Stedenbouwkundig plan Woontoren Hazelaarstraat – Spoorpark

Met de ontwikkeling van het Spoorpark heeft de gemeente vastgelegd dat er een woontoren kan worden gebouwd. Dit is ook geborgd in het bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan voor deze woontoren is uitgewerkt.

De gemeente Tilburg en Stichting Spoorpark hebben eerder 2 informatieavonden over de woontoren georganiseerd. Tijdens deze informatieavonden hebben de aanwezigen hun opmerkingen op de plannen doorgegeven. Daarop zijn de plannen herzien wat heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan dat de gemeente graag met u deelt.

Stedenbouwkundig plan uitgewerkt 

Oorspronkelijk zou de woontoren in het Spoorpark komen. Om de verwerving van het Van Beurden terrein te bespoedigen, is met de eigenaar en ontwikkelaar Roozen van Hoppe gezocht naar een alternatief. In nauw overleg met de landschapsarchitect van de Stichting Spoorpark is er een nieuw stedenbouwkundig plan voor de woontoren uitgewerkt. Dit plan omvat een woontoren van 70 meter hoog en is gesitueerd aan het einde van de Hazelaarstraat, tegen het talud van de Ringbaan West.

De woontoren zal op deze locatie tegen de Ringbaan West de minste overlast geven voor de bewoners van de flat Grote Eik en vanuit deze plek valt er de minste schaduw in het Spoorpark. De gronden van het Van Beurdenterrein zullen in dit plan vrij komen en worden ingericht als parkeerplaats voor zowel de woontoren als de omgeving. Ten opzichte van het oorspronkelijke plan voor het Spoorpark levert dit een groei op van 20 parkeerplaatsen. Het parkeren voor de woontoren wordt deels ondergronds opgelost.

Winkels en voorzieningen

Onderin het gebouw is ruimte voor de ontwikkeling van winkels of voorzieningen die ten dienste staan van de bewoners in de woontoren én van de huidige flats.

Sociale functie 

De woontoren zal 98 appartementen krijgen in verschillende segmenten; 19 appartementen met een betaalbare sociale huurprijs, 60 in het middensegment en 19 duurdere appartementen. Uitgangspunt is dat er een mix van bewoners in de woontoren ontstaat waarbij jongere starters in de vorm van mantelzorg hun seniore buren zullen ondersteunen zoals dat nu ook al wordt toegepast in Ons Koningsoord. Daardoor ontstaat er een community die elkaar ondersteund en een meerwaarde is voor elkaar en de omgeving van de Hazelaarstraat.

Besluitvorming en vervolg

De beoogd ontwikkelaar, Roozen van Hoppe, zal de woontoren verder uitwerken en een bestemmingsplanprocedure laten opstarten. In dit proces zal het ontwerp van de openbare ruimte rond de woontoren verder worden uitgewerkt, hierover wordt u later geïnformeerd. Naar verwachting start de bouw in 2022.

Meer informatie

Heeft u nog aanvullende vragen, of bent u niet in de gelegenheid om de ontwerpen online in te zien, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is per e-mail bereikbaar via marc.houter@tilburg.nl of via telefoonnummer 06 533 70 657.