Kijk op je Wijk

Stelt u zich eens voor: u mag samen met uw buurtgenoten bepalen hoe u wilt dat de openbare ruimte in uw buurt wordt onderhouden. Hoe zou het er dan uitzien?

In juni 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan Kijk op je Wijk. Samen met buurtgenoten konden zij aangeven hoe de openbare ruimte in hun buurt onderhouden moest worden, met als doel een hogere waardering van de openbare ruimte.

Hiervoor is een tool ontwikkeld waarin buurtbewoners konden aangeven welke onderhoudsthema's zij het belangrijkst vinden. Het budget voor onderhoud bleef hetzelfde, maar werd op een andere manier ingezet. Wilden zij bijvoorbeeld dat er meer zwerfafval op straat werd opgeruimd? Dan bleef er minder geld over voor het weghalen van onkruid.

Resultaten

Veel buurtbewoners hebben deze kans op invloed in de openbare ruimte aangegrepen en hebben via deze tool laten weten wat zij belangrijk vinden. Gemeente Tilburg en Brouwers Groenaannemers hebben de resultaten van deze inzendingen inzichtelijk gemaakt. Via de links hieronder ziet u de resultaten per buurt én een totaaloverzicht van beide buurten. In de resultaten ziet u hoe de onderhoudsniveaus in beide buurten waren en hoe deze momenteel worden onderhouden.

Evaluatie

In oktober 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging voor de evaluatie van Kijk op je Wijk. De resultaten daarvan zijn bekend: 

Kijk op je Wijk in 2021 

Uit de evaluatie blijkt dat de waardering van de openbare ruimte in Gesworen Hoek en Dalem Noord is gestegen en dat men Kijk op je Wijk een geschikt middel vindt om mee te beslissen over het onderhoud. Dit is een mooi begin, daarom gaan we Kijk op je Wijk tot en met 31 december 2021 voortzetten. In de eerste maanden van 2021 gaan we Kijk op je Wijk verder ontwikkelen zodat we het onderhoud in de buurten nog meer kunnen afstemmen op de wensen van de buurtbewoners. Tot die tijd blijft Brouwers Groenaannemers de buurten op de huidige manier onderhouden. 

We zijn blij met alle inbreng die we hebben ontvangen. Samen zorgen we voor een schonere en prettigere leefomgeving.

Onderhoud van gras

Op dit moment worden de speel- en trapveldjes in Dalem Noord gedeeltelijk gemaaid. Gezien de functie van de veldjes is besloten om deze locaties per 1 januari 2021 weer in zijn geheel te maaien.

Meer informatie

Heeft u vragen over Kijk op je Wijk? Neem dan contact op met de gemeente via: kijkopjewijk@tilburg.nl.

 

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.