Pater van den Elsenplein: inrichting nieuw plein

Door de komst van de nieuwe Jumbo en de sloop van het oude pand, is er veel ruimte ontstaan op het Pater van den Elsenplein. Ruimte voor parkeren, meer groen en plekken om elkaar te ontmoeten. Naar verwachting is het nieuwe plein eind 2021 klaar voor gebruik.

Over het ontwerp van het plein heeft een groep buurtbewoners en wijkpartners de afgelopen 2 jaar meegedacht. Zij hebben aandachtspunten, wensen en ideeën uit de buurt ingebracht. Bij het nieuwe plein is dan ook aandacht voor veiligheid, parkeren, water en groen. Ook komen er verschillende ontmoetingsplekken en krijgen de bewoners aan het plein een geveltuintje. 
Ook legt de gemeente wadi’s aan. Dit zijn lager gelegen delen die het regenwater goed opvangen. Zo zakt er meer regenwater in de bodem. Dit is nodig om verdroging tegen te gaan.

In onderstaand filmpje vertellen de werkgroepleden welke stappen er de afgelopen tijd zijn doorlopen.

Groen wijkplein

Het Pater van den Elsenplein is straks de centrale plek van, en voor de buurt. Het wordt een groen wijkplein met goede verbindingen met de buurt, waar het fijn is om te zijn.

Kenmerken van het plein worden:

  • Een open, groen, sociaal en veilig plein waar iets te doen is
  • Een autovrije promenade tussen de Jumbo en het wijkcentrum
  • Goede verbindingen met de zijstraten aan de noordkant
  • Genoeg parkeerplekken
  • Veel, verschillende bomen, groen en schaduw
  • Leuke plekken om te verblijven, zitten of spelen of iets te organiseren met de buurt
  • Meer privacy voor de bewoners aan het plein door het groen voor de deur
  • Een betere plek voor de afvalcontainers
  • Een plek voor de markt
  • Ruimte voor waterberging

Ontmoetingsplekken

Op het Pater van den Elsenplein komen 3 ontmoetingsplekken, allemaal met een eigen functie. Hoe die eruit gaan zien, kon de buurt mee bepalen. De keuzes staan in de uitklapblokken onder deze paragraaf. Ze kregen de meeste stemmen en zijn dus straks terug te vinden op het plein. Hier ziet u nog voorbeelden. Zodra de definitieve indeling van de ontmoetingsplekken er is, plaatsen we deze hier op de site.

Gezelligheidsplek 

Deze plek is gericht op zitten, ontmoeten en aandacht voor de natuur. Dit is een wens van ouderen en bewoners rondom het plein. Op deze plek komen in ieder geval verschillende bankjes, groen en een insectenhotel. De poefjes als zitelementen zijn het meest gekozen.

Activiteitenplek

Dit wordt een plek voor vermaak. Hier komen vooral spellen die uitdagen om samen te spelen. De buurt wil hier water en spellen als Twister, hinkelpad en een schaaktafel. Ook hier komen bankjes en er komt plek voor een kerstboom in de wintermaanden.

Speelplek

Dit wordt een plek voor kleine kinderen die onder toezicht kunnen spelen. Hier komen ook weer bankjes en groen. De houten speelelementen kregen de voorkeur van bewoners voor dit pleintje.                                                                                                                                  
 

Vierde ontmoetingsplek

Ter hoogte van de Forelstraat komt een 4e ontmoetingsplek. Deze wordt ingericht zodra het nieuwe gezondheidscentrum daar is geopend. Deze ontmoetingsplek wordt een grotere speelplek die voor een brede groep te gebruiken is. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan fitnesstoestellen.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van het plein voor mensen met een beperking is een zorg van de buurt. Om de toegankelijkheid te vergroten, komen er enkele bankjes met zowel een rugleuning als een armleiding. Dit maakt het opstaan voor mensen met een beperking makkelijker. Ook is er voldoende ruimte voor rolstoelen. Zo kunnen alle (buurt)bewoners elkaar ontmoeten op het nieuwe Pater van den Elsenplein.