Kruidenbuurt

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de Kruidenbuurt. Het gaat dan vooral om de straten Bazielkruidhof, Bilzenkruidhof, Dovenetelhof, Heemsthof, Hyssopstraat, Kwendelhof, Lepelkruidhof en Wijnruitweg.

De gemeente gaat hier werken aan de bestrating, het riool, de verlichting, de speelplekken en het groen. De woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen gaan met onderhoud van de huizen aan de slag. De huurhuizen worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. De gemeente bekijkt ook de mogelijkheden om particuliere woningen in de buurt mee te nemen in deze energieontwikkeling.

Naast dat de 'buitenkant' van de wijk de komende jaren wordt verbeterd, kijken we ook naar de mensen die er wonen. Waar hebben ze behoefte aan en waar kunnen we helpen?

Plan voor de wijk

De gemeente heeft het bureau Plein Civiel en Dolmans Landscaping group gevraagd om een plan te gaan maken voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte voor de buurt. Buurtbewoners worden nauw betrokken bij het ontwerp. Zij weten namelijk het beste wat er speelt in de buurt, wat fijne plekken zijn  en wat verbetering nodig heeft.

Kabels en leidingen

Voordat de openbare ruimte wordt aangepast, moeten de kabels en leidingen onder de grond worden aangepast. BrabantWater gaat vanaf eind mei de oude waterleidingen vervangen.

Groot onderhoud woningen

Woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de huizen. WonenBreburg start hier na de zomervakantie mee. TBV Wonen wil graag na de zomervakantie, onder richtlijnen van het RIVM, met bewoners in gesprek.