Huurschulden

Veel mensen krijgen te maken met financiële problemen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. In Tilburg zijn dit ruim 20.000 huishoudens.

Mensen met (beginnende) schulden vragen vaak niet om hulp. Hierdoor kunnen schulden soms flink oplopen. Om dat te voorkomen biedt de gemeente actief hulp aan huishoudens met betalingsproblemen, zonder dat zij daarvoor een verzoek hebben gedaan.

Proef aanpak Eropaf Huur

Samen met TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg start de gemeente Tilburg de aanpak 'Eropaf Huur'. Wanneer een huishouden een huurachterstand heeft van 1 tot 2 maanden of een betalingsregeling heeft getroffen met de corporatie die niet wordt nagekomen, kan een schuldhulpverlener op huisbezoek komen. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Er wordt gekeken naar de oorzaken en gevolgen van de financiële problemen en welke voorzieningen hen kunnen helpen. Denk aan budgetcoaching, schuldregeling, budgetbeheer of ondersteuning bij psychische en sociale problemen. De aanpak loopt van april 2019 tot 31 december 2020.

Veelgestelde vragen

Waarom deze proef?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of te laat bij Schuldhulpverlening. In Tilburg komen jaarlijks ongeveer 4.000 huishoudens met een hulpvraag bij Schuldhulpverlening. Uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 huishoudens (kans heeft op) risicovolle of problematische schulden. Dat betekent dat er in Tilburg ruim 20.000 huishoudens (mogelijk) financiële problemen hebben, waarvan we een groot deel nog niet in beeld hebben en mogelijk wel kunnen helpen.

Hoe werkt het?

De gemeente ontvangt van de woningcorporaties informatie van huurders die op dit moment een huurachterstand hebben van 1 tot 2 maanden of de betalingsregeling niet nakomen. Zij kunnen een huisbezoek krijgen van een medewerker van Schuldhulpverlening. Deze medewerker gaat met de huurders in gesprek over de oorzaak van de huurachterstand en denkt mee over een oplossing. De ondersteuning is vrijwillig en kan variëren van een eenmalig advies tot een uitgebreid schuldhulpverlenings- en/of zorgtraject. De schuldhulpverlener zorgt er voor dat huurders zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden.

Is deelname verplicht?

Nee. Deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt u dat aangeven op het moment dat de hulp wordt aangeboden.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Nee, aanmelden voor de pilot kan niet.

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hierop verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de factuur heeft gestuurd. Mogelijk kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook voor advies terecht bij Team Schuldhulpverlening (spoorlaan 448, Tilburg). Dat kan van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Voldoet de aanpak aan de wetgeving omtrent privacy?

Ja. De woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg en de gemeente Tilburg werken met een beveiligde databank. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt: het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en bepaalde persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de schuldhulpverleners die op huisbezoek gaan.

Inwoners kunnen bij de eigen woningcorporatie bezwaar maken tegen de gegevensuitwisseling. En op het moment dat hulp wordt aangeboden, kan de inwoner ervoor kiezen om de hulp wel of niet te aanvaarden en om wel of geen toestemming te verlenen om gegevens verder te delen met andere instanties.

Lees meer over privacy.