stad, ontstaat een aantrekkelijk recreatiegebied. Met extra groen op verschillende plekken, ontstaat een parkachtige uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere bomentuin (arboretum).

Versterken natuurnetwerk Brabant

De aanwezige natuurgebieden zijn belangrijke kwaliteiten. Een verdere ontwikkeling en versterking hiervan vergroot de impact en aantrekkelijkheid. Terughoudendheid met het toevoegen van nieuwe recreatieve voorzieningen is geboden bij stiltegebieden met grote ecologische waarden zoals De Brand. Over de N261 van Waalwijk naar Tilburg wordt een bijzondere brug - een recroduct - aangelegd. Zo kunnen kleinere dieren, zoals kikkers en marters, gemakkelijk van het ene gebied naar het andere. En het unieke is dat ook mensen deze brug kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te wandelen.

Verduurzaming landbouw

Minstens zo belangrijk is de landbouw een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden. Duurzaam en van meerwaarde voor het landschap, bijvoorbeeld omdat ze een rol hebben bij het natuurbeheer. Maar ook rechtstreeks verse producten voor de stad en het opwekken van duurzame energie. Grondeigenaren worden gestimuleerd om ook zelf met ideeën te komen.

Betrokkenheid geïnteresseerden

Inbreng van geïnteresseerden wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Op die manier verbinden mensen zich op een natuurlijke manier met de ontwikkeling van dit landschap en dragen ze bij aan een gebied waar ze zich thuis voelen. Van boerencamping tot kinderopvang en van ommetjes vanuit de wijk tot een verrassende ontspanningsplek... alle ideeën zijn welkom. Het is op dit moment niet mogelijk om persoonlijk bericht terug te sturen. De ingediende ideeën dienen nu ter inspiratie voor de ontwikkeling van de plannen voor dit gebied. Ideeën voor park Pauwels kunt u sturen naar info@parkpauwels.nl

Partners

De gemeenten Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure hebben afspraken gemaakt om Landschapspark Pauwels verder te ontwikkelen. Eind 2018 moeten de plannen verder zijn uitgewerkt in een ruimtelijk plan.

Lopende projecten

Ook al is het gebied nog volop in ontwikkeling, er is al veel te doen en te beleven in Park Pauwels. Een wereldattractie van formaat is natuurlijk De Efteling. En voor wie graag wandelt, zijn Lobelia en Huis ter Heide een aanrader. Of het Noorderbos. Fietsen huren om de streek te verkennen, streekproducten kopen, een kop koffie drinken... het kan allemaal.

Uitkomsten enquête

In 2017 hield Natuurmonumenten een enquête in dit gebied. Ruim 400 personen gaven hun mening over Park Pauwels. De rode draad in de reacties is 'behoud de openheid en de variatie', 'ga het niet volbouwen', 'verbeter het landschap', 'zorg voor meer mogelijkheden om in het gebied te wandelen en te fietsen' en 'zorg er ook voor dat je gemakkelijk naar het gebied toe kunt'.

Vragen en antwoorden

Is er al informatie over de plannen?

Er is een document waarin de richting voor het gebied is beschreven: 'wat voor soort gebied is het nu en wat zou het in de toekomst moeten zijn'. U kunt het opvragen via info@parkpauwels.nl. Dit document wordt nu verder uitgewerkt in een masterplan. In dit ruimtelijke plan staat een uitvoeringsprogramma met verschillende projecten voor ongeveer 10 jaar. Eind 2018 is het masterplan gereed.

Kan ik op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond Landschapspark Pauwels?

Zodra er meer bekend is, is dat te lezen op deze website.

Waar komt de naam Pauwels vandaan?

Edelman Pauwels van Haastrecht was eind 14e eeuw heer van Loon op Zand, Tilburg en Drunen. Hij was een belangrijk en invloedrijk man in Brabant en had hoge posten aan het hof in Holland. Hij bouwde het Witte Kasteel in Loon op Zand.

Wat gebeurt er met de oude zandafgraving, de Noorderplas?

In verband met veiligheid en ontwikkeling van een natuurfunctie kreeg Heijmans Wegen BV in 2008 de opdracht om de Noorderplas minder diep te maken. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2018 afgerond. De plas heeft dan een veilige diepte. Bovendien is er dan een 'leeflaag' aangebracht, zodat de natuur zich kan ontwikkelen.
De provincie controleert op de juiste diepte en waterschap De Dommel ziet toe op de kwaliteit van het water in het gebied. Bij de ontwikkeling van het landschapspark Pauwels wordt bekeken of en welke (andere) kwaliteiten de Noorderplas kan hebben in de toekomst.