Landschapspark Pauwels

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en industrie samenkomen.

Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken 10 partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande (verborgen) kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen geïnteresseerden in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden in het Hart van Brabant. En dat is niet het enige. Ook op het gebied van water, natuur en duurzame landbouw zijn de ambities hoog.

Landschapstriënnale 2021

Op 7 april 2021 ging de documentaire ‘Een bloeiend bedrijf in een boeiend landschap’ van documentairemaker Ruut van der Beele in première. In deze documentaire wordt de balans tussen de economische ontwikkelingen en een aantrekkelijk landschap onderzocht met een focus op Landschapspark Pauwels bij Tilburg. De eigenaren van 5 ondernemingen in de omgeving vertellen hoe zij tegen het landschap aankijken. Ook geven landschapsarchitecten en een landschapskunstenaar hun visie op de boeiende relatie tussen economie en landschap. Het doel is te verkennen of en welke wisselwerking er is tussen bedrijven en hun omgeving. De documentaire bekijken kan via onderstaande link naar YouTube.

Van Gogh Nationaal Park

Deze documentaire werd gemaakt in het kader van de Landschapstriënnale 2021. Elke 3 jaar wordt ergens in Nederland de Landschapstriënnale georganiseerd. Voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, zich ermee verbonden voelt en er graag is. De 5e editie van de Triënnale vond plaats in het Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant. Met als thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ werden 10 concrete, internationaal relevante landschappelijke opgaven die spelen in deze regio uitgelicht.

Ambities

Waterparklandschap

Een van de ambities is de ontwikkeling van een grootschalig waterparklandschap. Bij hevige regenbuien kan het water hier worden opgeslagen en krijgen bewoners in Tilburg Noord geen natte voeten. Een waterpark helpt ook bij het natuurlijk zuiveren van water en kan voorzien in schone energie. Bovendien biedt wateropslag uitkomst in tijden van droogte en zorgt het voor verkoeling bij hitte. De bedoeling is om het waterpark zo in te richten, dat het ook aantrekkelijk is voor fietsers en wandelaars.

Recreatieve aantrekkelijkheid

Daarmee komt een ander aspect in beeld: het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid. Landschapspark Pauwels, een plek vol (verborgen) schatten waar altijd iets te beleven is. Aan natuurschoon geen gebrek. De Brand, het Noorderbos, Lobelia en de Leemkuilen zijn een aantal voorbeelden van bestaande parels. Door ze met elkaar te verbinden, recreatieve routes aan te leggen, recreatieve mogelijkheden toe te voegen  en het gebied op een natuurlijke manier aan te sluiten bij de stad, ontstaat een aantrekkelijk recreatiegebied. Met extra groen op verschillende plekken, ontstaat een parkachtige uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere bomentuin.

Versterken natuurnetwerk Brabant

De aanwezige natuurgebieden zijn belangrijke kwaliteiten. Een verdere ontwikkeling en versterking hiervan vergroot de impact en aantrekkelijkheid. Terughoudendheid met het toevoegen van nieuwe recreatieve voorzieningen is geboden bij stiltegebieden met grote ecologische waarden zoals De Brand. Over de N261 van Waalwijk naar Tilburg wordt een bijzondere brug - een recroduct - aangelegd. Zo kunnen kleinere dieren, zoals kikkers en marters, gemakkelijk van het ene gebied naar het andere. Het unieke aan deze brug is dat ook mensen deze kunnen gebruiken.

Verduurzaming landbouw

Minstens zo belangrijk is een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de landbouw. Duurzaam en van meerwaarde voor het landschap, bijvoorbeeld omdat ze een rol hebben bij het natuurbeheer. Maar ook rechtstreeks verse producten leveren voor de stad en duurzame energie opwekken. Grondeigenaren worden gestimuleerd om zelf met ideeën te komen.

Masterplan gereed

De gemeenten Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure hebben afspraken gemaakt om Landschapspark Pauwels verder te ontwikkelen. Deze plannen zijn uitgewerkt in een ruimtelijk plan, het zogeheten Masterplan. Dit is een algemeen plan dat omschrijft hoe landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw, water én recreatie  in samenhang met elkaar versterkt kunnen worden. In het plan zijn de volgende doelen uitgewerkt:

  • verbeteren van de kwaliteit van het cultuurlandschap
  • realiseren van een waterlandschap als identiteit van het gebied
  • recreatie en bereikbaarheid verbeteren
  • kracht, impact en aantrekkelijkheid van natuurgebieden vergroten
  • verduurzamen van de landbouw
  • leveren van een waardevolle bijdrage aan de energietransitie
  • aantrekkelijker maken van het landschap in z'n geheel

Hoe nu verder?

Nu het Masterplan gereed is, begint het pas. Bij het masterplan horen allerlei projecten die de partners in een periode van 10 jaar willen uitvoeren. Bij die projecten worden geïnteresseerde burgers, ondernemers en instanties betrokken. Bij ieder project gaat het om maatwerk. Ook is er ruimte voor (burger)initiatieven goed passen in de realisering van het landschapspark zoals het masterplan beoogt en zijn particulieren in de gelegenheid om grond beschikbaar te stellen voor het aanleggen van struinpaden door het landschap, tot het aanleggen van een poel. Met het masterplan als basis hopen we dat de komende jaren vele initiatieven ontstaan.
Geïnteresseerd in het totale masterplan? U kunt een digitale versie van het plan opvragen via info@landschapsparkpauwels.nl.

Lopende projecten

Ook al is het gebied de komende jaren volop in ontwikkeling, er is al veel te doen en te beleven in Landschapspark Pauwels. Een wereldattractie van formaat is natuurlijk De Efteling. En voor wie graag wandelt, zijn Lobelia en Huis ter Heide een aanrader. Of het Noorderbos. Of bezoek de educatieve boerderij Pauwelshoeve aan het Moleneind in Loon op Zand. Fietsen huren om de streek te verkennen, streekproducten kopen, een kop koffie drinken... het kan allemaal.

Pauwels Onderweg

Zelf ervaren hoe bijzonder Landschapspark Pauwels is? Stap dan op de fiets en rijd de route Pauwels Onderweg. Een (virtuele) fietsroute langs interessante locaties en bezienswaardigheden. Te fietsen op een tijdstip dat voor u uitkomt, maar ook virtueel te bekijken vanaf de computer of smartphone. Fietsers kunnen onderweg afstappen (of digitaal klikken op een locatie) om iets te zien of lezen over de plek. Op sommige locaties is het mogelijk om een rondleiding te volgen (vooraf te boeken) of een streekproduct te proeven en/of te kopen. 

Wethouder Jacobs van de gemeente Tilburg en wethouder Bruijniks van de gemeente Loon op Zand fietsten de route. Daar werd een filmpje van gemaakt. 

Knooppunten

De route is in totaal 44 kilometer lang en loopt via het knooppuntennetwerk. Fietsers kunnen op elke plek beginnen. Soms moet even van de route afgeweken worden om iets te beleven. Dit is te lezen in de routebeschrijving. Tussen knooppunt 36 en 41 is de route in te korten. Het is mogelijk om de route ook in 2 keer te fietsen.