Noad-terrein

Ook in Tilburg is het mogelijk om samen met anderen je eigen huis te bouwen. Eén van de terreinen waarop bewoners gezamenlijk een eigen huis mogen gaan bouwen is het Noad-terrein.

Samen met anderen een eigen huis bouwen, noemen we Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortgezegd CPO. Samen met anderen wordt grond gekocht, ontworpen, een vergunning aangevraagd en uiteindelijk gebouwd. Door dat allemaal samen te doen kan flink worden bespaard. En je nieuwbouwhuis voldoet voor 100% aan jullie wensen. Het college heeft het besluit om te bouwen op het Noad terrein goedgekeurd. Meer daarover is te lezen in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

18 tot 35 woningen

Op het Noad-terrein is ruimte voor zo’n 18 tot 35 woningen. Het terrein is ongeveer 4 hectare groot en iets meer dan de helft kan ingezet worden voor de CPO ontwikkeling. Dit heeft te maken met de geluidscirkel die over het terrein loopt vanwege Barge Terminal Loven aan de overkant van het kanaal. Andere functies dan wonen kunnen eventueel wel binnen de geluidscirkel komen. Voor het Noad-terrein moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, waarin de regels worden vastgelegd om hier te bouwen. In het collegebesluit is terug te lezen dat bebouwing qua hoogte moet aansluiten bij de Melis Stokestraat en dat het bij voorkeur grondgebonden woningen worden.

Wie kunnen meedoen?

De gemeente verhuurt of verkoopt de grond alleen aan mensen die samen een collectief vormen en daadwerkelijk op deze plek gaan wonen. De deelnemers aan het collectief zijn opdrachtgever voor de ontwikkeling, waarbij ze zich mogen laten adviseren door een professionele partij van hun keuze. De gronden worden dus niet verkocht of verhuurd aan ontwikkelaars, aannemers, beleggers of individuele bewoners.

De gemeente Tilburg is ook geïnteresseerd in vormen van wonen waarbij zorg en/of werken wordt gecombineerd. Als het verkoop- en selectiedocument wordt gepubliceerd kunnen collectieven een plan indienen om hun eigen woning te bouwen. Het ontwerp voor de inrichting van de openbare wordt door de gemeente gemaakt, in overleg met belanghebbenden. De ingediende plannen moeten voldoen aan de criteria die in het verkoop- en selectiedocument staan en aan de globale stedenbouwkundige visie die voor het terrein is gemaakt. De gemeente beoordeelt de ingezonden plannen en kiest één of meerdere partijen die hun initiatief mogen realiseren.

Planning

Eind juni licht de gemeente de stedenbouwkundige visie toe aan omwonenden. Begin juli gaat de gemeente in gesprek met CPO collectieven die zich al hebben gemeld bij de gemeente. Zo kunnen de ideeën en wensen van de omgeving en eventuele toekomstige bewoners verwerkt worden in een definitieve stedenbouwkundige visie. 

Het is de bedoeling om het verkoop- en selectiedocument, een planning en de definitieve stedenbouwkundige visie in het 4e kwartaal van 2021 op deze pagina openbaar te maken.

Meer informatie

Op deze pagina staat altijd de meest actuele stand van zaken over dit project.

Vragen? Neem dan contact op met Manoe Ruhé van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen, m.u.v. woensdag bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 50 17 28 10 en per e-mail manoe.ruhe@tilburg.nl.