Kruidenbuurt

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de Kruidenbuurt. De gemeente gaat werken aan de bestrating, het riool, de verlichting, de speelplekken en het groen.

De woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen gaan met onderhoud van de huizen aan de slag. De huurhuizen worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. De gemeente bekijkt ook de mogelijkheden om particuliere woningen in de buurt mee te nemen in deze energieontwikkeling.

Dubbele duurzaamheid

Naast dat de wijk de komende jaren wordt verbeterd, kijken we ook naar de mensen die er wonen. De straat en de huizen kunnen mooi opgeknapt worden, maar als het niet goed gaat met de mensen die er wonen dan hebben deze verbeteringen nog niet het effect dat we willen. Denk bijvoorbeeld aan werkeloosheid, eenzaamheid of armoede. Hierover gaan we in gesprek met de mensen uit de wijk.
Waar hebben ze behoefte aan en waar kunnen we helpen?

Plan voor de wijk

De straten Bazielkruidhof, Bilzenkruidhof, Dovenetelhof, Heemsthof, Hyssopstraat, Kwendelhof, Lepelkruidhof en Wijnruitweg krijgen een nieuwe inrichting. De gemeente heeft het bureau Plein Civiel en Dolmans Landscaping group gevraagd om een plan te gaan maken voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte voor de buurt. Buurtbewoners worden nauw betrokken bij het ontwerp. Zij weten namelijk het beste wat er speelt in de buurt, wat fijne plekken zijn en wat verbetering nodig heeft.

Op eenfijnebuurt.nl/kruidenbuurt vindt u meer informatie over de plannen voor de openbare ruimte.

Kabels en leidingen

Voordat de openbare ruimte wordt aangepast, moeten de kabels en leidingen onder de grond worden aangepast. BrabantWater gaat vanaf eind mei de oude waterleidingen vervangen.

Groot onderhoud woningen

Woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de huizen. WonenBreburg gaat hier na de zomervakantie mee starten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Nancy Sins van de gemeente. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013-5325791 of per e-mail nancy.sins@tilburg.nl.