Herinrichting Veestraat

De gemeente gaat in 2021 de Veestraat opnieuw inrichten. Dit houdt in dat de volledige  bestrating wordt vervangen, bomen en beplanting worden toegevoegd en de rijbaan en het parkeren worden aangepast.

Enkele maanden geleden zijn bewoners geïnformeerd over de plannen voor de Veestraat. De gemeente heeft uw reacties verzameld en doorgenomen. Het plan is op diverse plekken gewijzigd. 

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp zijn meer eenheid met een rustig, groen karakter. Door de breedte van de weg overal gelijk te maken met daarnaast parkeerstroken en de bomen kunnen we de Veestraat veiliger en vriendelijker maken.

Het definitief ontwerp ziet er als volgt uit:

Nieuwe inrichting

De rijbaan wordt overal 5 meter breed. Daarnaast komt een strook van 2 meter breed met ruimte voor parkeren, bomen, inritten en een incidentele plek voor fietsen. Tussen deze strook en de woningen komt het voetpad. Als er voldoende ruimte is, komt er een lage haag. Op sommige plekken zijn doorsteken, zodat de parkeerplaatsen bereikbaar zijn vanaf de woningen. De rijbaan wordt gemaakt van rode betonstraatstenen en het voetpad in grijze tegels. Voor de parkeerstrook worden de stenen hergebruikt.

Op uw verzoek hebben we minder fietsenopstelplekken in het plan gerealiseerd en zijn ook de locaties hiervan gewijzigd.

Extra groen

De bomen zijn een veldesdoorn, een kleine linde en, op plekken waar meer ruimte is, een honingboom. De boomsoorten zijn gewijzigd ten opzichte van het eerste plan. We hebben er op uw verzoek naar gestreefd om de overlast van de bomen, zoals blad- en bloemval, zo beperkt mogelijk te houden.

De pleintjes ter hoogte van de Jan van Riebeeckstraat en de Oeverstraat krijgen een andere inrichting. Ze hebben een snelheidsremmende werking. De bomen en de ronde plantbakken geven deze pleintjes een groen karakter. Ook komen hier een aantal nieuwe bomen bij. De zitelementen komen op verzoek van de bewoners niet meer terug.