Werklandschap Wijkevoort

Werklandschap Wijkevoort is een nieuw bedrijventerrein ten zuidwesten van Tilburg. Het terrein wordt ontwikkeld tot een werklandschap, met veel aandacht voor natuur en landschap. Bedrijven en natuur zijn er in evenwicht met elkaar. 

Dit is een voorbeeld van hoe Werklandschap Wijkevoort er uit kan komen te zien.

Doel

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar (zeer) grote kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige logistieke activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is groei van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Concept masterplan

De afgelopen maanden is gewerkt aan een concept masterplan voor het nieuwe Werklandschap Wijkevoort. Hierin staat hoe we het terrein willen ontwikkelen en welke ambities daarbij leidend zijn. Direct omwonenden en andere betrokken partijen worden nu geïnformeerd over het concept masterplan.

Het definitieve masterplan wordt het eerste kwartaal van 2018 voorgelegd aan college en raad.

Bekijk hier het concept masterplan Wijkevoort. (pdf,8.2MB)