Kijk op je Wijk

Stelt u zich eens voor: u mag samen met uw buurtgenoten bepalen hoe u wilt dat de openbare ruimte in uw buurt wordt onderhouden. Hoe zou het er dan uitzien?

Begin juni 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan dit experiment Kijk op je Wijk. Samen met buurtgenoten konden zij bepalen hoe de openbare ruimte in hun buurt onderhouden moest gaan worden, met als doel een hogere waardering van de openbare ruimte.

Hiervoor is een tool ontwikkeld waarin buurtbewoners aangeven welke onderhoudsthema's zij het belangrijkst vinden. Het budget voor onderhoud blijft hetzelfde, maar wordt op een andere manier ingezet. Willen zij bijvoorbeeld dat er meer zwerfafval op straat wordt opgeruimd? Dan is er minder geld over voor het weghalen van onkruid.

Resultaten

Vele buurtbewoners hebben deze kans op invloed in de openbare ruimte aangegrepen en hebben via deze tool laten weten wat zij belangrijk vinden. Gemeente Tilburg en Brouwers Groenaannemers hebben de resultaten van deze inzendingen inzichtelijk gemaakt en willen deze graag met u delen. Via de links hieronder ziet u de resultaten per buurt én een totaaloverzicht van beide buurten. In de resultaten ziet u hoe het onderhoudsniveaus in beide buurten waren en hoe we deze vanaf dit moment gaan onderhouden.

Het nieuwe onderhoudsniveau van gras in Dalem Noord geldt niet voor speellocaties en trapveldjes. Het onderhoud van gras op deze plekken blijft ongewijzigd. In Gesworen Hoek blijft het onderhoud van gras in zijn geheel op hetzelfde niveau.

Meer informatie

Heeft u vragen over de resultaten van dit experiment? Neem dan contact op met de gemeente via: kijkopjewijk@tilburg.nl.